Bulgaristan’da geçici Başbakan Stefan Yanev, Glasgow’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı kapsamındaki Dünya Liderleri Zirve Toplantısı’nın ikinci gününde yaptığı konuşmada, “Yeşil ekonomiye geçiş sürecinin öncelikleri bağlamında yalnızca işleyen ve yaşayabilir bir ekonomi dönüştürülebilir. Bu süreçte, yaklaşımın adil ve orantılı olması için ulusal özellikler dikkate alınmalıdır” diye kaydetti.

Başbakan, Bulgaristan’ın Paris İklim Anlaşması’nda verdiği taahhütleri yerine getirmeye tamamen kararlı olduğu konusunda kararlıydı ve ülkemizin AB üyesi ülkelerle birlikte 2050 yılına kadar iklim nötrlüğünü sağlamanın yanı sıra AB mevzuatında belirtildiği gibi 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarında %55’lik bir azalmaya yönelik daha da iddialı hedefe yönelik çalıştığını vurguladı.

Bu amaçla, ulusal düzeyde Bulgaristan’ın Yeniden Yapılanma ve Sürdürülebilirlik Planı’nda yer alan tamamen yeni bir dizi tedbirin oluşturulduğuna dikkat çeken Yanev, “Bu plan, Bulgaristan endüstrisinin karbondan arındırılması ve 2038-2040 yılına kadar kömür kullanımının aşamalı olarak kaldırılmasını içeren sürdürülebilir ve korunmuş bir çevrede ekonomik büyümenin sağlanması için yeni bir yol haritası olacak” dedi. Başbakan, ülkemizin çabalarının üç ana hedefe odaklandığını açıkladı: yenilenebilir enerji kaynaklarına ve hidrojen enerjisine geçişin daha da hızlandırılması; ekonominin enerji verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilir hareketliliğin sağlanması.

Bulgaristan’ın iklim değişikliğiyle mücadeleye hizmet eden ortak hedefe yönelik hükümetler, özel sektör, akademi ve diğer paydaşların ortak çabalarını desteklediğini vurgulayan Yanev, “Hiçbir ülke küresel iklim değişikliği tehdidine karşı tek başına duramaz, çünkü başarısızlığı göze alacak hiçbir seçeneğimiz veya lüksümüz yok” diye ekledi.

Başbakan, konuşması sırasında iklim ile ilgili gerekli eylem ve hedefler konusunda tüm ülkeler arasında yeni bir fikir birliğine varmak, bu yüzyılın ortasına kadar küresel ölçekte iklim nötrlüğünü sağlamak ve güçlü kısa ve orta vadeli politika üzerinde anlaşmaya varmak için ortak çaba gösterilmesi ve onların iklim değişikliğine uyum ve hafifletme arasındaki doğru dengeye dayanması çağrısında bulundu.

Yanev, “Daha sık tanık olduğumuz aşırı hava olayları, küresel ısınmanın hızlandığının ve hayatımızın, ekonomilerin ve ekosistemlerin birçok yönünü şimdiden etkilediğinin açık bir işaretidir. Bugün burada olmamız, birlikte çalışmanın ne kadar önemli olduğunu ve sıcaklıktaki artışı sınırlamak için tüm ülkeler ve her birimiz tarafından daha güvenilir eyleme ihtiyaç olduğunu anladığımız anlamına geliyor” diye vurguladı.

Kircaalihaber

Önceki Haber

Rus Dışişleri: Balkanlar’daki gerilim Kosovalı aşırılık yanlılarının eylemleriyle tırmanıyor

Sonraki Haber

Türkiye’deki Balkan derneklerinden ortak “Bosna Hersek” açıklaması