Bulgaristan ve Yunanistan belediyeleri ortak sağlık projesi gerçekleştiriyor

22 Kasım 2018’de Krumovgrad (Koşukavak) Belediye Meclisi salonunda “Uzak Bölgelerde Sağlık Hizmetlerine Erişimi İyileştirecek Politikalar” isimli projenin hedefleri ve faaliyetleri hakkında bilgilendirme semineri yapıldı. 

Projenin genel hedefi, Yunanistan ve Bulgaristan’ın uzak bölgelerinde ilçe düzeyinde hastalık önleme politikalarının getirilmesidir. Bu hedef INTERREG Yunanistan – Bulgaristan 2014-20020 Sınır Ötesi İşbirliği Programı’nın Öncelik Ekseni 09: Sosyal İçermenin, Yoksullukla ve Her Türlü Ayrımcılıkla Mücadelenin Teşvik Edilmesi ve Yatırım Önceliği 9a: Ulusal, bölgesel ve yerel kalkınmaya, sağlık eşitsizliklerini azaltmaya, kamusal, kültürel ve eğlence hizmetlerine erişimi iyileştirerek sosyal içermeyi teşvik etmeye ve kurumsal seviyeden yerel seviyedeki kurumlara geçişe katkıda bulunan sağlık ve sosyal altyapıya yatırım yapılması doğrultusunda belirlenmiştir.

Proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, sınır ötesi bölgedeki uzak bölgelerde tıbbi bakım hizmetlerine erişimi iyileştirecek. Bulgaristan’da proje Krumovgrad ve Momçilgrad (Mestanlı) ilçelerinin sakinlerini, Yunanistan’da ise Ariana ve Yasmos ilçelerinin sakinlerini kapsayacaktır.

Proje, hastalıkların nedenlerinin araştırılmasını, nüfusta görülen hastalıkların haritalarının hazırlanmasını ve hastalıkları azaltmak için politikaların formüle edilmesini, ortaklık yapılan bölgelerde ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerine erişimi ve karşılama düzeyinin araştırılmasını, hassas gruplara yönelik tanısal çalışmalar yapılmasını, yerel yetkililerin ve yerel hastanelerin/ merkezlerin farkındalık düzeyini artırmasını amaçlamaktadır.

Proje, yöneticisi Leyla Karaibrahim tarafından tanıtıldı. Krumovgrad Belediye Başkan Yardımcısı Müh. Asen Haciev, nihai hedeflere ulaşılması için belediyenin aktif olarak proje faaliyetlerine katılmaya hazır olduğunu söyledi.

Read Previous

Selanik’te Dörtlü Bakanlar Toplantısı Düzenlendi

Read Next

“Kosova’da tutuklamalar Sırbistan’a karşı değil”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *