IBU Rektörü Sunar: Akademik Mükemmelliğe Giden Yolda Durmadan İlerliyoruz

Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar ile Kuzey Makedonya ve Balkanlar izlenimlerinden İLKE ve İLEM gibi kurumlardaki tecrübelerine, IBU’nun geçmiş çalışmalarından gelecek projeksiyonuna ve diploma denklik işlemlerinden ülkedeki diğer üniversite ve kurumlarla iş birliğine kadar birçok konuda önemli bir söyleşi gerçekleştirdik. IBU’nun nitelikli insan kaynaklarının gelişimini temin ederek Kuzey Makedonya’nın kalkınması için önemli katkılar sağladığının altını çizen Sunar, “Akademik mükemmelliğe giden yolda durmadan ilerliyoruz.” dedi.

TİMEBALKAN ÖZEL

1. Farklı proje ve etkinliklerle birçok kez Üsküp ve Balkanlarda bulundunuz. Fakat bu defa Kuzey Makedonya’nın önde gelen eğitim kurumlarından olan Uluslararası Balkan Üniversitesine rektör göreviyle geldiniz. Kuzey Makedonya ve Balkanlar izleniminizi paylaşır mısınız?

Evet, önceki deneyimlerimle Balkanlar’ın renkli yapısını, mozaik, kültürel ve tarihî dokusunu yakinen müşahede etme imkânını yakaladım. Kuzey Makedonya’da bulunmak, bölgenin eğitim potansiyeli ve çeşitli perspektiflerini keşfetmek açısından bu faaliyetler önemli bir tecrübe oldu. Uluslararası Balkan Üniversitesinin bu dinamik ortamda önemli bir rol oynaması, benim için büyük bir sorumluluk ve heyecan kaynağı oluşturmaktadır. Önceki ziyaretlerimde edinmiş olduğum gözlem ve tecrübeler Uluslararası Balkan Üniversitesinde geleceğimize yönelik kaliteli ve güzel işler yapmamız açışından büyük bir önem arz etmektedir.

Üniversite olarak genelde Balkanlar, özelde Makedonya ve Türkiye ile yürüteceğimiz işbirlikleri sayesinde insan merkezli faydalı projelere imza atacağımız kanaatindeyim. Uluslararası Balkan Üniversitesi bilimsel deneyime sahip akademik kadrosuyla hem sosyal ve beşerî bilimlerde hem de mühendislik ve sağlık bilimleri alanında yenilikçi çalışmalar gerçekleştirmektedir. Öte yandan Uluslararası Balkan Üniversitesi olarak mâzî ve âtî arasında geleceğe dair köprüler kurma yolunda kararlı bir şekilde sağlam adımlarla ilerlemekteyiz. Bu kararlılığımızı sürdürmek ve kalitemizi daha yükseklere taşıyabilmek adına çalışmalarımızı ilerletmekteyiz.

2. Geçmişte İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ve İLKE İlim, Kültür, Eğitim Vakfı’nın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüttünüz. Vakıf çatısı altındaki dernek ve araştırma merkezlerinde birçok başarıya imza attınız. Özellikle söz konusu kuruluşların kurumsallaşmasındaki rolünüz çok kıymetli. Mevcut bilgi ve birikiminizin Uluslararası Balkan Üniversitesinin kalkınmasındaki etkisi nasıl olacak?

İLKE Vakfı’ndaki yönetim deneyimim, kurumsal yönetim ve stratejik planlama konularında birikim kazanmama yardımcı olduğu aşikâr. Özellikle planlı çalışma, hesaba dayalı hedef tayini, bilgi ve bilişimi önemseyen bir yönetim tarzının önem ve değerini İLKE ve İLEM’de elde ettiğimiz başarılarla görmüş oldum.

Bu tecrübe, IBU’nun gelişme süreçlerine katkı sağlamak adına etkili bir stratejik vizyon oluşturmak ve kurumsal yönetim standartlarını güçlendirmek için değerli bir kaynak sunmaktadır. Ayrıca benim geçmişteki tecrübem kurumların açılımcı olmalarının ve sürekli kendilerini yenilemenin önemini kavramama çok yardımcı oldu. Bu tecrübeyle bir üniversite olarak Uluslararası Balkan Üniversitesinin sürekli yenilenen ve dinamik bir kurumsal yapıya kavuşması için çalışıyoruz.

