Kültür ve Eğitim Tarihimizde “Yücelciler”

Günümüze kadar Yücelciler hakkında tatmin edici bir çalışma yapılmadı bence. Çoğunluğu aydın ve yazı yazan ya da yazabilecek durumda olmalarına rağmen, Yücelciler de kendilerini ve başlarından geçenleri anlatmadan, yazıya dökmeden birer, birer bu dünyadan göç