Yunanistan’da Yargıtay Onursal Başkanı: Makedon Dili Merkezi’nin tanınma kararının iptal edilmesi gerekir

Yunanistan’da Yargıtay Onursal Başkanı Vasiliki Thanu ‘Makedon Dili Merkezi’nin tanınmasına ilişkin kararın iptali milli meseledir’ dedi.

Vasiliki Thanu, Makedon azınlığın yoğun olarak yaşadığı Florina şehrinde kurulan “Yunanistan Makedon Dili Merkezi”nin tanınma kararının iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Thanu, söz konusu derneğin tanınma kararının iptalinin milli bir mesele olduğunu savundu.

Thanu konuyla ilgili kaleme aldığı makalede, Florina gibi milli açıdan hassas bir bölgede bu isimle bir derneğin kurulmasının doğru olmadığını iddia etti, ayrıca derneğin kuruluşunun ve tüzüğünün Yunanistan ile Kuzey Makedonya arasında imzalanan Prespa Anlaşması’na aykırı olduğunu savundu.

Prespa Anlaşması’nın, imzalandığı dönemde Yunan toplumu arasında önemli ölçüde görüş ayrılığına neden olduğunu hatırlatan Thanu, bu görüş ayrılıklarının özellikle “Makedon” ve “Makedonca” kavramları nedeniyle oluştuğuna dikkat çekti.

Thanu, Florina Asliye Hukuk Mahkemesinin “Makedon Dili Merkezi”ni onaylamasının yanlış olduğunu, ayrıca Prespa Anlaşması maddelerine de aykırı olduğunu iddia etti.

Söz konusu derneğin tüzüğünde yer alan maddelere göre amaçlarından bazılarının; Yunanistan’da Makedon dilinin korunması ve geliştirilmesi, ayrıca Makedoncanın eğitim kurumlarında okutulması olduğunu hatırlatan Yargıtay Onursal Başkanı, bu maddelerin Prespa Anlaşması’nı ihlal ettiğini savundu.

“MAKEDON AZINLIK YOK, MAKEDONCA YOK”

Dernek tüzüğünde “azınlık dilinden” ve Makedon etnik azınlığından” bahsedildiğini dile getiren Vasiliki Thanu, Yunanistan’da böyle bir azınlığın ve dilin olmadığını, bunların derneğin tüzüğünce yaratılmaya çalışıldığını iddia etti. Thanu, insan hakları ihlallerinden ve Yunan makamları tarafından Makedonlar aleyhine nefret söylemine atıf yapıldığını ancak bunların da gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

En iyi niyetli kişilerin bile derneğin amacının tahrik edici propaganda yapmak olduğunu, Yunanlılar aleyhine düşmanlık ve ırkçı açıklamalar içerdiğini anlayabileceğini ifade eden Thanu, “Bu nedenle de Prespa Anlaşması maddeleriyle de tamamen zıt.” ifadesini kullandı.

“KAMU DÜZENİNİ VE TOPLUMSAL BARIŞI TEHDİT EDİYOR”

Yargıtay Onursal Başkanı Thanu, Florina’da kurulan “Yunanistan Makedon Dili Merkezi”nin dernek kuruluşuna ilişkin genel kural ve şartlara da aykırı olduğunu iddia etti. Thanu, söz konusu derneğin milli çıkarlar, kamu düzeni, toplumsal barış ve güvenliği tehdit ettiği ve vatandaşlar arasında bölücülüğe neden olduğu tezini ortaya attı. Thanu, derneğin kuruluşuna bazı siyasi partilerden, Yunan derneklerinden ve basından tepkilerin geldiğini de hatırlattı.

Thanu, komşu ülke Kuzey Makedonya’da Prespa Anlaşması’nın hükümlerine aykırı şekilde “Kuzey Makedonya” yerine “Makedonya” isminin bir çok yerde ve bir çok kurum tarafından kullanıldığını belirterek, bu ihlallerin devam etmesi halinde Yunan hükümetinin Prespa Anlaşması’nı tek taraflı olarak iptal edebileceğini ve askıya alabileceğini savundu.

Geçmişte Yunan mahkemelerinin benzer derneklerin kurulma taleplerini reddettiğini hatırlatan Thanu, Yunanistan’ın en hassas bölgelerinden biri olan Florina’daki mahkemenin böyle bir derneğin kurulma kararını onaylamasının merak konusu olduğunu ifade etti.

Vasiliki Thanu, “Yunanistan Makedon Dili Merkezi”ni tanıyan mahkeme kararının iptali için dolaylı olarak yol gösterdi. Thanu makalesinde, “Sonuç olarak, söz konusu derneği tanıyan Florina Mahkemesi’nin kararı hukuken ve esasen yanlıştır. Gerek bireysel olarak bir Yunan vatandaşı gerekse bir kurum üyesi olarak herhangi bir Yunan vatandaşı, milli çıkarların tehlikede olduğu, ülkemizin doğusunda da endişe verici bir gerilimin yaşandığı bir dönemde, Yunanistan’ın kuzey batı bölgesindeki sosyal barış ve istikrarın tehlikede olduğu düşüncesiyle buna itiraz etme hakkına sahiptir.” ifadelerini kullandı.

Thanu makalesini, “İyi bir komşuluk geliştirmek başka, komşuların tahrikkar niyetlerine katlanmak, onlara boyun eğmek ve onların var olmayan haklarını tatmin etmek başka şeylerdir.” diyerek tamamladı.

milletgazetesi.gr

Read Previous

10 soruda en yaygın görülen çocuk enfeksiyonları

Read Next

MATÜSİTEB Genel Başkanı İbrahim, MTV’nin Güncel programına konuk oldu