Yaklaşık 8 bin Bulgaristanlı öğrenci, üniversiteyi yarıda bıraktı

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) 2016’da üniversiteyi terk eden gençlere ilişkin verilerine göre yaklaşık 8 bin genç Bulgaristan vatandaşı (ya da tüm Bulgar öğrencilerin yaklaşık yüzde 3,4’ü) üniversiteyi çeşitli nedenlerle terk etti.

AB istatistiklerine göre yükseköğretim sisteminden erken ayrılmanın temel nedeni, gençlerin öğrenme konusundaki ilgisizliği ve çalışmaya istekli olmalarıdır. Yurt içi ve yurt dışında bulunan yüksekokullarda okuyan gençlerin yaklaşık yüzde 25’i, ya da her dörtte biri yükseköğrenimlerini bu nedenlerden dolayı yarıda bıraktı.

Ulusal İstatistik Enstitüsü (NSİ) verilerine göre 2016 yılında bizde 31 bini özel yüksekokullarda olmak üzere 231 bini aşkın kişi yüksekokullarda eğitim gördü.

2016 yılında 23 bin erkek ve 37 bin kadın olmak üzere 60 383 kişi çeşitli derecede yüksek eğitimini tamamladı. Mezunların çoğu, yaklaşık 31 bini lisans, 26 bini yüksek lisans, 2 400’ü profesyonel lisans ve 1 400’den fazlası doktora eğitimi aldı.

2016 yılında özel yüksekokullarda eğitimini terk eden gençler yaklaşık 3 bindir. Diğer 5 bin genç ise devlete ait yüksekokullarda eğitimini terk etti.

Bulgaristan’da en çok tercih edilen meslekler sağlık alanındaydı. Bu alanda eğitim görenler tüm öğrencilerin yaklaşık yüzde 27’siydi. Bunu ekonomi bilimleri ve yönetimi ( öğrencilerin yüzde 18’i) ve hukuk (yüzde 12’si) takip etti.

Yüzde 0,4 ile en düşük payı, gazetecilik alanındaki öğrenciler oluşturdu. Doğa bilimleri okuyanlar yüzde 0,3 ve matematik okuyanlar yüzde 0,1 oranındaydı.

2016 yılında AB’de 3 milyonu aşkın genç, yükseköğrenimini yarıda bıraktı

Eurostat verilerine göre 2016 yılında üniversite, ya da kolejde okuyan AB’de 3 milyondan fazla genç, eğitimini terk etti. Aynı dönemde AB’de yaklaşık 30 milyon genç, yükseköğrenimini tamamladı.

Yükseköğrenimini yarıda bırakan her dördüncü genç Avrupalı (yüzde 25), bunun nedeninin okumak yerine çalışmak istemesi olduğunu söyledi. Üniversiteyi terk edenlerin yüzde 25’i, öğrenme konusundaki ilgisizliğini belirtti. Yüzde 18’i önemli ölçüde öğrenme zorlukları yaşadıklarını ifade etti. Yaklaşık yüzde 17’si ise ailevi, ya da maddi nedenlerden dolayı eğitimini yarıda bıraktığını açıkladı.

Fransız yükseköğretim sistemini terk edenlerin payı en yüksek- yaklaşık 1,2 milyon kişi. Bunu İtalya-523 bin, Birleşik Krallık-404 bin, Polonya-200 bin, Almanya-165 bin ve başka ülkeler takip etti.

Verilere göre komşu Yunanistan’da yaklaşık 15 bin kişi, Romanya’da yaklaşık 8 bin ve Türkiye’de 575 bin kişi yükseköğretim sistemini terk etti.

En az oranda yükseköğretim sistemi terk edilen ülke İzlanda’dır. Orada sadece yaklaşık 4 bin kişi üniversiteyi yarıda bıraktı.

Kircaalihaber.com

Read Previous

Yağlı boya eserleriyle 15 Temmuz’u unutturmuyorlar

Read Next

Makedonya İçişleri Bakanı: Batı Balkan göçmen rotası hala canlı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *