Radev: İş dünyası, enflasyon, kayıt dışı ekonomi ve spekülasyonla mücadelede önemli röl oynuyor

Bulgaristan’da Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Cumhurbaşkanlığı’nda Bulgaristan İşveren Örgütleri Birliği (AOBR) temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, “Bulgaristan’da iş dünyası, enflasyon, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede ve iş ortamını iyileştirmek ve spekülasyonları azaltmak için devlet kurumlarıyla birlikte mekanizmalar bulmakta son derece önemli bir role sahiptir” dedi.

Toplantı, işveren örgütlerinin 2023’teki önceliklerini sunan ve yerli üreticileri teşvik etmeyi ve rekabet güçlerini artırmayı amaçlayan bir devlet politikası çağrısında bulunan iş dünyası temsilcilerinin inisiyatifiyle gerçekleşti.

Toplantıda devlet kurumları ve iş dünyasının, ekonomik ortamı iyileştirmek ve spekülasyona, enflasyona ve kayıt dışı ekonomiye etkili bir şekilde karşı koymak için sadece Avro Bölgesi’ne üyelik kriterlerini yerine getirmek için değil, aynı zamanda vatandaşların ve işletmelerin çıkarlarını karşılamak için birlikte çalışması gerektiği yönündeki ortak görüş dile getirildi. Radev, geçici hükümet tarafından gerçekleştirilen denetimlerin, özellikle perakende ağına ulaşmadan önemli ölçüde artan gıda ürünleri fiyatları konusunda rahatsız edici veriler gösterdiğine dikkat çekti. Avro Bölgesi’ne katılım sürecinde spekülasyon ve enflasyonun önlenmesi ve bunlarla mücadele için mekanizma ve modellerin oluşturulması da görüşmenin öne çıkan konuları arasında yer aldı. Bir sonraki Halk Meclisi’nin irade göstermesi ve yargı reformu alanında son derece önemli kanunları kabul etmesi gerektiği konusunda da ortak bir görüş vardı.

İş dünyası temsilcileri, öngörülebilirliği ülkenin kalkınması için kilit bir koşul olarak vurguladılar. Geçici hükümetle diyalogdan ve yürüttüğü çalışmalardan, özellikle enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi alanında zamanında alınan kararlardan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. İşveren örgütlerine göre, son düzenli hükümet de benzer bir yaklaşım izleseydi, fiyatlarda ve enflasyonda yaşanan önemli sıçramanın önüne geçilebilirdi.

Cumhurbaşkanı, “Güçlü, sürdürülebilir, otonom enerji sektörü ve enerji kaynaklarının fiyatlarında kalıcı bir düşüş olmadan Bulgaristan’da güçlü bir ticaretten söz edemeyiz” diye kaydetti. Radev, Yunanistan ile doğal gaz ara bağlantı boru hattının ticari işletmeciliği, Türkiye ile ülkenin gaz iletim şebekesine ve sıvılaştırılmış gaz terminallerine erişim anlaşması ve bölge ülkelerinin gaz iletim ağlarını birleştiren ve Azerbaycan’dan Avrupa’ya ilave miktarlarda doğal gaz tedariğini mümkün kılan Bulgaristan tarafından önerilen ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen „Solidarity Ring” (Dayanışma Halkası) projesi ile geçici hükümetin enerji alanındaki başarılarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı, “Geçici hükümetin 2050 yılına kadar ufku olan enerji sektörünü geliştirme stratejisi, iş dünyasının pozisyonlarına, analizlerine ve tavsiyelerine açıktır” diye kaydetti ve bir sonraki olağan hükümetin işverenlerle bu yönlerde çalışmaya devam edeceğini ve böylece Bulgaristan ekonomisinin gelecekte daha da yoğun bir şekilde gelişeceğini umduğunu ifade etti.

Kaynak: Kırcaalihaber

Read Previous

Bosna Hersek Federasyonu Başbakanı Novalic Türkiye’den dönen arama kurtarma ekiplerini kabul etti

Read Next

Deprem bölgesinde 356 bin 419 çadır ve 8 bin 530 konteyner kuruldu