Babatunde Osotimehin: `Kırılgan nüfus gruplarına yatırım yapılması gerekiyor`

11 Temmuz günü dünyanın dört bir yanında Dünya Nüfus Günü olarak kutlanırken, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) acil durumlarda kırılgan nüfus gruplarına yatırım yapılması çağrısında bulunuyor.

Bugün, dünyanın çoğu bölgesinde afetler ve çatışmalar nedeniyle zorla evlerinden edilmiş olan 50 milyonun üzerinde insan var. Bu grubun dörtte üçten fazlasını kadın, çocuk ve gençler oluşturuyor. Kriz durumlarında, kadınların ve kız çocuklarının istismar, cinsel sömürü ve şiddete maruz kalma, zorla evlendirilme, üreme sağlığıyla ilişkili hastalıklara yakalanma veya yeterli koruma olmamasından ve ihtiyaçlarını giderecek yardımları alamamalarından dolayı ölüm riski çok daha yüksektir.

Verdiği beyanda, UNFPA İcra Direktörü Dr. Babatunde Osotimehin konuyla ilgili olarak “Kriz vurduğunda, insani yardım hızla ulaştırılmalı ve durumdan etkilenen grupların ihtiyaçlarına göre uyarlanabilmelidir. Kadınlar ve gençler özellikle kendilerini hedefleyen yardımlara ihtiyaç duyuyor ve yardımlar acil durumun başından sonuna kadar devam etmelidir” dedi.

Uzayan kriz durumlarında ve toparlanmanın erken gerçekleştiği birçok bağlamda, temel ve kapsayıcı acil kadın sağlığı ve aile planlaması hizmetlerine erişim imkanı olmamaktadır. Cinsiyete bağlı şiddet mağdurlarının tedavisine yönelik hizmetler ya hiç yoktur ya da çok azdır. Cinsel yolla bulaşan hastalıkların tedavisi ve önlenmesi için yapılanlar ise sınırlıdır. Bunların yanı sıra, hizmet sağlayıcıların çoğu kriz durumlarında cinsel sağlık ve üreme sağlığı hakkında eğitimli değildir. Bunlar göz önüne alındığında, dünyanın en yüksek anne ölüm oranlarına sahip on ülkeden sekizinin aynı zamanda çatışmalardan etkilenen, can güvenliğinin olmadığı ülkeler olması tesadüf değildir.

Hazırlık elzemdir

Kadınlar ve kız çocukları acil durumlarda daha kırılgandır ve kriz durumlarında çoğu zaman göz ardı edilen özel ihtiyaçlara sahiptir. Onların güvenliklerini, onur ve sağlıklarını güvenceye almak, ailelerin ve toplulukların refahını sağlar.

Acil durum hazırlık süreçlerinde ergenlerde cinsel sağlık ve üreme sağlığı (ECSÜS) konusunun ele alınması, bu nüfus grubunun kritik ihtiyaçlarının acil durumlarda sürecin en başından itibaren karşılanmasının sağlanmasına yardımcı olabilir. Ergenlerin acil durumlara hazırlık çabalarına dahil edilmesi önemli bir ilk adımdır. Ek olarak, yardım malzemelerinin önceden belirlenen konumlara yerleştirilmesi, bilgiye erişimin sağlanması, eğitim ve iletişim materyallerinin temin edilmesi ve akran eğitmenlerinin eğitilmesi, bir acil durumun ilk evrelerinde ergenlerin CSÜS ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulmasını sağlayacaktır.

Read Previous

Nabi Avcı: `UNESCO sadece UNESCO’dan ibaret değildir`

Read Next

Çifte vatandaşlık tekrar gündeme geldi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *