Kosova’da ‘sivil savunma’ lağvedildi

Kosova’da bulunan sivil savunma birimi lağvedilerek tüm 483 mensubu, sivil hizmetler yasası esasınca Kosova devletinin merkezi organlarına dahil edildi.

Hükümet bugün yayımladığı bir açıklama ile 26 Mart 2015 tarihli Brüksel Anlaşması gereğince ‘Sivil Savunma’nın lağvedildiğini bildirdi.Bu eski paralel yapılanmanın tüm 483 mensubu, sivil hizmetler yasası esasınca Kosova devletinin merkezi organlarına dahil edildi.

Böylece bugün ‘Sivil Savunma’nın 378 mensubu Kosova merkezi kurumları ile iş sözleşmesini imzaladı, geçen yılın Ekim ayında ise bu eski Sırp paralel yapılanmanın 105 mensubu da bu tür sözleşmeyi imzalamıştı.

Bu vesile ile Diyalog Bakanı Edita Tahiri, diyalog sayesinde ‘Sivil Savunma’nın bugün lağvedilmesinin, kuzey bölümlere de ülke egemenliğinin uzanması için önemli bir adımı teşkil ettiğini söyledi.

Bakan Tahiri ayrıca bugün eski Sırp paralel yapılanmanın 378, daha önceleri de 105 mensubunun merkezi kurumlara dahil olmasıyla toplam 483 mensubun merkezi kurumlara entegre olduğunu söyledi.

PARAMİLİTER SAVUNMA

Hükümet,  Avrupa Birliği’nin arabuluculuğunda sözde ‘Sivil Savunma’nın (Civilna Zastita) Kosova Polisi’ne entegrasyonu konusunda Mart 2015 tarihinde anlaşmaya varılmıştı. Sivil Savunma, Sırp paralel güvenlik yapılanması gibi Kosova’nın kuzeyinde faaliyet gösteriyordu.

Tahiri, anlaşma Kosova’nın kuzey belediyelerinde bu illegal yapılanmanın istifade ettiği tüm objelerin, ofislerin ve depoların kapatılmasını ve bu mekanların Kosova Cumhuriyeti kurumlarına teslim edilmelerini öngördüğünü açıkladı.

Diyalog Bakanı bu vesile ile bu anlaşmanın sağlanmasında başarılı arabuluculuk nedeniyle Avrupa Birliği’ne ve bu süreçteki çabaları ve desteğinden dolayı ABD’ye teşekkür etti.

“Civilna Zastita” (Sivil Savunma) kuzeyde paralel güvenlik kurum olarak faaliyet sürdürüyordu.

 

Read Previous

Başka Dergi Üsküp sayısı ile Üçlüyor

Read Next

Howitt, Kukan, Vajgl: Pırjino Anlaşması Tamamen Uygulansın

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *