1. Home
  2. İslam

Tag: İslam

Regaib Kandili ve Önemi

Regaib Kandili ve Önemi

İlâhi rahmetin coşup taştığı, kandillerle süslenen, ulvî ikramlarla taçlanan bir mevsime yani üç aylar diye bilinen Recep, Şaban, Ramazan aylarına girmiş bulunmaktayız. Bu sebeple Rabbimize sonsuz hamd-ü senâlar ediyor, bu ayların kıymetini layıkıyla idrak edebilmeyi

Asr’a Yemin Olsun Ki…

Asr’a Yemin Olsun Ki…

“Asra yemin olsun ki, hiç şüphesiz insan hüsrandadır. Ancak, iman edip, salih amel işleyenler, birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna.” (Asr Suresi, 1-3) Asr Suresi, risaletin 1. yılının sonlarına doğru inmiştir. Sure, Kur'an’ın birkaç

Hayâ İmandandır

Hayâ İmandandır

Allah’a inanan her hakiki mümin her an Rabbinin huzurunda olduğunu bilir ve bu “huzurda oluş” şuuru insanın düzgün karakter sahibi olmasına yardımcı olur. Böylece o kişi hal ve hareketlerine dikkat eder ve bu nedenle hayâ

Kâmil Müminin Vasıfları

Kâmil Müminin Vasıfları

Yüce Allah, insanı karakter, sorumluluk, üstünlük ve kabiliyet bakımından diğer varlıklardan farklı biçimde yaratmış ve yeryüzünün halifesi yapmıştır. İmanın gereğini yaşayabilmek, Allah ve Rasûlü'nün emrettiği şekilde kâmil mü’min olabilmek için Kur’an ve Sünnet'te tavsiye edilen

Biz Mü’minsek!

Biz Mü’minsek!

İnanan herkes inandığı için kendisinin iman sahibi olduğunu, mü'min olduğunu söyler ve iddia eder. Peki! Kur’an’da mü'minlerin kimler olduğu hakkında neler yazdığını hiç araştırdık  mı, bu ayetler üzerine tefekkür ettik mi? Tefekkür etmek insanı doğrulara