3. Balkanlarını kalbi olarak nitelendirilen Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te Türk kanaat önderleri, akademisyenler ve iş adamlarının girişimiyle 2006 yılında kurulan Uluslararası Balkan Üniversitesi 17 yıldır pek çok başarıya imza attı. Bu uzun süreçte üniversitenin serencamını nasıl özetlersiniz?

On yedi yıllık geçmişi ile Uluslararası Balkan Üniversitesi, Türk kanaat önderlerinin öncülüğünde/liderliğinde ve Makedonya’nın önemli ilim ve fikir insanlarının katkılarıyla başarılarla dolu bir serüven yaşadı. Bu serüven bugün de geleceğe doğru devam etmektedir. Kuruluşundan bu yana, Üsküp’teki Uluslararası Balkan Üniversitesi, bölgesel etkisiyle önemli bir eğitim ve kültür merkezi hâline geldi.

Öğrencilere sunduğu çeşitli programlar, akademik başarılar ve topluma katkıları ile IBU, Balkanlar’da saygın bir konuma ulaşmıştır. Uluslararası Balkan Üniversitesi bugün yedi fakültede, 26 lisans 17 lisansüstü programda, 200’e yakın akademisyenin katkı ve desteği ile 3200’e yakın öğrencisi ile güçlü ve büyük bir öğretim ve araştırma kurumuna dönüşmüş vaziyettedir.

Uluslararası Balkan Üniversitesi’nde biz nitelikli insan kaynaklarının gelişimini temin ederek Kuzey Makedonya’nın kalkınması için önemli katkılar sağlıyoruz. Bundan sonra da bu başarıların devamı için elimizden gelen bütün gayretleri ortaya koyacağız.

4. Bir üniversiteyi ayakta tutan en önemli ögelerin başında akademik kadro ve akademik çalışmalar geliyor. Eğitim çalışmaların yanı sıra her yıl sayısız kongre, sempozyum ve konferansa da ev sahipliği ya da iş birliği yapıyorsunuz. Kurumunuzun bu alanlardaki mevcut durumunu ve gelecek planlamasını nasıl açıklarsınız?

Güçlü bir akademik kadro ile ilmî sahada öne çıkan IBU sadece eğitim alanında değil aynı zamanda kongre, sempozyum ve konferanslar gibi bilimsel alanlarda da bilgi paylaşımına önem atfetmektedir.

2023 yılında Uluslararası Balkan Üniversitesi’nde 100’e yakın büyük ölçekli akademik ve bilimsel etkinliğe ev sahipliği yaptık. Bunun anlamı kampüste yaklaşık her üç günde bir büyük akademik etkinliğin gerçekleşmesidir.

Bu anlamda salonlarımız ve kampüsümüz Üsküp’teki ve Kuzey Makedonya’daki diğer kuruluşların da kullanımına açıktır. Çok sayıda etkinlik bizim kampüsümüzde gerçekleştirilmektedir. Bu faaliyetler ulusal ve uluslararası platformlarda kurumsal bilinirliği artırmak ve akademik gelişime katkıda bulunmak adına önemli birer araçtır. Gelecek planlamasında, daha geniş bir akademik ağ kurarak ve çağdaş eğitim modellerini benimseyerek kurumunuzun uluslararası arenada daha da etkili olmasını hedeflemekteyiz.

5. Türkiye ve Kuzey Makedonya olmak üzere Balkan ülkelerindeki üniversite öğrencileri hedef kitleniz durumunda. Bahse konu ülkelerdeki öğrenciler neden Uluslararası Balkan Üniversitesi’nde eğitim görmeli?  Bir de başta Türkiye olmak üzere diğer Balkan ülkeleriyle “diploma denkliği” konusuna açıklık getirir misiniz?

Uluslararası Balkan Üniversitesi, Türkiye ve Kuzey Makedonya başta olmak üzere diğer Balkan ülkeleri ve dünyanın dört bir yanındaki öğrencilere çeşitli kazanımlar/avantajlar sunmaktadır. Burs olanakları, kültürel yakınlık, çok dilli bir ortamda yüzde yüz İngilizce eğitim imkânları, uluslararası nitelikli akademik kadro ve geniş program yelpazesi gibi etkenler, öğrencilerin Uluslararası Balkan Üniversitesi’ni tercih etmelerini desteklemektedir.

