Uluslararası Balkan Sempozyumu Başlıyor

30 Eylül-1 Ekim 2022 tarihleri arasında İstanbul’da Balkan tarihyazımında karanlıkta kalmış konuları gün yüzüne çıkarma ve tartışma amacıyla  “Uluslararası Balkan Sempozyumu: Medeniyet Havzalarında Tarih ve Tarihçilik III” başlıklı sempozyum düzenlenecek.

İlmi Etüdler Derneği’nin (İLEM) yürütücülüğünde, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) destekleriyle, Fettah Efendi Derneği, YTÜ Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Merkezi (BALKAR), Saraybosna Üniversitesi Tarih Araştırmaları Merkezi, Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Güney Doğu Avrupa Araştırmaları Merkezi’nin katkılarıyla 30 Eylül-1 Ekim 2022 tarihleri arasında “Uluslararası Balkan Sempozyumu: Medeniyet Havzalarında Tarih ve Tarihçilik III” sempozyumu düzenlenecek.

İLEM’den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Tarihyazımı, tarih hakkında gösterdikleri kadar göstermedikleriyle de mevcuttur. Her tarihyazımı bir inşadır: kimliğin, ulusun, inancın inşası… Bu inşalar sorgulanmadıkları müddetçe hakikate dönüşür ve böylelikle yazılmış resmi tarihleri sorgulamak anlamsız hale gelir. Halbuki bu inşa sürecinde tarihçinin anlattıkları kadar anlatmadıkları da hakikatin bir parçasıdır ve zaman içerisinde bulunan her bulgunun bu inşaya eklemlenmesi gerekir. Böylelikle tarihi anlatının tamamlandığı iddia edilemese de bir yapbozun parçaları gibi eldeki bulgular birleştirilecek ve geçmiş hakkında karanlık bir parça daha aydınlığa kavuşacaktır. “Uluslararası Balkan Sempozyumu: Medeniyet Havzalarında Tarih ve Tarihçilik III” de Balkan tarihyazımında karanlıkta kalmış konuları gün ışığına çıkarmayı ve bunları tartışmayı hedeflemektedir.

Sempozyumun temel amacı Antik Yunan döneminden günümüze kadar “Balkan coğrafyası”na yönelik öne çıkan tarihi kaynakları ve tarihçileri irdeleyerek “tarihi kaynaklar” açısından Balkan havzasının bütünlüklü bir resmini ortaya çıkarmaktır. Bu sempozyum bölgeye yönelik araştırma yapacak yeni araştırmacılara tarihi kaynaklara kolayca ulaşmayı sağlayarak dönemler arasında tarihi kaynakların, dinamiklerin, perspektiflerin, izleklerin, tarihçilerin ortaklaşan ve farklılaşan temel yapılarının daha kolay açıklanması, irtibatlandırılması, neden-sonuç ilişkisinin kurulması fırsatını sunacaktır.

Sempozyum Antik Yunan, Roma, Bizans, Osmanlı, ulus devletler, 20. ve 21. yy. dönemlerini kapsayacak şekilde planlanmıştır. İki gün sürecek sempozyumda Balkan tarihyazımıyla ilgili farklı kaynakların bir araya getirilmesi, bu coğrafyaya ait farklı anlatıların birleştirilmesi amaçlanmaktadır. Sempozyumda devletlerin arşivlerinden, seyahatnamelerin özel alanına kadar Balkan coğrafyasının nasıl alımlandığı ve sonrasında günümüze nasıl aktarıldığı tartışılacak, Balkan tarihyazımının problemli meseleleri gündeme getirilecektir.

Sempozyum İLEM binasında gerçekleştirilecek olup ilgili olan herkesin katılımına açıktır.”

Read Previous

Arnavutluk ve Kosova’dan ortak tatbikat

Read Next

Kosova’da yayınlanan “Türkçem” Dergisi’nin 260. sayısı çıktı