Gallup: Bulgaristan vatandaşlarının yaklaşık yüzde 50’si seçimlerin adil olduğuna inanmıyor

Demokrasinin temel koşullarına duyulan güven, özellikle son yıllarda ciddi şekilde azalmış durumda.

Bulgaristan vatandaşlarının sadece yüzde 13’ü ülkenin halkın iradesiyle yönetildiğine inanırken, yüzde 61’i aksi görüşte, yüzde 22’si ise kararsız. Neredeyse yarısı, yüzde 49, seçimlerin adil olmadığına inanıyor. Yüzde 2’lik mütevazı bir kesim bunun tam tersine inanırken, katılımcıların yüzde 19’u oylamanın oldukça özgür ve adil olduğunu düşünüyor.

Bu bulgular, Gallup International tarafından dünya çapında 43 ülkede gerçekleştirilen ve dünya nüfusunun yaklaşık yarısını temsil eden yeni bir demokrasi araştırmasının sonuçlarından bazılarıdır.

Demokrasi, dünya genelindeki 43 ülkenin açık bir çoğunluğu için hala en iyi yönetim şekli olmakla birlikte, buna olan inanç önceki anketlere göre azalmış görünmektedir ve şu anda ülkelerdeki hakim kamuoyu, yönetimin halkın iradesine göre olmadığı yönündedir. Anketörlerin bildirdiğine göre, çoğu yerde seçimler oldukça özgür ve adil kabul edilirken, en istikrarlı demokrasilerin bazılarında bile seçimlerin sonuçlarına duyulan güven açıkça sorgulanabilir durumda.

Bulgaristan’da halkın algısı, bazı eksikliklere rağmen demokrasinin mümkün olan en iyi yönetim imajını koruduğunu göstermektedir – ankete katılan Bulgaristan vatandaşlarının %51’i böyle düşünmektedir. Ancak %19’u bu görüşe katılmıyor ve Bulgaristan’da nüfusun yaklaşık dörtte biri kararsız (%24) ve ne katılıyor ne de katılmıyor. Cevap veremeyenlerin sayısı çok az.

Bir yönetim biçimi olarak demokrasi algısı göstergesinde ülkemiz Avrupa Birliği ortalamasında ve komşularına yakın bir konumda yer almaktadır. Bununla birlikte, demokrasinin temel koşullarına duyulan güven özellikle son yıllarda ciddi şekilde aşınmıştır ve bu durum Bulgaristan’ı demokratik yönetişimin temellerine duyulan güvenin zedelendiği toplumlar arasına yerleştirmektedir.

AB ülkeleri, eksikliklerine rağmen demokrasinin en iyi yönetim şekli olduğu konusunda en çok hemfikir olan ülkelerdir (%71). Ancak bu tutumlar birliğin batı ülkelerinde (%77) doğu ülkelerine (%60) kıyasla daha belirgindir. AB dışındaki Avrupa ülkeleri de demokrasiyi seviyor, ancak aynı güvenle değil (%57). Dünya genelinde insanların bir yönetim sistemi olarak demokrasiye en çok güvendiği ülkelerden biri olan Kosova gibi istisnalar da vardır.

Sonuçlar aynı zamanda demokrasi modeli olarak kabul edilen bazı ülke ve bölgelerde yönetim biçimine yönelik eleştirilerin en güçlü olduğunu göstermektedir. ABD (%25), Kanada (%30) ve AB (%32) “Ülkem halkın iradesine göre yönetilir” ifadesine en düşük katılım oranlarından bazılarını kaydetmiştir.


Kaynak: Kırcaalihaber

Read Previous

İsrail’in 173 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de can kaybı 32 bin 490’a çıktı

Read Next

Beycan İlyas: Başarının tek ve şaşmaz adresi ‘’Avrupa Cephesi İttifakıdır”