Tiyatro Kalp Perdesini Açan Bir Sanattır

Güzel sanatların en önemli dalları arasında yer alan tiyatro, toplumların hayatlarında çok önemli bir yere sahiptir. Toplumların temel yapı taşı olan insanın gelişimini sağlayan tiyatro, hislerin ve duyguların olumlu yönde değişimine etki eder. Milletlerin kültürel