Biz Üsküp’ü Avrupa’ya açılan kapı olarak görüyor ve öğrencilerimizi öyle yetiştiriyoruz. Buradaki çok kültürlü, çok dilli ve çok boyutlu sosyokültürel hayatın başlı başına eğitici başlı başına öğretici bir boyutu olduğunu müşahede ediyoruz. Biz öğrencilerimize bugünün dünyasını değil geleceğin dünyasını vaat ediyoruz.

“Denklik” konusunda, mezun olan öğrencilerin diplomaları Türkiye ve diğer Balkan ülkelerinde geçerlidir. Gerekli düzenlemeler yapılmış olup tanıma süreçleri üzerine gerekli şeffaf bilgiler sunulmaktadır. Bugüne kadar farklı bölümlerden mezun olan çok sayıda öğrencimiz denklik almıştır. Bu konuda net ve açık bir iletişim sunan IBU, öğrencilerin gelecek planlamalarını daha güvenilir bir düzlemde inşa etmelerine yardımcı olmaları noktasında her zaman saydamdır.

Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurulu akreditasyonuna sahip olduğumuzu ve üniversitemizin tanınırlığı ve denkliği hususunda herhangi bir sorun mevcut değildir. Öte yandan üniversitemizin yüzde yüz İngilizce eğitim fırsatı sunması da uluslararası arenadaki geçerliliğini desteklemektedir.

6. Kuzey Makedonya ve Balkan ülkelerindeki üniversiteler ile iletişim ve iş birliğiniz ne durumda?

Uluslararası Balkan Üniversitesi, Kuzey Makedonya ve diğer Balkan ülkelerindeki üniversitelerle aktif bir iletişim ve iş birliği ağı kurma niyetiyle hareket etmektedir. Akademik değişim programları, ortak araştırma projeleri ve uluslararası etkinliklere katılım gibi faaliyetlerle, bölgesel üniversiteler arasında iş birliğini güçlendirmek ve bilgi paylaşımını teşvik etmek önemli odak noktalarımızdan birdir.

Bu doğrultuda bölge ülkelerinden çok sayıda üniversite ile gerek proje ortaklıkları gerekse ortak etkinliklerde ve değişim programlarında başarılı bir ilişkimiz söz konusu.

7. Son olarak bizim sormayı unuttuğumuz, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Uluslararası Balkan Üniversitesi’nin nitelikli bir eğitim veren, geleceğin insan kaynaklarını oluşturan, ileri düzeyde araştırma ve yayınlar yapan kurumsallaşmış bir üniversite olması için çabalıyoruz. Öğrencilerimize zengin bir kampüs deneyimi ve öğrenmeyi bir eğlenceye dönüştüren bir eğitim hayatını vaat ediyoruz. Biz mezunlarımızın bulunduğu ortamlarda seçkin birer örnek ve başarılı birer rol model olmasını çok önemsiyoruz.

Uluslararası Balkan Üniversitesi Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki her türlü bağı kuvvetlendirmeyi en temel misyonlarından birisi olarak görmektedir. Ayrıca Kuzey Makedonya’nın bilim ve araştırma performansına katkıda bulunmaktan son derece memnunuz. Uluslararası Balkan Üniversitesi’nin daha da büyüyerek başarılar elde etmesi için bütün eğitim birimlerimizle gece gündüz çalışmaktayız. Bu vesileyle, üniversitem adına ilginiz için sizlere de teşekkür ederim.

– Prof. Dr. Lütfi Sunar kimdir?

Prof. Dr. Lütfi Sunar, hâlihazırda Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörlük görevini yürütmektedir. Lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümünde, Yüksek Lisansını Yıldız Teknik Uluslararası İlişkiler Bölümünde, Doktora eğitimini İstanbul Üniversitesinde Sosyoloji alanında tamamlamıştır.

Araştırma alanları doğrultusunda akademik eserler kaleme alan Sunar, ilmî çalışmaları yanında, hocalık ve idari görevler icra etti.

Bugün Kuzey Makedonya’nın en iyi üniversitelerinden biri olan Uluslararası Balkan Üniversitesinde aynı özveriyle çalışmalarına devam etmektedir.

Read Previous

DSÖ, Gazze’deki Nasır Hastanesine yönelik yıkımı “tarif edilemez” olarak tanımladı

Read Next

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama’yı resmi törenle karşıladı