Regaib Kandili ve Önemi

İlâhi rahmetin coşup taştığı, kandillerle süslenen, ulvî ikramlarla taçlanan bir mevsime yani üç aylar diye bilinen Recep, Şaban, Ramazan aylarına girmiş bulunmaktayız. Bu sebeple Rabbimize sonsuz hamd-ü senâlar ediyor, bu ayların kıymetini layıkıyla idrak edebilmeyi niyâz ediyoruz.

İslam dininde önemli zaman dilimleri vardır. Geçen haftaki yazımızda da değindiğimiz üzere Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de sık sık zamanın önemini vurgulayan ayetlerle surelere başlamıştır. Zamana yemin etmek suretiyle zamanın değerine bizlerin dikkatini çekmiştir. Bu müstesna zaman dilimleri Müslümanlar için fırsat olmalıdır. Üç Aylar da bu zaman dilimlerinden bir tanesidir. Aslında Allah (c.c) katında zamanların değerleri birbirine eşittir. Ancak öyle zamanlar içinde vuku bulan  hadiseler sayesinde bazı vakitler diğer zaman dilimlerinden daha üstün bir değer kazanır. Receb-i Şerîf’in ilk Cuma gecesine isabet eden Regâib Gecesi’de işte bu müstesna zamanlardan biridir.

Bu haftaki köşe yazımızda; Üç Aylar zincirinin ilk halkası, Recep ayının müjdecisi olan Regaib Kandili’nin anlamı ve önemi nedir? Camilerin dolup taştığı, ibadetlerin kat kat daha fazla yapıldığı, duaların kabul olduğu Regaib Kandili’ni önemli kılan nedir? Bu sorular üzerinde durup cevaplandırmaya çalışacağız. Regâib; “Râğibe” kelimesinin çoğuludur ve ‘istenilen, değeri çok olan, bağış, ihsân, ikrâm’ demektir.

Günahlarımızın affedilmesi için Üç Aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları büyük bir fırsat, çünkü Üç Aylar pek çok uhrevî faydaları kazandıran âhiret ticaretinin bir kudsî pazarıdır. Regaib kandilinin dinimizde önemli bir yeri vardır. Bu gece, yalvarış ve yakarışların Yüce Mevla’ya sunulduğu ve O’nun rahmetinden af istenildiği umut, huzur ve müjde gecesidir. Regaib gecesinin de içinde bulunduğu Recep ayı, rahmeti, bereketi ve mağfireti bol olan bir aydır. Rasûl-i Ekrem: “Recep, Allah Teâlâ’nın ayıdır. Şaban benim ayımdır. Ramazan benim ümmetimin ayıdır. Efendimiz’e; – Yâ Rasûlallah!.. Recep, Allah Teâlâ’nın ayıdır, ne demektir? diye sorulan suâle: – Recep, Allah Teâlâ’nın ayıdır. Çünkü Recep Hakk’ın mağfiretine mahsûs bir aydır. Bu ayda insanlar kan dökmekten men’ olunur. Bu ayda çarpışmaya izin yoktur. Bu ayda Allah Teâlâ, Peygamberlerin  duâlarını kabûl etmiştir diye buyurdular. (İbn Hacer, Tebyîn, s. 19)

İslam alimleri Recep  ayını ekim, ekme ayı olarak görür. Çünkü bu ayda  sevaplı işler, oruç tutmak, tevbe etmek vs. güzel şeyler yapılır. Şa’ban bakım yani sulama ayıdır. Ramazan biçim ayıdır, yâni mahsulün alındığı aydır demişler. Regaib kandili bizi Ramazan ayına hazırlayan bir mevsimin ilk adımıdır.

Yüce Peygamberimiz “Kim Recep ayında inanarak ve sevâbını Allah’tan bekleyerek, bir gün oruç tutarsa, Allah Teâlâ’nın büyük rızâsına hak kazanır. Firdevs Cenneti’nin en üst katına yerleşir,, diye buyurmuştur. İnsan ruh ve bedenden oluşan bir varlıktır. İnsan bedeni gıdalanarak enerjisini temin eder ve hayâtiyetini sürdürür. Uzun bir müddet yiyip-içmezse sağlık sorunları ortaya çıkar. Maddi olarak gıdasını almayan bedende sorunlar olursa o zaman mânevî olarak bedenini doyurmayan kişinin de maddî âlemdeki çöküşün benzeri, bu defa mâneviyatta olmaktadır. İnsan madde ve mânâsıyla bir bütün olduğundan, Rabbine kavuşuncaya kadar, her iki yapısını da korumakla mükelleftir. Rabbimizden niyâzımız, şu mübârek mevsim olan üç aylarımızı Sevgili Peygamberimiz’in hayatındaki gibi idrâk edebilmek ve nice ikramların ihsân edildiği bu günlerden gafil kalmayıp, Ramazân-ı Şerîf ayına bir hazırlık mâhiyetinde değerlendirebilmek, ruhumuzu ibadetlerle, aydınlatmaktır.

KANDİLLERDE NELER YAPMALIYIZ?

– Bu gece mümkünse oruçlu olarak karşılanmalıdır.

– Öncelikle kazaya kalmış namazlarımız varsa onları kılma, gece namazını arttırma, Kur’an-ı Kerim okuma, iyi bir muhasebe, nafile ve mali ibadetleri çoğaltma hedefimiz olmalıdır.

– Anne, baba ve kardeşlerimizi mutlaka ziyaret edelim. Akrabalarımızı, arkadaşlarımızı arayıp kandillerini tebrik edelim. Büyüklerin duasını alalım.

– Hayır ve iyilik yaparak da bu günleri en güzel şekilde değerlendirelim.

– Çocuklarımızın kandillerin o manevî havasını soluya soluya büyümelerini sağlayalım. Kandil gecelerinde çocukları küçük  hediyelerle sevindirip, camilere alıştıralım.

– Üç ayların ve kandil gecelerinin evlerimizde ve aile fertleri arasında ayrı bir mânâ içinde yaşanması gerektiğine vurgu yapalım.

İdrak ettiğimiz mübarek Regaip Kandili vesilesiyle, ruhumuzu karartan kötü duygu ve düşünceleri kalplerimizden atalım. İbadetin zevkinden bizi mahrum eden nefsin kötü arzularına dur diyelim. Gönül dünyamızı bulandıran haset, kin, düşmanlık gibi kötü duygulardan temizleyelim. Huzur dolu daha nice kandillere…

Read Previous

Şampiyonlar Ligi’nde flaş takım Wolfsburg

Read Next

Davutoğlu şehirler ve medeniyetler üzerine hazırladığı yeni kitabında Saraybosna ve Mostar şehirlerine de özel yer verdi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *