Balkan Çalışmaları sempozyumu düzenlendi

13 ve 14 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da Bilim Sanat Vakfı ve Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluğu Başkanlığı (YTB) tarafından “Uluslararası Lisansüstü Balkan Çalışmaları Sempozyumu” düzenlendi.

TIMEBALKAN

Sempozyumda Türkiye’de lisansüstü eğitim gören Balkanlı katılımcılar, Balkanlar’daki din, tarih, sanat, siyaset, sosyo-ekonomik konular ile ile ilgili birçok bildirilerini sundu. Lisansüstü eğitim gören öğrenci ve araştırmacı adayları ile Balkan coğrafyasına dair siyasi ve sosyal gelişmeler, tarih yazımı ve algısı, kültür ve edebiyat gibi temel meseleleri tartışmayı ve ilgili araştırmacıları bir araya getirmeyi amaçlayan “Balkan Çalışmaları Sempozyumu’’nda 14 oturumda toplam 54 bildiri sunuldu.

Makedonyalı genç akademisyenlerden Murat Mufit Aliu “Ohri Çerçeve Anlaşması Sonrası Arnavutlar ile Makedonlar Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir İnceleme” başlıklı bildiriyi sundu. Aliu, konuşma sırasında “Ohri Çerçeve Anlaşmasının imzalama amacını, Arnavutları, Türkleri, Boşnakları vs. devlet sisteminin içerisine entegre etmek ve çok-kültürlü ve çok etnikli bir toplum ve devlet yaratmak olduğunu” belirtti.

Aliu, “Ancak bugünden baktığımızda Ohri Çerçeve Anlaşma uygulama konusunda birçok alanlarda geri kaldığı için Makedon ve Arnavutlar arasındaki iyi iyi ilişkilerden söz etmek mümkün değildir. Tam aksine Makedonlar ve Aranvutlar bugün anlaşmanın öncesinden bile daha kötü ilişkiler içerisinde ve Makedonya devleti ve toplumu ayrışmış ve bölünmüş durumda” dedi.

Sonuç kısmında ise Aliu, “Ohri Çerçeve Anlaşması 15 yıl önce imzalanmasına rağmen, Makedonya iki ayrı kampa bölünmüş, etnik gruplar arasında önyargıların ve anlaşmazlıkların mevcut olduğu ve gittikçe derinleştiği bir devlet olduğunu” vurguladı. “Bundan hareketle Makedon ve Arnavutlar arasında yeni bir anlaşma yapılması gerektiğini, çünkü Ohri Çerçeve Anlaşması her ne kadar Makedonya devletinin çok-etnikli yapısını yansıtmış olsa da, son sözü Makedonların inisiyatifine bırakmaktadır” diyerek sözlerini tamamladı.

Read Previous

Balkanlardan Anadolu’ya şiirle kurulan köprü

Read Next

Millet ne derse o olacak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *