Kuzey Makedonya Başbakanlığı Kültür Politikalarından Sorumlu Koordinatör Robert Alagozovski başkanlığında Hükümet Binası’nda Kuzey Makedonya’daki Türk toplumunun siyasi ve STK temsilcilerinin katıldığı istişare toplantısı düzenlendi.

TİMEBALKAN ÖZEL

Bu yılın Nisan ayında düzenlenmesi öngörülen sayımlarla ilgili Türk toplumunun görüşlerinin masaya yatırıldığı toplantıya Koordinatör Robert Alagozovski yanı sıra TDP Genel Başkanı ve Milletvekili Beycan İlyas, THP Genel Başkanı ve Milletvekili Enes İbrahim, MATÜSİTEB Genel Başkanı Hüsrev Emin, KMC Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Enver Hüseyin, KMC Siyasi Sistem ve Topluluklar Arası İlişkiler Bakan Yardımcısı İlhan Rahman, Toplulukların Haklarını Geliştirme Ajansı Müdürü Erhan Kurtiş, TDP Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Hasan, Merkez Jupa Belediye Başkanı Ariyan İbrahim, Makedonya Atatürkçüler Derneği Başkanı Halil Abdullah, Bahar Şenlikleri KGSD Temsilcisi Şahbaz Molaliev ve Devlet İstatistik Kurumu Temsilcisi Jasmina Georgieva katıldı.

  • “Geçmiş dönemdeki sayımlarda yaşanan sıkıntılar ve kötü tecrübelerden hareketle Nisan ayında yapılacak olan sayımlarla ilgili Türk toplumunun endişe ve hassasiyetlerini dile getirdik”

Konuyla ilgili MATÜSİTEB Genel Başkanı Hüsrev Emin TİMEBALKAN’a özel yapmış olduğu açıklamada sayımların Türk toplumu nezdindeki önemine vurgu yaparak, “Sayımlar Kuzey Makedonya’da yaşayan Türk toplumu için hayati öneme sahiptir. 2002 ve 2011 yıllarındaki sayımlarda yaşanan sıkıntılar ve kötü tecrübelerden hareketle Nisan ayında düzenlenecek olan sayımlarla ilgili endişe ve hassasiyetlerimizi detaylıca dile getirdik. Özellikle Sayım Kanunu’nda ve sayım metodolojisinde eksikliklere dikkat çekerek bölgesel sayım eğitmenleri ve saymanlar noktasında kırmızı çizgimiz olan hakça temsil ilkesi konusunda görüşlerimizi beyan ettik” ifadelerini kullandı.

Emin, son dönemde hem belirli siyasi aktörlerin hem de Devlet İstatistik Kurumu temsilcilerinin çelişkili açıklamalarından hareketle, “Bu açıklamaları endişeyle izliyoruz. Toplantıda belirttiğimiz üzere, geçmiş dönemde yaşanan sıkıntıların bir daha tekrar etmemesi adına ne gibi adımların atılacağı sorusunu dile getirdik. Sayımın sadece bir istatistiksel operasyon olarak adil ve reel rakamların ortaya çıkması için hükümetin hangi mekanizmaları devreye sokabileceği konusunda sorularımızı ilettik.” dedi.

MATÜSİTEB Genel Başkanı Hüsrev Emin nüfus sayımının kesinlikle yapılması gerektiğinin altını çizerken, “Sayımın tüm tarafları memnun edecek şekilde düzenlenmesi ve Türk toplumunun gerçekçi rakamını ortaya çıkartacak şekilde yapılmasının beklentilerimiz arasında olduğunu vurguladık.” şeklinde konuştu.

  • “Sayım sürecini çok yakından takip edeceğiz”

Söz konusu toplantıya katılan TDP Genel Başkanı ve Milletvekili Beycan İlyas TİMEBALKAN’a özel verdiği açıklamada, toplantıda yapılacak olan nüfus sayımıyla ilgili Türk toplumunun endişelerini ve sorularını aktardığını belirtti.

Son dönemde nüfus sayımının toplum nezdinde ve medyada gündemde olduğunu ifade eden İlyas, “Malesef bazı siyasilerin, bazı çevrelerin bu konuyu fazlasıyla siyasileştirmesi, nüfus yapısıyla ilgili oranların şimdiden bir şekilde verilmesi bizleri Makedonya’daki Türk milleti olarak rahatsız etmiş durumda. Bu rahatsızlığımızı kendilerine bildirdik. Hem Başbakanlık’tan hem DİK’ten bu konuyla ilgili endişelerimizin, özellikle nüfus sayımının gerçekleşeceği dönemde göz önünde bulundurulmasını istedik. Bundan sonra Türk milleti olarak bu konuyu yakından takip edeceğimizi, gereken zamanlarda düşüncelerimizi, rahatsızlıklarımızı yeniden kendilerine bildireceğimizi ilettik.” şeklinde konuştu.

Nüfus sayımıyla ilgili yasalaştırma döneminde iken Meclis’te aktif rol aldıklarının altını çizen Beycan İlyas, “Yasanın oluşmasında ciddi katkısı olan Türk Demokratik Partisi olarak hâlâ bazı endişelerimizin olduğunu dile getirdik. Makedonya’da yapılan sayım tarihine bakılırsa bu endişelerde ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla bu toplantı neticesinde bir nüfus sayımı yapılmasının gerekliliğini vurguladık. Fakat nüfus sayımının sadece etnisitenin ortaya çıkacağı bir operasyon değil önümüzdeki dönemde birçok planlamanın yapılacağı devlet tarafından ve devlet kurumları tarafından yapılacağı değişik stratejiler, planlamalar, bütçe oluşturma konusunda önemli bilgiler vereceğini, bununla birlikte Türk toplumu açısından etnik unsurun da çok önemli olduğunu vurguladık. Malumunuz Türk toplumu olsun diğer toplumlar olsun haklarını anayasadaki hakça temsil ilkesinden aldığını bir daha belirttik.” dedi.

