Bulgaristan vatandaşlarına göre üst düzey yolsuzlukla mücadeleye öncelik verilmeli

Bulgaristan’daki araştırmaya göre üst düzey yolsuzlukla mücadele öncelik olmalı.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün Bulgaristan kolu olan Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin Haziran 2018’de yolsuzluk ile ilgili yaptığı araştırmasına katılanların yüzde 71,2’si, üst düzey siyasetçilerin yolsuzluk yapıp yapmadığının araştırılmasının Yolsuzlukla Mücadele ve Yasa Dışı Yollardan Edinilen Varlıklarının Müsadere Edilmesi Komisyonu’nun (KPKONPİ) çalışmalarında birinci öncelik olması gerektiğini düşünüyor.

Araştırma sonuçları Sofya’da ulusal düzeyde düzenlenen yuvarlak masa toplantısında açıklandı. Toplantıya milletvekilleri, hukukçular ve Yolsuzlukla Mücadele Ajansı temsilcileri katıldılar.

Ankete katılanların ifadelerine göre ikinci öncelik, yerel yönetimlerin ve merkezi yönetim yetkililerin yolsuzluk yapıp yapmadığının araştırılması olmalıdır. Vatandaşlar ayrıca yolsuzluğa karşı tahammülsüzlüğü artırmak için toplumsal kampanyaların yapılması gerektiğini ve toplumun kurumların yolsuzlukla mücadeledeki çabalarının sonuçları hakkında bilgilendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Anket katılımcıları, siyasal yolsuzluk, kamu fonlarının kötüye kullanılması ve yargıda yolsuzluğun, yolsuzluk biçimlerinin en büyük toplumsal sorunlarından biri olduğunu belirttiler.

Anket sonuçları, katılımcıların % 24,5’inin medya kuruluşlarına, yüzde 20’sinin polise, yüzde 13,5’inin KPKONPİ’ye ve yüzde 10,1’inin savcılığa yolsuzluk ihbarı yapabileceğini gösterdi. Katılımcıların yüzde 40’ından fazla yolsuzluk ihbarında bulunmayacağını söyledi. Bunun nedeni, sonuçlardan korkmanın yanı sıra yetkililerin de yolsuzluk yaptığı anlayışıdır.

Anket sonuçları, çok fazla zamanını almazsa ve çaba gerektirmezse vatandaşların yaklaşık yüzde 33’ünün yolsuzluğu ortaya çıkarmak için KPKONPİ’ye yardımcı olabileceğini gösterdi. Yolsuzluk olaylarının tarafsız olarak araştırılacağına ikna oldukları halde katılımcıların yüzde27,7’si yardımcı olabilir. Yüzde 24,6’si ise isimleri açıklanmazsa yardımcı olabilir. Ancak yüzde 9,4’ü her durumda yardımcı olmaya hazır olduğunu söyledi.

KPKONPİ Yolsuzluğun Önlenmesi Şube Müdürü Trifon Trifonov, şimdiye kadar komisyonun yasa dışı edinilen mallara yönelik 22000 denetim çalışması gerçekleştirdiğini, 310 milyon levadan fazla tutarda malların yasa dışı edinilmesi nedeniyle dava açtığını, mahkeme kararıyla 12,5 milyon leva tutarında mallara el konulduğunu bildirdi. Trifonov, şimdiye kadar KPKONPİ’ye 700’ün üzerinde ihbar verildiğini, onların çoğunun vatandaşlar tarafından yapıldığını ve öncekinden kat kat fazla yolsuzluk ihbarı alındığını sözlerine ekledi.

 

Kırcaalihaber

Read Previous

Kosova’da reform gündemindeki ilerlemeler ele alındı

Read Next

“Bosna’nın İncisi” Camiinin açılışına sayılı günler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *