1. Home
  2. Rifat Emin

Category: Rifat Emin

Anti-Hilal

Anti-Hilal

Biz Makedonya Türkleri olarak şu gerçeği hiç unutmamalı, hatta sıkça hatırlatıp gündemde tutmaya çalışmamız gerekir. Tabii bu benim kanımın muhattabı, Makedonya Türkleri’nin bekasını dert edinenlerdir. Hangi gerçek? Bunu kısaca ve basit şekilde şöyle izah edebilirim:

Bilgi Kült’ü

Bilgi Kült’ü

Bilgiye sahip olmayı fevkalade bir derecede kült haline getiren nadir milletlerden biriryiz. Bilgiye saygı, cehaletten arınmış toplumların bir vasfıdır. Bilgi güçtür, kuvvettir. Milletçe, bilgiye saygı gösteren toplum olmaya devam etmeliyiz. Sadece bu şekilde, yöreselden evrenselliğe,

Yeni Dünya Düzeni

Yeni Dünya Düzeni

Artık iyice post new-age era'ya adım attık. Büyük yenilikler ve değişimler kaçınılmaz, bunun farkında olmayan bi-habersizler, kısır döngu içinde dolanıp bir evrim süreci olan hayata ayak uydurmayıp bir yerde takılıp kalacaklar, fikrindeyim. Bu yüzden, insan

Kahpe Düzen

Kahpe Düzen

Güzelliklerinden çok, zorluklarını ve ağırlıklarını çektiğimiz bu zaman diliminde, yani üçüncü milenyumun başlangıç devrinde, tüm dünya aleminde, dünyanın dört bir yanında, hem manen hem maddeten bir nevi kaos yaşanıyor. Birçok önemli hayati meseleleri babında, insanların

Farklar Engel Mi?

Farklar Engel Mi?

Birçok kültürlü toplumda aradaki farklar esasta o toplumun bekası açısından elbette ki engel teşkil etmez. En azından etmemesi gerekir. Ancak, farklar, farklı mensubiyetler arasında bir tolerans, hoşgörü, müsamaha ve tahammül ortamının oluşmasını engellemek için kullanılmakta.

Şehr-i Üsküp

Şehr-i Üsküp

Tam olarak Üsküp’te kaç yerli Türk yaşadığını bilmiyorum. Önemli değil. Bir tek Türk dahi yaşasa kafi, bir Türk dünyaya bedel. “Resmi istatistiklere” hiç güvenım yok. Bu kurumun verilerine inanmamak için o kadar neden var ki

Gir De Gör

Gir De Gör

Hep Makedonya Türk meselelerini tartışmak, ağızlarda hep Makedonya Türk meseleleri, siyasetçilerimiz hep Makedonya Türklerinin sorunları hakkında ahkam kesiyor. Tamam da icraat nerde? Sadece şifai muhabbetler. Tek-tük istisna hariç, milli sorunlarımız hakkında çıt çıkmıyor. Bazıları sorabilir:

İki Paralel Destan Gerek -2

İki Paralel Destan Gerek -2

Cihangirlik davamız yedi düvelin gözünde diken. Malum. Kimbilir tarihin hangi derinliklerinden başladı bu maraton. Soru işaretleri? Cevap – hem var, hem yok. NASA hala kutupların sırrını çözmeye çalışıyor. Ezelden beri gizem insanın en büyük merakı

İki Paralel Destan Gerek

İki Paralel Destan Gerek

Sadece yarını değil, obürgünü de düşünceğiz. Varsayalım, veya tahminde bulunalım, şu anımız kadim parlak geçmişimizle, mazimizle köprü kurdu ve geleceğe doğru devamlılık sağlanıyor ve sağlanacak. Ancak yanılgılardan sakınalım. Köprü bir olumlu, müspet bir semboldür ama

Kısa Kısa Bazı Meseleler

Kısa Kısa Bazı Meseleler

Anavatanımız Türkiye'nin vatanımız Makedonya'ya verdiği maddi ve manevi destek her yanlı, kapsamlı ve azami boyutlarda. Uzanan bu yardım elini ancak kıymetini bilmeyenler veya Türklüğün açılımına ve atılımına tahammül gösteremeyenler inkar ediyor. Onun için gerçekçi olmak