TDP Genel Başkanı Beycan İlyas “Biz hem siyasi parti olarak hem de toplum olarak bu süreci çok yakından takip edeceğiz. Halkımızı bu konuda bilgilendireceğiz ve Makedonya’daki Türkler olarak bu operasyona katkımızı sunacağız. Burada çağrımız sadece Türk milletine değil bütün milletlere, hatta ve hatta siyasi partilere bu işin reel yapılması, gerçekçi sonuçların ortaya çıkması yönündedir. Sivil teşkilatlarımızla, özellikle MATÜSİTEB’le bu konuda yakın bir işbirliği içerisindeyiz. Önümüzdeki günlerde bu işbirliğimiz net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Siyasi oluşum olarak biz gereken katkıyı vereceğiz. İnşallah gerçek nüfus sayımı bu devlette ortaya çıkacaktır ve bundan sonra bu sayım sonuçlarının her kesim tarafından saygılanması gerektiğini söyledik.” ifadelerini kullandı.

  • “Devlet işleyişine ve devlet kurumlarına inanmak istiyoruz”

Toplantıya katılan THP Genel Başkanı ve Milletvekili Enes İbrahim TİMEBALKAN’a özel vermiş olduğu açıklamada “Ülkede nüfus sayımı maalesef 19 yıl yapılmamaktadır. Artık ülkemiz ilkel ülkeler arasında yer almaktadır. Özellikle ülkenin ekonomik kalkınması, ülkenin daha doğrusu hükümetin daha önce almış olduğu stratejik kararların uygulanmasında daha yararlı olacağına dair ciddi bir operasyon olacaktır nüfus sayımı. Nüfus sayımı elbette Türkler için de ülkemiz için de önemlidir. Bizim için önemli olan nüfus sayımının eski sistemde olduğu gibi, nüfus sayım komisyonlarından ziyade artık devlet kurumlarının üstlenmesi, devlet kurumlarına güvenin daha da fazla yükselmesidir. Çünkü çok kısa geçmiş döneme kadar devletimiz tamamıyla partileşmişti, partizanlıkla kamu yönetiliyordu. Artık siyasetten uzak, kamu kurum ve kuruluşlarına güvenin artırılması için de bazı çalışmaların illa ki yapılması gerekmekteydi. Nüfus sayımını Devlet İstatistik Kurumunun düzenlemesi aslında sevindirici bir unsur. Çünkü tarihimize bakacak olursak ülkede düzenlenen tüm nüfus sayımlarında daha doğrusu nüfus sayımlarının sonuçları şaibeli bir şekilde sonuçlanmıştır. Gerek 2002’de gerek 2011’de nüfus sayımı yapılamamıştı. Bundan dolayı geçmişte elde ettiğimiz tecrübelerden yola çıkarak eskisi gibi nüfus sayım komisyonlarından ziyade  sayımın istatistik kurumu tarafından yapılması, devlet bünyesinde yapılması ve siyasetten uzak yapılması önemli olacaktır.” dedi.

Parti olarak devlet işleyişine ve devlet kurumlarına inanmak istediklerini vurgulayan İbrahim, “Artık biz Türk Hareket Partisi olarak devletin işleyişine, devlet kurumlarına inanmak istiyoruz, böyle bir şans veriyoruz devlet kurumlarına. Devlet kurumlarının da tamamıyla yasal çerçevede, hiçbir baskı unsuru oluşturmadan bir nüfus sayımı gerçekleştireceğine inanmaktayız. Türk nüfusu da inanıyorum ki iyi bir oranda çıkacaktır. Sonuç itibariyle ülkemizde son dönemlerde yaşanan göçleri de göz önünde bulundurduğumuzda ülkenin toplam nüfusunun da ne kadar çıkacağı bugün soru işareti olmasına rağmen 2002 sayımındaki Türk nüfusuna göre bu yıl düzenlenecek olan nüfus sayımında kesinlikle daha kötü bir sonuç olmayacağı düşüncesindeyim. Önemli olan artık nüfus sayımının yapılmasıdır. Başarılı bir şekilde sonuçlanacağına inanıyorum.” şeklinde konuştu.

THP Genel Başkanı Enes İbrahim, “Bugünkü toplantı özellikle bugün Başbakanlıkta gerek iktidardaki diğer Türk partisi gerekse sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir toplantı düzenlenmiş oldu. Toplantıda da özellikle sayımının yapılması için daha doğrusu metodoloji ile ilgili istatistik kurumundan uzman kişi tamamıyla metodolojiyi tanıttı ve nüfus sayımında da tamamıyla siyaseten uzak olunacağını, siyasi partilerden ve siyasetçilerden uzak duracağı kanaatine varmış olduğumuzu düşünmekteyim. Önemli olan bizim için, THP için bu tür toplantılarda herkesi kapsamak, birleştirici bir unsur oluşturmaktır. Bugün de zaten başbakanlıkta düzenlenen toplantıda hem siyasi partiler hem de sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılması sevindirici bir gelişmeydi.” ifadelerini kullandı.

Önceki Haber

Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanlığı ile TİKA arasında iş birliği protokolü imzalandı

Sonraki Haber

Son 24 saatte 416 yeni vaka, 7 ölü