Bulgaristan’ın nüfusu 2017 yılında yaklaşık 50 bin kişi azaldı

Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün (NSI) 2017 yılına ait demografik süreçlere ve nüfusa ilişkin verileri, 2017 yılı sonu itibariyle Bulgaristan nüfusunun 7 050 034 kişi olduğunu gösteriyor. Bu demektir ki, nüfus 2016 yılına kıyasla 51 825 kişi veya yüzde 0,7 oranında azaldı.

Bulgaristan nüfusu, Avrupa Birliği (AB) nüfusunun yüzde 1,4’ünü oluşturuyor.

Bulgaristan’da nüfus yaşlanmaya devam ediyor. 65 yaş ve üzeri kişilerin sayısı 1 481 908’dir veya onlar ülke nüfusunun yüzde 21,0’ını oluşturuyor.

28 AB ülkesinde 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun nispi payı yüzde 19,4’tür. Bu yaştaki nüfusta en yüksek paya yüzde 22,3 ile İtalya sahiptir. Onu Yunanistan (yüzde21,5) ve Almanya (yüzde 21,2) izliyor. Toplamda Bulgaristan dahi altı ülkede, yetişkin nüfusun payı yüzde 20, 0’ın üzerindedir.

Bulgaristan’da 15 yaşın altındaki çocuklar 1 004 376 veya toplam nüfusun yüzde14,3’üdür. Çocukların çoğu, il nüfusunun yüzde 18,4’ini oluşturan Sliven (İslimye) ve il nüfusunun yüzde 15,5’ini oluşturan Burgaz ilindedir. Toplam 15 ilde bu pay ülke toplamının altındadır, en düşük seviyede ise yüzde 11,5’er olmak üzere Smolyan (Paşmaklı) ve Gabrovo illerindedir.

2017 yılı başı itibariyle en genç nüfusun, AB nüfusu içindeki payı yüzde 15,6’dır. Bu pay, Almanya (yüzde13,4) ve İtalya’da (yüzde 13,5) en düşük, İrlanda (yüzde 21.1) ve Fransa’da (yüzde 18.3) ise en yüksektir.

Bulgaristan vatandaşlarının ortalama yaşı artmakta olup, 2001 yılında 40,4 yıldan 2005 yılında 41,2 yıla yükseldi ve 2017 sonunda 43,6 yıla çıktı. Nüfus yaşlanma süreci, hem köylerde, hem de kasabalarda yaşanmaktadır; kasabalarda nüfusun ortalama yaşı 42,6 yıl ve köylerde 46,3 yıldır.

31.12. 2017 tarihi itibariyle çalışma çağındaki nüfus 4 248 000 kişi veya ülke nüfusunun yüzde 60, 3’ünü oluşturmaktadır.

Şehirlerde 5 181 755 kişi veya nüfusun yüzde 73,5’i ve köylerde 1 868 279 kişi veya nüfusun yüzde 26,5’i bulunmaktadır. 2017 sonunda, Bulgaristan’daki yerleşim yerleri, 257 kasaba ve 4 999 köy olmak üzere 5 256’dır.

Nüfusu olmayan yerleşim sayısı 162’dir. Onlar en çok sayıda Gabrovo, Veliko Tırnovo ve Kırcaali illerinde bulunuyor.

Ülkede 100 000 kişiden fazla nüfusu olan şehirler altıdır. Ülke nüfusunun yüzde 34,1’i bu şehirlerde yaşıyor.

Doğum oranı, Sliven, Sofya, Stara Zagora ve Filibe illerinde en yüksektir.

2017 yılında 64 959 bebek dünyaya geldi. Onların 63 955’i (yüzde 99,4) canlı doğdu. Bir önceki yıla göre, canlı doğan bebek sayısı 1,029 bebek veya yüzde 1,6 azalmıştır.

Kircaalihaber.com

Read Previous

Müslümanlara ‘Mescid-i Aksa’yı ziyaret edin’ çağrısı

Read Next

Yunan savaş uçağı düştü, 34 yaşındaki pilot hayatını kaybetti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *