“Kırcaali Belediyesi Çocukları için Gelecek” projesi başlatıldı

Kırcaali Belediyesi, “Kırcaali Belediyesi’nin Çocukları İçin Gelecek” projesini başlattı. Yeni sosyal hizmet, açılış basın toplantısında çeşitli kurumların ve medyanın temsilcilerine tanıtıldı.

Basın toplantısının açılışında Belediye Başkan Yardımcısı Veselina Tihomirova, “Bu başka bir sosyal projedir, fakat aynı zamanda Kırcaali Belediyesinin en küçüklere, yani 0-3 yaş arası çocuklara yönelik faaliyetler içeren ilk projesidir” dedi.

Proje yöneticisi Nermin Mehmed, “Kırcaali Belediyesi’nin Çocukları İçin Gelecek” projesinin temel amacının, çocukların terk edilme risklerini önlemek, çocuk yoksulluğuyla ilgili olumsuz eğilimleri azaltmak ve Kırcaali Belediyesi’ndeki ihtiyaç sahibi çocukların ve ailelerinin yaşam kalitesini artırmak için ev ortamı da dahil olmak üzere bir dizi sosyal ve entegre sağlık ve sosyal hizmetlerin yanı sıra başka tür danışmanlık desteği sağlamak olduğunu söyledi.

Proje aynı zamanda dezavantajlı çocuklara ve ailelere destek sağlamak, entegre hizmetlere ve eşit fırsatlara erişimi iyileştirmek için faaliyetler sağlayarak sosyal içermeyi teşvik etmek, marjinalleştirilmiş toplulukların üyelerine yeterli sosyal koruma sağlamak, dezavantajlı çocukların ve ailelerin yaşam kalitesini iyileştirmek gibi özel hedefler de belirlemektedir.

Projede tıp uzmanları, bir ebe, sosyal hizmet uzmanları, bir psikolog, bir eğitimci, bir rehabilitasyon uzmanı ve bir avukat dahil olmak üzere 12 uzmandan oluşan bir ekip görev yapacak.

Nermin Mehmed “Hassas gruplarda yer alan kişilerin bulunduğu yerleşim yerlerinin ilk tespitini yaptık. Bu aşamada, elimizdeki bilgilere göre, yoğun olarak yaşayan bu tür gruplar Borovets bölgesinde, çalışmalarımızın esas olarak başlayacağı Vişegrad, Perperek, Kösevo köylerinde bulunuyor” dedi.

Kırcaali Belediyesinin yeni sosyal hizmetinin bir parçası da 0-3 yaş arası çocuklar için himaye bakımı sağlanmasıdır.

Nermin Mehmed, “Amaç, yeni doğaların gelişimini izleyerek gelişimsel zorlukları tespit etmek ve böylece bunların üstesinden gelmek için zamanında tavsiye ve destek sağlamaktır” dedi.

Proje aynı zamanda savunmasız topluluklardan 20 yaşına kadar olan gençleri, engelli ve sürekli tıbbi bakıma ihtiyaç duyan, sosyal dışlanma riski altında olan gençleri ve çocuk koruma sisteminden ayrılmak üzere olan yatılı bakım için sosyal hizmetleri kullanan gençleri de kapsamaktadır.

Proje kapsamında işe alınan uzmanlar, istihdama başarılı bir şekilde dahil edilmelerini amaçlayan ücretsiz eğitimler için koşullar ve fırsatlar yaratarak sosyal entegrasyonlarının yanı sıra kamusal yaşamda gerçekleşmelerine yardımcı olacaktır. Disiplinler arası bir ekip, engelli gençlerle birlikte çalışarak onlara uygun hizmetleri sunacaktır.

“Kırcaali Belediyesi Çocuklarının Geleceği” projesinin toplam maliyeti 305 628,40 leva olup 2021-2027 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Programı kapsamında finanse edilmektedir ve uygulama süresi 01.11.2025 tarihine kadardır.

Proje uygulamasının beklenen sonuçları şunlardır: marjinalleştirilmiş toplulukların sosyo-ekonomik entegrasyonunun teşvik edilmesi, ihtiyaç sahibi çocukların ve ailelerinin bir dizi temel hizmete eşit ve zamanında erişimi için farkındalığın artırılması ve fırsatların sağlanması, dezavantajlı durumdaki çocuklara ve ailelere destek sağlanması, ebeveynlik becerilerinin geliştirilmesi ve sosyal dışlanmanın önlenmesi, dezavantajlı durumdaki çocukların ve ailelerin yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, sağlanan hizmetlerin genişletilmesi.


Kaynak: Kırcaalihaber

Read Previous

İsrail’in 140 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de can kaybı 29 bin 514’e yükseldi

Read Next

Bulgaristan’da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası’nda 24 madalya kazanan Türkiye çıtayı yükseltiyor