Bulgaristan, Tuna Programı kapsamında 266 milyon avro finansmana erişecek

Bulgaristan Hükümeti tarafından onaylanan 2021-2027 Dönemi Tuna Bölgesi Ulusötesi İş Birliği Programı taslağı, Bulgaristan’ın 14 ülke ile birlikte dahil olduğu ortak projeler için 266 milyon avrodan fazla finansman kaynaklarına erişime sahip olmasını öngörüyor. Bu fonların %80’i Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu tarafından sağlanmaktadır.

Programın bölgesel kapsamı, Avusturya, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Almanya (Bavyera ve Baden-Württemberg federal devletleri), Romanya, Slovakya ve Slovenya olmak üzere 9 AB üye devletinin 2. seviye bölgeleri dahil olmak üzere Avrupa Birliği (AB) Tuna Bölgesi Stratejisi’nin kapsamı ile aynıdır. Program ayrıca Bosna-Hersek, Sırbistan ve Karadağ ile Moldova Cumhuriyeti olmak üzere AB’ye aday 3 ülke ve Ukrayna’nın dört bölgesini (Zakarpattia, İvano-Frankovsk, Odessa ve Çernovits bölgeleri) kapsamaktadır.

Program, şu dört öncelik çerçevesindeki ortak projeleri finanse edecek: Daha rekabetçi ve yenilikçi bir Tuna bölgesi, daha yeşil ve düşük karbonlu bir Tuna bölgesi, daha sosyal bir Tuna bölgesi ve Tuna bölgesinde iş birliğinin daha iyi yönetimi.

Programın yararlanıcıları ulusal, bölgesel ve yerel otoriteler ve kurumlar, sivil toplum kuruluşları vb. kuruluşlar olabilir.

Yatırımlar, göç, bölgeler arasındaki ekonomik eşitsizlikler, iklim değişikliği gibi Tuna bölgesinde karşılaşılan ortak zorluklarla mücadele için bilimsel araştırma ve yenilikçilik, çevre koruma, yönetimin iyileştirilmesi ve sosyal konular alanlarında olabilir.

Kırcaalihaber

Read Previous

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Geoana Kosova’da

Read Next

K. Makedonya’da protestolar ülke geneline yayılıyor