Kırcaali Belediyesi’nin 2023 yılı bütçesi kabul edildi

Kırcaali Belediye Meclisinin bugün gerçekleştirdiği toplantıda devlet bütçesinin geç kabul edilmesi nedeniyle 2023 yılı Kırcaali Belediye bütçesi kabul edildi. Bütçenin mali çerçevesi 106 876 000 leva olup, 2022 yılına ilişkin bütçenin mali plan çerçevesine kıyasla yaklaşık yüzde 20 daha yüksektir.

Bu artışın, 2023 yılı için devredilen faaliyetler için devlet transfer ödemelerinde artışın yanı sıra esas olarak hedefli finansmanlardan 11 083 002 leva tutarındaki kullanılmayan geçiş bakiyesinden kaynaklandığı anlaşıldı. 

Taslak bütçe oylamasında Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi, BSP İttifakı’ndan Meclis üyeleri ve DOST partisinden Mehmet Hoca olmak üzere 28 Meclis Üyesi kabul oyu kullanırken, GERB-SDS İttifakı’ndan Meclis üyeleri, bağımsız Ognyan İvanov ve Veselin Jelyazkov ve Demokratik Bulgaristan Birliği İttifakı’ndan Radoslav Milev ret oyu kullandılar. 

Muhalefet, bütçede belirlenen hedeflerin “geleneksel olarak” yerine getirilmediği, fonların kalemden kaleme aktarıldığı, sokak ve kaldırımların içler acısı durumda olduğu, park alanlarına ve yeşil alanların temiz tutulması için özen gösterilmediği, şehirdeki temizliğin içler acısı bir durumda olduğu yönündeki eleştirileri dile getirdi. Sokak köpekleriyle ilgili çözülemeyen soruna da değinildi.

Muhalefetten gelen bu eleştirilerin bir kısmı belediyenin 2022 yılı bütçesinin kabulü sırasında da duyulmuştu. 

Kırcaali Belediye Başkanı Dr. Müh. Hasan Azis, eleştirilere yanıt olarak muhalefetin eleştirilerini henüz gerçekleşmemiş olanlara odakladığını ve siyasi, ekonomik, Covid-19 krizi gibi krizlere rağmen yapılanları göz ardı ettiğine dikkat çekti. Belediye Başkanı, yenilenen sokaklar, kaldırımlar ve aydınlatma sistemleri gibi kentsel çevre alanına, okullar ve anaokulları olmak üzere eğitim altyapısına,  15 milyon levanın üzerinde yatırım yapılan Perperikon Kalesi gibi turizm altyapısına ve sosyal projelere de 25 milyon levanın üzerinde yatırım yapıldığını belirterek, yapılan işlerin ana hatlarını çizdi. 

Eleştirilerle bağlantılı olarak, yeni bütçeyi kabul ederken Doç. Dr. Azis, belediyenin bu yıl bayındırlık işleri için 7 milyon levanın biraz üzerinde, temizlik çalışmaları ve atık bertarafı için 7 100 000 levanın biraz üzerinde, kaldırım ve sokakların bakım çalışmaları ve çevre düzenlemesi için ise 3 149 240 leva harcama yapılmasının planlandığına dikkat çekti. 

Belediye Başkanı, 2023 yılı bütçesinin diğer parametrelerini de ana hatlarıyla belirtti. Gelir kalemlerinde yer alan 2023 yılı için merkezi bütçeden sağlanan fonun 77 245 833 leva olup bir önceki mali yıla kıyasla yüzde 24’ten daha fazla olduğu bildirildi. Doç. Dr. Azis, “Yerel gelirlerden elde edilen mali çerçeve 18 547 165 leva tutarında olup vergi gelirleri yüzde 55’in biraz üzerinde – 10 455 000 leva. 2022 yılı bütçesinden artan banka hesaplarındaki bakiye 11 083 002 levadır” dedi.

Kırcaalihaber

Read Previous

‘’Kosova’daki Türkçe ders kitaplarında acilen değişiklik yapılmalı’’

Read Next

Sırbistan Kadın Voleybol Milli Takımı ile Sırp medyasından “Filenin Sultanları”na övgü