İngiliz hapishanelerinde Müslümanlara denetim sıkılaşıyor

İngiltere “aşırı İslamcı” mahkumları özel birimlerde hapsetmeye hazırlanıyor.

İngiliz devlet televizyonu BBC’nin haberine göre Adalet Bakanlığı, “aşırı İslamcı” mahkumları oluşturulacak az sayıdaki özel birimlerde hapsedecek.

Bakanlığın “reform planı” hapishanelerde görevlendirilecek imamların geçmişlerinin daha sıkı biçimde araştırılmasını ve “aşırı görüşler” içeren kitapların hapishane kütüphanelerinden kaldırılmasını da öngörüyor.

Reform planı, bakanlık için hazırlanan “Hapishanelerde İslami Aşırılık” raporunun bulguları göz önünde tutularak hazırlandı.

Müslüman mahkumların denetimi sıkılaşıyor

Güvenlik gerekçesiyle tam metni değil, bugün sadece özeti yayımlanan raporda, “İslami ideolojinin” hapishanelerde bir iktidar ve hakimiyet savaşına girdiği ve bu kurumlarda güvenlik ile otoriteyi sarsan bir “çete kültürü” oluşturduğu iddia edildi.

Raporda, 7 Temmuz 2005’te Londra’da yaşanan terör saldırılarının ardından ülkede terör suçunun kapsamının, terörün övülmesini ve savunulmasını da içerecek şekilde genişletilmesiyle bu suçtan hapiste bulunan Müslümanların sayısının arttığına dikkat çekildi. Bu kapsamda hapiste bulunanların çevrelerini etkilediği savunulan raporda, bunun engellenmesine yönelik yeni tedbirler önerildi.

Hapishanelerde bazı “karizmatik mahkumların” kendilerini “emir” ilan ettiği öne sürülen raporda, bunların hem çevrelerindeki diğer Müslüman mahkumları etkilediği, hem de diğer dinlerden mahkumların İslama geçmesi için agresif bir çaba sarfettikleri kaydedildi.

Raporda, “aşırı görüşler” içeren kitapların mahkumlarda bulunması ve hapishane kütüphanelerinde yer almasının da sakıncalı olduğun savunuldu.

Cuma namazları denetlenecek

Raporun, Adalet Bakanlığının reform programına da yansıyan önerilerinin başında “aşırı İslamcı” mahkumların diğer mahkumlardan yalıtılması ve üzerlerindeki gözetlemenin artırılması yer aldı.

“Aşırı görüşlerin” dile getirilmesinin sistematik biçimde kayıt altına alınmasının ve bunlara yönelik yaptırımların sertleştirilmesinin gerektiği savunulan raporda, hapishanelerde görev alacak imamların da “aşırı akımlarla bağlantıları açısından” daha derinlemesine araştırılması önerisine yer verildi.

Raporda, hapishanelerde cuma namazlarının da daha sıkı denetlenmesi ve mahkumlar ile avukatları arasındaki yazışmaların “suistimaline” karşı denetime açılabilmesi önerildi. İngiltere’de bu tür yazışmalar istisnai haller haricinde yasa gereği “mahrem” nitelikte görülüyor.

İngiltere nüfusunun yüzde 7,7’si Müslüman iken, mahkumların yüzde 14,4’ü Müslümanlardan oluşuyor. Terör suçlarından mahkum olan Müslümanların önemli bir bölümü Yüksek Güvenlikli Hapishanelerde tutuluyor.

İngiltere, “İslami aşırılık” olarak tanımladığı sorunla eğitim kurumlarında mücadeleye dönük olarak hayata geçirdiği “Prevent” (“Önle”) programı nedeniyle insan hakları örgütlerinin eleştirilerinin hedefi olmuştu. Öğretmenlerden öğrencilerinin “şüpheli davranış ve fikirlerini” ihbar etmeleri istenen program kapsamında yapılan ihbarların büyük bölümünün asılsız veya yanlış anlamaya bağlı olduğu ortaya çıkmıştı.

AA

Read Previous

Avrupa’daki Türk girişimci sayısı 149 bine ulaştı

Read Next

Mevlana’nın doğduğu kentte Uluslararası Mevlana Semineri

One Comment

  • I’ve been looking for photos and articles on this topic over the past few days due to a school assignment, safetoto and I’m really happy to find a post with the material I was looking for! I bookmark and will come often! Thanks 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *