Ramazan-ı Şerif’in Gölgesinde Bir Askerlik Hatırası Mektubun İzinde…

Meddah Medresesi’nin hocalarından Ataullah Efendi, Fettah Efendi ve Hafız Bekir Sadak Efendi’den ders almış ve 1941’de medresenin kapanmasından önce son nesil talebelerinden büyük amcam rahmetli İbrahim ef. İbiş (1930-2007)’in askerde olan küçük kardeşi babam Hafız Abdülbaki ef. Baki’ye yazdığı mektup. Mektup, Ocak 1965’te Sosyalist ve Komunist Yugoslavya ordusunda Bosna-Hersek’in tarihi şehri olan Banya Luka’da askerlik yapan kardeşine Ramazan ayında yazılmış olup önemli tavsiyeleri ihtiva etmektedir. Dikkate değer bir diğer husus mektup Osmanlıca harflerle yazılmış bir Türkçe ile kaleme alınmıştır. Kısıtlamaların  ve mahrumiyetlerin yaşandığı Kovid-19 salgını sürecinde dikkatle okunması dileğiyle.   

“Feyizli bir ay olan Ramazan’u-l Mübarek ayı geldi”

Resulullah Efendimiz buyurdular:

Bereket ayı olan Ramazan geldi. Allah Teala onda size zenginlik verir, rahmet indirir, hata ve kusurları bağışlar, duayı kabul eder. Cenab-ı Hak, sizin iyi amellerinize bakar ve sizinle meleklerine iftihar eder.  Öyleyse Allah’a kendinizi hayırlı gösterin!. Hayır işleyin çünkü: asıl zulümkar ve günahkar bu ayda Allah’ın rahmetinden mahrum kalandır. Ramazan girince Cennet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır, şeytan bağlanır her gece gökten bir melek nida ederek der ki: Ey hayırlı yolda bulunan insanlar hayra devam ediniz! Ey fena yolda bulunan günahkarlar, fenalıklarınıza nihayet veriniz,  pişman olup tevbe ediniz!” (Sadeka Resulullah)

Mektubun aslı

Ramazan’ul Mübarek gelirken

Ne zaman Ramazan yaklaşıyor gözlerimin önünde cami, mescid köşelerinde boyunlarını bükmüş, başlarını öne eğmiş, Allah’a ibadet eden milyonlarca müslüman canlanıyor. Gönlümde gayr-ı ihtiyari bir neşe ve heyecan baş veriyor. Bu sevdam kabara kabara bütün varlığımı kaplıyor. Ben Ramazan sebebiyle bütün müslümanların en mesud, en bahtiyar günlerini idrak ederim, yaşarım.

Bu nur şüphesiz bir şehr-i bereket ve ihsan olan şehr-i Ramazan’ın kalplere ulaşan feyz ü gufranından olacak. Ben pekala biliyorum ki, her Müslümanın kalbi bu nur u gufranın tesiriyle canlanır. Bu mübarek ayın ilahi kudreti köylerde, şehirlerde, bütün İslam beldelerinde İslam cemaatlerinde tesirini gösterir. Koca bir yıl namazı, niyazı hatta kelime-i şehadeti bile akıllarına getirmeyenler bu ayda gayr-ı  ihtiyari  olarak ellerinde tesbih, dillerinde zikrullahla cami yollarını tutmaktadırlar. Bakınız! Şimdi şehrimizin Sultan Murad yokuşunu tırmanmakta olan cemaatin çokluğunu seyrediniz. Bunu senenin hangi ayında böyle görebilirsiniz? Bu bizde olduğu gibi alemi islamın her şehir ve köyünde böyledir.

Bu mübarek ay Allah’ın kudretiyle kalplere nur ve hayat verirken ailelerede neşe ve saadet getirir. Fakirler, yoksullar, dullar, yetimler de merhametli din kardeşlerimizin sehavetkar hediye ve sadakaları ile sevinirler. Onların evlerinde Ramazan’ın nuru ve bereketi görülür, yüzleri güler. Bütün yıl kuru bir lokma ekmekle iktifa edenler bugün mübarek ayda sofrasına sıcak bir çorba koyar.

İşte mahallenin tozlarında artık tembel tembel yuvarlanmaktan bıkan çocuklar da babalarının ellerinden tutmuş camiye gitmektedirler. Demek ki Ramazan’ın feyzi ve nuru onları da bulmuş. Ve bütün dünyayı nurlandıran bu ay bu gibilerin de muhabbet ve aşkına daha şimdiden girmiştir. Mübarek ay bakalım bu sene nasıl gelecek? Bizi ne halde bulacak. Kendisini özleyip hasretle bekleyenlerle rahmet ve gufranına girmek istemeyenleri seçebilecek mi ? Bilmem!. Senede bir kere gelen, bizi rahmet ve ihsanına gark ederek giden bu kıymetli misafiri son senelerde kendine layık izzet ve ikram ile karşılayamaz olduk. Bizi pek kayıtsız, laubali bir halde bulmaya başladı. Korkuyorum. Bizi nur u feyyazından büsbütün mahrum bırakacağından korkuyorum. Onsuz hayat; bizim için ne acıklı ne zindani bir hayat olacaktır. Bu korkuyu herkes benim gibi duyuyorsa, kalbinde imanı olan her kardeşim onsuz hayatın felaketini benim kadar duyuyorsa bu Mübarek Ramazan gelirken hürmetle bu ayı karşılamaya evvelden hazır bulunsun!

Biraderim Abdülbaki!

Evvela mahsus selam ile Mübarek Ramazan Şerifi tebrik ederim ve çok yıllara yetişmeni Allah’tan dilerim. Ve Ramazan hediyesi olarak bu vaazları sana yazıyorum. Baki selam.

 Allah’a emanet olunuz,

Biraderiniz

İbrahim Salahuddin

Süleyman Baki, Üsküp Murat Paşa Camii Vaizi-Hatibi

9 Ramzan 1442 / 21 Nisan 2021, Üsküp

Read Previous

Yunanistan’da Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatılan restoran ve kafeler 3 Mayıs’ta tekrar açılacak

Read Next

Üsküp’te anlamlı yardımlaşma kampanyası: İmkanı Olan Bıraksın, İhtiyacı Olan Alsın