Uluslararası Gözlemciler: Seçimler Rekabetçi ve Etkin Bir Şekilde Düzenlendi

Uluslararası gözlemciler dün Kuzey Makedonya’da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi ve parlamento seçimlerini değerlendirdi.

Uluslararası İzleme Misyonu’nun ülkede dün gerçekleşen cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin ikinci turuna ilişkin ön raporunda, “Parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri rekabetçiydi ve temel özgürlüklere saygı duyuldu; ancak süreç yeterince düzenlenmedi ve seçim mevzuatı demokratik seçimlerin yapılması için yeterli bir çerçeve sağladı; ancak boşluklar ve belirsizlikler hukuki kesinliği tehdit ediyor; bu nedenle bunların revizyonuna ihtiyaç var.” denildi.

Seçim Yasası’nın yakın zamanda yeterince şeffaf olmayan hızlandırılmış bir prosedürle ve kamuoyunun katılımı olmadan değiştirildiğinin altı çizilen açıklamada, “Bu da uluslararası standartlar ve AGİT taahhütleriyle uyumlu değildir. Değişiklikler ODIHR’nin önceki tavsiyelerinden bazılarını ve DSK’nin teknik tekliflerini içerse de, seçim reformlarından sorumlu kurumlar arası çalışma grubunun tavsiyeleri büyük ölçüde dikkate alınmadı. Seçim Kanununun sistematik olarak gözden geçirilmesi, seçim kampanyalarında medyaya eşit erişimin sağlanması ve seçim kampanyalarında hesap verebilirliğin ve dürüstlüğün artırılmasına yönelik olanlar da dahil olmak üzere, ODIHR ve Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu’nun çok sayıda önemli tavsiyesi çözümlenmeden kaldı. kampanya finansmanı.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Bir gazetecinin sorusuna, Seçim Kanunu’nda yapılacak değişikliklerin seçimlerden kısa bir süre önce değil, seçimlerden önce daha uzun bir süre için kabul edilmesinin önemli olduğu açıklandı.

Read Previous

Üsküp’te “Bahara Selam” Şiir Dinletisi düzenlenecek

Read Next

Seçimlerin ardından süreç nasıl işleyecek?