Bulgaristan, Belçika ve Lüksemburg arasında Ekonomik Forumu kuruluyor

Bulgarian, Belgian, Luxembourg Economic Forum kuruluyor. Sivil toplum kuruluşu, Bulgaristan, Belçika ve Lüksemburg arasındaki ekonomik, ticari ve yatırım ilişkilerini desteklemeyi amaçlayacaktır. Bu, Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nikola Stoyanov ile forumu oluşturmak için inisiyatif grubunun temsilcileri arasında yapılan bir toplantıda netleşti. Görüşmeye Bakan Yardımcısı İrina Ştonova da katıldı.

Bakan, “Bulgaristan, Belçika Krallığı ve Lüksemburg Büyük Dükalığı arasındaki geleneksel olarak iyi olan ekonomik ilişkiler, ülkelerimiz arasındaki iş birliğini genişletmek ve derinleştirmek için ciddi bir temel oluşturmaktadır” diye kaydetti. Stoyanov’un ifadesine göre, Bulgaristan ekonomisinin gelişimi ve üç ülkenin potansiyeli için Belçika ve Lüksemburg şirketlerinin yeni yatırımlara veya mevcut yatırımların geliştirilmesine olan ilgisinin teşvik edilmesi özellikle önemlidir.

Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası’nın da yer alacağı ortak işletme yapısı, üç ülkeden küçük ve orta ölçekli işletmelerin pazarlarında konumlanmalarına ve gelişmelerine yardımcı olacak. Faaliyetlerin ana odağı, her bir ülkenin sunduğu fırsatların sunumu olacak. Üniversiteler, geliştirme merkezleri, uluslararası sergiler, medya vb. aracılığıyla çeşitli iş birliği biçimleri aranacak. Forumun amaçları arasında hizmet, iş süreçlerinde dış kaynak kullanımı, bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) sektörü, araştırmalar ve startupların çekilmesi, ilaç endüstrisi vb. alanlarda şirketler arasında deneyim ve fikir alışverişinin başka bir yolu da yer alıyor.

Bakan Yardımcısı İrina Ştonova, Bulgaristan’ın ticaret ataşelerinin bu tür girişimlerin oluşturulmasında ve ikili ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde önemli rolü olduğunu ve yeni teşkilatın kurumsallaşma sürecine de destek vereceklerine işaret etti.

Toplantıya katılanlar, Belçika Krallığı’nın Bulgaristan’ın önde gelen yatırımcılarından biri olduğunu ve Belçikalı şirketlerin uzun vadeli çıkarları ve bir kalkınma stratejisi olduğunu belirttiler. Lüksemburg Büyük Dükalığı, Bulgaristan’ın önde gelen yatırımcıları arasında 7. sırada yer alıyor.

Dün (18 Nisan) gerçekleştirilen toplantıya Belçika Krallığı’nın Bulgaristan Cumhuriyeti eski Büyükelçisi Philippe Beke, Bulgaristan’ın Belçika Krallığı Valon Fahri Konsolosu Luc Sounier, Bulgaristan Belçika Krallığı Flanders Fahri Konsolosu Willy Van Impe, Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tsvetan Simeonov, Bulgaristan’ın Belçika ve Lüksemburg’daki Ticaret ve Ekonomi İşleri Ofisi nezdindeki Ekonomi Müşaviri Bojidar Patinov da katıldılar.

Kırcaalihaber

Read Previous

Sırbistan’dan AP’nin Kosova kararına tepki

Read Next

 “Sırbistan, Kosova için başlıca ve en ciddi tehdit olarak kalmaya devam ediyor”