Dünya 2016’dan umutlu

Dünya genelinde 68 ülkede 66 bin kişi ile görüşerek gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre, dünya nüfusunun yüzde 54’ü kendileri açısından 2016 yılının 2015’e göre daha iyi olmasını bekliyor, yüzde 16’sı bunun tersini, dörtte biri ise iki yılın aynı olacağını düşünüyor. Türkiye, yüzde 44 umutlu oranı ile 68 ülke içinde 23’üncü sırada yer alıyor.

Araştırma şirketi BAREM’in, global ortağı WIN/ Gallup International ile birlikte dünya genelinde 68 ülkede 66 bin kişi ile görüşerek gerçekleştirdiği “Global Mutluluk, Umut ve Refah” araştırmasının sonuçları yayınlandı.

Sonuçlara göre, dünya genelinde insanların yüzde 66’sı mutlu iken mutsuzların oranı yüzde 10. Dört kişiden biri ne mutlu, ne de mutlu değil. Dünyanın en mutlu ülkesi yüzde 87 ile Kolombiya, en mutsuz ülkeleri ise geçen yıl olduğu gibi yüzde 26 ile Irak ve yüzde 29 ile Yunanistan olarak açıklandı.

“Türkiye’de mutluluk oranı yüzde 55”

Araştırma kapsamında Türkiye, yüzde 55 mutlu oranı ile dünya mutluluk sıralamasında 68 ülke arasında 46’ıncı sırada yer alıyor. Mutsuzlar ise yüzde 15 seviyesinde bulunuyor. Mutsuz oranı en yüksek kesimleri de yüzde 35 ile işsizler, yüzde 18 ile emekliler oluşturuyor.

Araştırmaya göre dünya nüfusunun yüzde 54’ü kendileri açısından 2016 yılının 2015’e göre daha iyi olmasını bekliyor, yüzde 16’sı bunun tersini, dörtte biri ise iki yılın aynı olacağını düşünüyor. 2016 yılından en umutlu ülkeler yüzde 81 ile Bangladeş, yüzde 78 ile Nijerya ve yüzde 76 ile Çin. En az umutlu olanlar ise Avrupa’dan yüzde 15 ile İtalya yüzde 19 ile Bosna Hersek ve Bulgaristan.

Türkiye yüzde 44 umutlu oranı ile 68 ülke içinde 23’üncü sırada yer alıyor. 2016 yılının kendileri için 2015’den daha kötü geçeceğini düşünenler yüzde 28, benzer bir yıl bekleyenler ise yüzde 22. Türkiye’de erkeklerin yüzde 51’i, kadınların yüzde 36’sı 2016 yılından daha umutlu. En umutsuz yaş grubu 45-64. Bu grubun yüzde 35’i bu yıldan daha kötü bir 2016 bekliyor. Benzer şekilde metropollerde yaşayanlar arasında umutsuzların oranı yüzde 35 ile diğer şehirlerden daha yüksek. Üniversite mezunları içinde umutsuzların oranı ise yüzde 39.

“Refah beklentisi daha düşük”

Paylaşılan verilere göre, 2016 yılının ülkelerinin ekonomisi açısından 2015’den daha iyi olacağını düşünenlerin oranı dünya genelinde yüzde 45. Daha kötü bir yıl bekleyenler yüzde 22 iken, benzer olacağını düşünenlerin oranı yüzde 28. 2016 yılından en umutlu ülkeler aynı zamanda refah beklentisi en yüksek olanlar, yüzde 74 ile Nijerya, yüzde 72 ile Bangladeş ve yüzde 65 ile Çin. En düşük ülke ise halkının yüzde 71’inin ülke ekonomisinin 2015 yılından daha kötü olmasını bekleyen Yunanistan.

Türkiye refah beklentisi açısından, daha iyi bir 2016 bekleyen yüzde 32’lik oran ile 68 ülke arasında 23’üncü sırada. Olumsuz düşünenler yüzde 35, benzer bir 2016 yılı bekleyenler ise yüzde 28 seviyesinde.

“Gelişmekte olan ülkeler daha umutlu”

Verilere göre, dünya ülkeleri zenginler (G7), gelişmekte olan ülkeler (G7 dışındaki G20) ve diğer ülkeler olarak 3 gruba ayrıldığında, aralarında gelir açısından uçurum olan 3 grupta da mutluyum diyenler yüksek oranlarda. Buna göre bu oran zenginlerde yüzde 55, gelişmekte olanlarda yüzde 69 ve diğer ülkelerde yüzde 63 olarak sıralanıyor.

Read Previous

Makedonya’da Trafik Kazalarında 144 Kişi Hayatını Kaybetti

Read Next

Makedonya Sokağı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *