AB, Fransız-Alman planının tam metnini yayınladı

Sırbistan ve Kosova’nın ikili ilişkilerin normalleştirilmesi için müzakere ettiği Fransız-Alman teklifinin metni, Avrupa Birliği tarafından yayınlandı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Kosova Başbakanı Albin Kurti’nin üzerinde prensipte anlaşma sağladıklarını duyurduğu anlaşma metni, Kosova ve Sırbistan ilişkilerinin büyük oranda normalleşmesini ve birbirlerini resmen olmasa da fiilen tanımalarını öngörüyor.

Kamuoyunda Fransız-Alman planı olarak bilinen anlaşma,Sırbistan’ı Kosova’nın uluslararası teşkilatlara üyeliği aleyhinde lobi yapmaktan men ediyor.

Kosova’nın şiddetle karşı çıktığı Sırp Belediyeler Birliğinin kurulmasını da öngören anlaşma ayrıca iki ülkenin karşılıklı olarak birbirinin başkentlerinde temsilcilik ofisleri açmasını, pasaport ve araç plakalarını tanımasını da öngörüyor.

Anlaşmanın tam metni şöyle;

  1. Madde

Taraflar, eşit haklar temelinde normal, iyi komşuluk ilişkileri geliştirecek.

Her iki taraf karşılıklı olarak pasaport, diploma, araç plakası ve gümrük damgaları dahil karşılıklı doküman ve ulusal sembolleri tanıyacak.

  1. Madde

Her iki taraf Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nde teyit edilen amaç ve prensiplere, özellikle de egemen devletlerin hakları, bu devletlerin bağımsızlık, otonomi, toprak bütünlüğü, kendi kaderini tayin hakkı, insan haklarının korunması ve ayrımcılıktan kaçınmaya ilişkin ilkelere uyacak.

  1. Madde

Birleşmiş Milletler Sözleşmesi çerçevesinde taraflar aralarındaki tüm anlaşmazlıkları barışçıl yöntemlerle çözecek ve tehdit ve güç kullanımından imtina edecek.

  1. Madde

Taraflar, diğer tarafı uluslararası alanda temsil edebileceği ve onun adına faaliyet gösterebileceği varsayımlarını terk edecek.

Sırbistan, Kosova’nın herhangi bir uluslararası örgüte üyeliğine karşı koymayacak.

  1. Madde

Her iki taraf Avrupa Birliği üyeliği eğilimlerini destekleyecek.

  1. Madde

Her ne kadar bu temel anlaşma normalleşme yönünde önemli bir adım teşkil ediyor olsa da, her iki taraf AB tarafından yeni bir ivmeyle sürdürülen ve hukuki bağlayıcılığı olan kapsamlı normalleşme anlaşması ile neticelenecek diyalog sürecini devam ettirecek.

Taraflar, ekonomi, bilim ve teknoloji, ulaşım, adalet ve kanunların tatbik edilmesinde ilişkiler, posta ve telekomünikasyon, sağlık, kültür, din, spor, çevrenin korunması ve kayıp kişilerin bulunmasına ilişkin iş birliğini gelecekte derinleştirmek hususunda mutabıktır.

  1. Madde

Kosova’daki Sırp toplumu için uygun düzeyde bir özyönetimin garanti altına alınması için Avrupa Konseyinin ilgili enstrümanları ve mevcut Avrupa tecrübesinden istifade ederek somut bir aranjmana ulaşılması her iki taraf tarafından da desteklenmektedir.

Taraflar, Avrupa’daki mevcut model çerçevesinde Sırp Ortodoks Kilisesinin Kosova’daki statüsüne yasallık kazandıracak ve Sırp dini ve kültürel mirasına yüksek düzeyli koruma temin edecektir.

  1. Madde

Taraflar karşılıklı devamlı misyon bulunduracak. Bunlar, ilgili hükümetin merkezinin bulunduğu yerde konumlanacak.

Misyonların konuşlandırılmasına ilişkin uygulamaya dair meseleler ayrıca ele alınacak.

  1. Madde

AB ve diğer bağışçıların tarafların ekonomik kalkınma, entegrasyon, yeşil dönüşüm ve diğer kilit önemdeki sahalardaki orta projelerine finansal destek paketi hazırlanmasına ilişkin özverili yaklaşımı her iki taraf tarafından da ortaya konulmuştur.

  1. Madde

Taraflar AB’nin öncülük edeceği ve bu anlaşmanın uygulanmasını gözetim altında tutacak ortak bir komisyon tesis edecektir.

Her iki taraf da daha önceki tüm anlaşmaların getirdiği yükümlülüklere bağlılıklarını teyit eder.

Balkan News

Read Previous

Kuzey Makedonya’da AB şüpheciliği artıyor

Read Next

Ensar Derneği, Türkiye’deki depremzedeler için toplamda 18 bin avro topladı