1. Home
  2. Rifat Emin

Category: Rifat Emin

Rifat Emin
Farklar Engel Mi?

Farklar Engel Mi?

Birçok kültürlü toplumda aradaki farklar esasta o toplumun bekası açısından elbette ki engel teşkil etmez. En azından etmemesi gerekir. Ancak, farklar, farklı mensubiyetler arasında bir tolerans, hoşgörü, müsamaha ve tahammül ortamının oluşmasını engellemek için kullanılmakta.

Rifat Emin
Şehr-i Üsküp

Şehr-i Üsküp

Tam olarak Üsküp’te kaç yerli Türk yaşadığını bilmiyorum. Önemli değil. Bir tek Türk dahi yaşasa kafi, bir Türk dünyaya bedel. “Resmi istatistiklere” hiç güvenım yok. Bu kurumun verilerine inanmamak için o kadar neden var ki

Rifat Emin
Gir De Gör

Gir De Gör

Hep Makedonya Türk meselelerini tartışmak, ağızlarda hep Makedonya Türk meseleleri, siyasetçilerimiz hep Makedonya Türklerinin sorunları hakkında ahkam kesiyor. Tamam da icraat nerde? Sadece şifai muhabbetler. Tek-tük istisna hariç, milli sorunlarımız hakkında çıt çıkmıyor. Bazıları sorabilir:

Rifat Emin
İki Paralel Destan Gerek -2

İki Paralel Destan Gerek -2

Cihangirlik davamız yedi düvelin gözünde diken. Malum. Kimbilir tarihin hangi derinliklerinden başladı bu maraton. Soru işaretleri? Cevap – hem var, hem yok. NASA hala kutupların sırrını çözmeye çalışıyor. Ezelden beri gizem insanın en büyük merakı

Rifat Emin
İki Paralel Destan Gerek

İki Paralel Destan Gerek

Sadece yarını değil, obürgünü de düşünceğiz. Varsayalım, veya tahminde bulunalım, şu anımız kadim parlak geçmişimizle, mazimizle köprü kurdu ve geleceğe doğru devamlılık sağlanıyor ve sağlanacak. Ancak yanılgılardan sakınalım. Köprü bir olumlu, müspet bir semboldür ama

Rifat Emin
Kısa Kısa Bazı Meseleler

Kısa Kısa Bazı Meseleler

Anavatanımız Türkiye'nin vatanımız Makedonya'ya verdiği maddi ve manevi destek her yanlı, kapsamlı ve azami boyutlarda. Uzanan bu yardım elini ancak kıymetini bilmeyenler veya Türklüğün açılımına ve atılımına tahammül gösteremeyenler inkar ediyor. Onun için gerçekçi olmak

Rifat Emin
Karanlıktan Aydınlığa Nasıl Ulaşırız?

Karanlıktan Aydınlığa Nasıl Ulaşırız?

Bu sorunun cevabı kısa ve net şekilde şöyle: Milli birlik tesis etmekle! Formül çok basit: bir toplumun kültürü dedikoduya indirgenmişse, o toplumu dedikodu taşıyorsa, seviyesi bu ise, bilgisini hep daha fazla genişletmeye, yukarı çıkarmaya ihtiyaç

Rifat Emin
Realite

Realite

Bazıları her Osmanlıcı düşünceye “irtica, gericilik” yaftası yapıştırıyor. Diğerleri ise her Atatürkçü düşünceyi “dinsizlik” diye nitelendiriyor. İkisi de doğru değil. Unutmamalı ki Gazi Mustafa Kemal, sağlam Osmanlı eğitimi ve terbiyesi görmüş bir Osmanlı Paşasıydı. Türkiye