Cumhuriyet’in 100. Yılına Özel Yazı; Atatürk’ün Devlet Adamlığı

İkinci Dünya Savaşına giden süreçte büyük devletlerin topraklarını genişletme hedefleri ve bu hedefler doğrultusunda silahlanmaları Avrupa kıtasında gerginliklerin artmasına sebep olmuştur.

Balkan Antantının kurulmasındaki Ana sebeplerden biri Mussolininin başında olduğu İtalyanın yürütmüş olduğu politikaydı. İtalya’nın takındığı bu politikadan Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya Krallığı arasında ciddi bir fikir ve işbirliği vardı.

Atatürk’ün her daim benimsediği “ Yurtta Sulh Cihanda Sulh “ vecizesi sözde kalmayıp bölgedeki karışıklıkları ve savaşları önlemek amacıyla sorumluluk Alan Atatürk Diğer Balkan liderleriyle birlikte gerginliğin Balkan bölgesine sıçramaması için bu hususta önlem almaya karar vermişlerdir.

Pakta giden süreçte 4 konferans düzenlenip ( Atina- İstanbul – Bükreş – Selanik ) 9 Şubat 1934 tarihinde Yunanistanın Atina şehrinde Türkiye – Yunanistan – Romanya – Yugoslavya Krallığı’nın Dışişleri Bakanlarının katılımıyla  Balkan Antantı kurulmuştur.

Balkan Antantında Birlik ve Barış hususunda şu kararlar alınmıştır

  •  Balkan paktının kurulmasıyla birlikte bölgesel güvenlik sistemi tipinin ilk örneğini temsil eder.
  • Bölgesel savunma anlaşması olan bu pakt ile Balkan ülkeleri arasındaki sınırlar güvence altına alınmıştır.
  • Balkan Antantı , Antlaşmayı imzalayan devletlerin Balkanlardaki Sınırlarını korumak için revizyonist devletlere karşı alınmış bir tedbirdi.
  • Misakı imzalayan devletlere yabancı bir askeri kuvvet tarafından tehdit edildiklerinde birbirlerine askeri yardım yapacaklarına dair karar almışlardır.  

           -Spor alanında Balkan Oyunları düzenlenmesi

           – Gümrük birliği oluşturulması

           – Balkan Ticaret odasının kurulması

            -Balkan ülkeleri arasında karayolları ve hava hatlarının yapılması.

Yugoslavya ile ilişkiler Antantın kurulma süreciyle birlikte normalleşme sürecine girmiş Atatürk bu hususta ilk olarak Yugoslavya’dan göç eden Türk toplumunun Yugoslavya’da kalan toprakları sorunu çözüme kavuşmuş olup Yugoslavya bu konuda 17 Milyon dinar tazminat ödemeyi kabul etmiştir.  Atatürk bu konunun çözümlenmesiyle misakı milli dışında kalan Türk mevcudiyetiyle yakından ilgilendiğinin en önemli kanıtıdır.

İki ülke arasında öğrenci değişimi , Belgrad Üniversitesinde “Türk Dili ve Kültürü” İstanbul Üniversitesinde ise “Yugoslav Dili ve Edebiyatı” kürsüleri kurulacaktır.

Her Daim Barışı savunan Atatürk başta Balkan Paktı ve Yugoslavya Krallığı ile ilişkilerde siyasi – eğitim – kültür – spor alanında yeniliklere imza atıp göstermiş olduğu gayretlerden çıkarmamız gereken en önemli sonuç bölgesel sulhe hizmet ederek Türk Dış Politikasını Barış ve İstikrar temeline oturtup bölgede söz sahibi olmasını sağlayarak Türkiye Cumhuriyetinin bölgesel güç olma stratejisinin temellerini atmıṣtır.  

29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilen Cumhuriyetin bugün itibarıyla 100. Yılını kutlamasını TimeBalkan ailesi olarak kutlar Türkiye Cumhuriyetinin ilelebet   payidar kalmasını temenni ediyoruz… 

Read Previous

Bulgar ve Türk bilim insanları ortak projelerde çalışıyorlar

Read Next

Cumhurbaşkanı Pendarovski, Türkiye’nin 100. yılını Türkçe paylaşımla kutladı