Bulgaristan’dan İran’daki Afgan mültecilere insani yardım

Bulgaristan’da Bakanlar Kurulu, Bulgaristan’ın İran İslam Cumhuriyeti’ndeki Afgan mültecileri desteklemek için Avrupa Ekibinin bölgesel girişimine katılımı için 97 792 leva insani yardım sağlanmasını onayladı.

Finansman, Dışişleri Bakanlığı bütçesinde kalkınma ve insani yardım için ayrılan ödeneklerden sağlanacak ve “Geliştirilmiş Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sağlayarak İran İslam Cumhuriyeti’ndeki Afgan Mültecilerin Desteklenmesi” projesini uygulamak üzere Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne (BMMYK) gönüllü olarak tahsis edilmiş bir katkı olarak sağlanacak.

Gönüllü katkı, dünyada en fazla mülteci ağırlayan 10. ülke olmaya devam eden İran İslam Cumhuriyeti’ndeki Afgan mültecilerin eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimini sağlayacak.

Gönüllü katkının sağlanması, Bulgaristan’ın BMMYK’nin faaliyetlerine ve programlarına verdiği tutarlı desteğin bir ifadesi olacak ve göç baskısı riskini azaltmak ve ülkemizi ve bir bütün olarak Avrupa’yı etkileyen yasa dışı göçün temel nedenleriyle mücadele etmek de dahil olmak üzere ülkemizin ulusal dış politika önceliklerine denk düşecek. 

Kaynak: Kırcaalihaber

Read Previous

Sırbistan, Kosova’ya asker gönderilmesi için KFOR’a talepte bulundu

Read Next

Ukrayna’da Kosova’nın bağımsızlığının tanınması için imza kampanyası başlatıldı