Balkanlarda Süreli Yayınlar Sempozyumu gerçekleştirildi

Balkanlarda Süreli Yayınlar: İslam Düşüncesinin Serüveni, 1918-1945 sempozyumu Üsküp’te 24-25 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleşti.

Sempozyuma Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Yunanistan, Bulgaristan Kosova, Sırbistan, Bosna-Hersek, Türkiye ve Karadağ olmak üzere 9 farklı ülkeden 50’ye yakın araştırmacı katıldı.

1918-1945 dönemine ait 30 farklı süreli yayının incelendiği sempozyumda Bulgaristan’dan Prof.Dr. Orlin Sabev açılış seminerini gerçekleştirirken, Arnavutluk’tan Doç.Dr.Ramiz Zekaj, Sırbistan’dan Prof.Dr. Šerbo Rastoder ve Bosna-Hersek’ten Prof.Dr. Izzet Šubotić açılış panelinde Balkanlardaki süreli yayınlara dair genel değerlendirmelerde bulundu.

Ayrıca sempozyum boyunca 1918-1945 dönemine ait küpürlerden oluşan sergi katılımcıların dikkatine sunuldu.  

Balkanlarda Süreli Yayınlar: İslam Düşüncesinin Serüveni, 1918-1945 sempozyumu 11 oturumda gerçekleşti. Oturumlarda Bulgaristan’dan Medeniyet, Deliorman, Rehber, Sada-yı İslam, Yunanistan’dan Yarın, Kuzey Makedonya’dan Hak, Işık, Doğru Yol/Pravi Put, Naş Dom, Hak Yolu, Bosna-Hersek’ten El-Hidaje, İslamski Svijest, Dulistan, Novi Behar, Gayret, Romanya’dan Bora Arnavutluk’tan  Zan-i Nalte, Kultura İslam vs. dergilerine dair sunumlar yer aldı.

Balkan Süreli Yayınları (Balkan Periodicals) Projesi Hakkında

Proje, Balkanlarda (Bosna-Hersek (Karadağ, Hırvatistan, Sırbistan), KuzeyMakedonya, Arnavutluk, Kosova, Yunanistan, Bulgaristan (Romanya) ) çağdaş dönemde ortaya çıkan (Boşnak, Türk, Arnavut) düşüncenin süreli yayınlar(dergiler, gazeteler (haftalık) üzerinden ele almayı hedeflemektedir. Üç  farklı dönemde çalışılacak bu miras, 1918-1945, 1946-1990, 1990-2018, arası dönemlere ayrılacak ve bu dönemlerdeİslam düşüncesinin ifade edildiği, üretildiği ve tartışıldığı dergiler ayrıntılı olarak incelenecektir.

Projenin ilk ayağı Osmanlı İmparatorluğu’nun bölgeden tamamıyla çekildiği 1918 yılındanİkinci Dünya Savaşı’nın sonunu ifade eden 1945 yılları arasına odaklanacaktır.Diğer dönemler ise sosyalist dönem olan 1945-1990 ve demokratikleşme(Avrupalılaşma) dönemi olarak kabul edilen 1991-2018 dönemleri olacaktır. Proje4 aşamadan oluşmaktadır. Öncelikle 100 yıl içerisinde düşüncenin mecra bulduğu tüm süreli yayınların envanterinin ortaya çıkarmak, çıkarılan tüm bu envanterin kataloglamak, aynı zamanda tüm bu envanterde yer alan süreli yayınları olabildiğince dijitalleştirip düşünce ve kültür mirasını koruma altına alarak mevcut araştırmacıların ve gelecek nesillerin en uygun şartlarda araştırma yapmalarına zemin hazırlamak, son olarak da süreli yayınların sahipleri, başyazarları, yöneticileri, yazarları ile sözlü tarih çalışması yaparak bu mecraların oluşum, gelişim, kırılma aşamalarını kayıt altına almaktır.

Read Previous

Bulgaristan Başbakanı Denkov: Hükümet net bir görevle kuruldu, iktidarı ve kurumları, yolsuzluk yükünden kurtarmak

Read Next

“Türkçenin öte yakası ve Üsküp”