İlhan Küçük’ten Bulgaristan Başbakanı Petkov’a AB fonlarından yararlanan medyalara ilişkin soru yönergesi

Avrupa Birliği (AB) Parlamentosu Milletvekili İlhan Küçük, bugün AB destekli operasyonel programları ve AB Kırsal Kalkınma Programı’nı tanıtmak için son 10 yılda ülkedeki basın kuruluşlarına sağlanan fonlar hakkında Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov’un yanıtlaması istemiyle Başbakanlık Yazı İşleri Müdürlüğüne soru önergesi sundu. Kendisine Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Gençlik Kolları örgütü temsilcileri eşlik ettiler.

Soru yönergesi, Ocak 2011’den Aralık 2021’e kadar olan dönemi kapsamaktadır. Küçük, Bulgaristan’daki medya hizmet sağlayıcıları ile kamu idaresi bütçesinde ve AB bütçesinde ödenek tahsis edilen birincil ve ikincil harcama birimleri tarafından akdedilen tüm sözleşmeler hakkında Başbakanlıkta mevcut bilgilerin sağlanmasında ısrar ediyor. Ayrıca karar kriterleri arasında sözleşmelerin doğrudan müzakere yoluyla mı yoksa Kamu İhale Kanunu (ZOP) kapsamında mı imzalandığı hakkında bilgi talep ediyor. Bunun yanı sıra Basılı ve Diğer Eserlerin İbraz Zorunluluğu ve Medya Hizmetleri Dağıtıcıları ve Sağlayıcılarını Duyurma Hakkında Kanun uyarınca ilgili medya kuruluşlarının beyanname sunup sunmadıkları ve Bulgaristan Kültür Bakanlığı tarafından tutulan sicilde yer alması şartının olup olmadığına dair bilgi sağlanmasını istiyor.

AP Milletvekili, “Başbakan Sayın Kiril Petkov’un bazı açıklamalarını ilgiyle takip ettim ve bir Bulgaristanlı AP Üyesi olarak onun yolsuzlukla mücadeledeki çalışmalarına destek vermek istiyorum. Bulgaristan Halk Meclisinde sarf ettiği “Bundan böyle sizin insanlarınız da bizim insanlarımız da olmayacak” ifadeleri hoşuma gitti” diye belirtti ve Başbakanın birkaç hafta önce verdiği bir röportajda Bulgaristan’daki medya kuruluşlarının mülkiyetinin açıklığa kavuşturulması için aktif olarak çalışma sözü verdiğini vurguladı.

Küçük, “Biz de bunu istiyoruz. HÖH uzun zamandır Bulgar medya pazarının açıklığa kavuşturulmasında ısrar ediyor” dedi. AP Milletvekili, 2018 yılında internet yayını yapan kuruluşların gerçek sahiplerine ilişkin Kültür Bakanlığı siciline tescil edilmesi için beyanname vermek zorunda bırakıldığı kanunda yapılan değişikliklere ilişkin kanun teklifini HÖH’ün sunduğunu hatırlattı.

2018 yılında dönemin HÖH milletvekilleri Delyan Peevski, Yordan Tsonev, Hamit Hamit ve Velislava Krısteva tarafından 44. Dönem Halk Meclisine sunulan kanun teklifi ve Parlamento tarafından kabul edilen değişikliklerin amacı, ülkedeki medya sahipliğine ışık tutmaktı. Ayrıca medya yayınlarının AB finansmanı da dahil olmak üzere kamu finansmanıyla piyasa dışı finanse etme uygulaması olup olmadığının görülmesi ve böyle bir uygulama tespit edilirse sonlandırılması da amaçlandı.

Küçük, “Bunlar, aynı zamanda Bulgaristan vergi mükellefinin de fonları olan AB fonlarıdır. Bu nedenle, Bulgaristan’daki siyasi güçlerin veya oligarşinin şu veya bu temsilcilerinden oluşan bir çevrenin medyayı da elinde tuttuğu gerçeğini veya manipülasyonunu ortaya çıkarmak çok önemlidir. Bu, Sayın Kiril Petkov’dan cevabını almak için ısrar ettiğimiz önemli bir sorudur” diye belirtti. AP Milletvekili, AB fonlarından yararlanan medya kuruluşlarının yasal gerekliliklere uyup uymadığının ve Kültür Bakanlığı siciline tescil edilmesi için beyanname verip vermediğinin bilinmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Küçük, “Soru sormaya devam edeceğiz. Önemli soruların cevaplarını duymakta ısrar edeceğiz. Çünkü basın özgürlüğü, demokrasinin varlığı için çok önemlidir” diye keskin bir ses tonuyla konuştu.

AP Milletvekili, “Gerçek ne kadar erken anlaşılırsa, Bulgaristan’ın AB kurumları nezdinde ciddi bir imaj zedelenmesine neden olan spekülasyonlar o kadar çabuk sona erecektir. Bir sonraki hukuk devleti raporunda medya özgürlüğü konusunun tekrar merkeze alınmasını istemiyorum. Bizi medya piyasasını kapsayan mevzuat hazırlamaya zorlayan bir takım tavsiyelerde bulunulmasını istemiyorum. Böyle bir mevzuat var ve işe yaramadığı iddiasını kabul etmiyoruz. İşe yaramazsa bunu değiştirecek mekanizmalar var ve aynı zamanda süreci gözlemlemek için gerekeni yapması yürütme organlarının görevidir. Bizim de Kiril Petkov’un Bulgar medya pazarının açıklığa kavuşturulması arzusuna ulaşmaya yönelik çabalarını destekleme fırsatına sahip olabilmemiz için yürütme organlarının bunu taahhüt etmesi gerekiyor” dedi.

Küçük, yönetimde şeffaflık ilkesine uyulması ve ülkedeki tüm yolsuzluk ve rüşvetin önünün kesilmesi vaadiyle iktidara gelen Başbakan ve Başbakanlık idaresinin bu soruya hızlı ve kapsamlı bir şekilde cevap vermesini umduğunu ifade etti.

Kircaalihaber

Read Previous

Lev Tahor tarikatı üyeleri Bosna Hersek’ten Kuzey Makedonya’ya geldi

Read Next

Adem Büyük tedavi için Sırbistan’a gitti