2023 Uluslararası İnsan Hakları ve Kültür Ödülleri sahiplerini buldu

Rumeli Kanaat Önderleri tarafından verilen 2023 Uluslararası İnsan Hakları ve Kültür Ödülleri bu akşam İstanbul’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

TİMEBALKAN

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu iradesine katkı sunan Rumeli kültürü ve medeniyetinin yaşatılması, tanıtılması noktasında gayret gösteren ve 2021 yılında İstanbul’da kurulan Rumeli Kanaat Önderleri tarafından Balkanlar ile Türkiye’nin barış yarımadası olması idealinden hareketle her Balkan ülkesinden kişi ve kuruluşların ödüllendirileceği “Uluslararası İnsan Hakları ve Kültür Ödül Töreni” bu akşam İstanbul’da gerçekleştirildi.

2023 Uluslararası İnsan Hakları ve Kültür Ödülleri’ni Kuzey Makedonya’dan Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) adına eski Genel Başkan Hüsrev Emin ve mevcut Genel Başkan Tahsin İbrahim, Prof. Dr. Adnan İsmaili adına Prof. Dr. Süleyman Baki, Arnavutluk’tan Mehdi Gurra ve Prof. Dr. Ferit Duka, Batı Trakya’dan İskeçe Türk Birliği adına Ozan Ahmetoğlu, BATEŞ adına Hüseyin Bostancı, Bosna Hersek’ten Preporod Derneği adına Sanjin Kodriç aldı.

Diğer ödül alanlar ise Bulgaristan’dan TÜRKSAD Kırcaali ve Nurten Remzi, Sancak’tan Tutin Belediye Başkanı Şemsettin Kuçeviç adına Selma Kuçeviç, Karadağ Başbakan Yardımcısı Rafet Husoviç adına oğlu Enes Husoviç, Kosova’dan Raif Vırmiça ve Aluş Nuş ve Romanya’dan Gülten Abdula oldu.

Türkiye’de bakanlık ve milletvekilliği yapan; bürokraside, Rumeli camiasında sivil toplum kuruşlarında birçok başarılı çalışma ve hizmetleri geçen sanayici, iş adamı, STK Başkanı, yazar, yapımcı vb. konumlarda olan kişiler, kendilerini; Rumeli Kökenli STK’ların yürüttüğü değerli faaliyetlerin yanında, bir müşavere ve fikir kulübü olarak tanımlıyor.

– Rumeli Kanaat Önderleri

Rumeli Kanaat Önderleri tarafından kuruluş ve ödül töreniyle ilgili gönderilen basın bülteninde şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye’de bakanlık ve milletvekilliği yapan; bürokraside, Rumeli camiasında sivil toplum kuruşlarında birçok başarılı çalışma ve hizmetleri geçen sanayici, işadamı, STK başkanı, yazar, yapımcı vb. konumlarda olan bizler, kendimizi Rumeli kökenli STK’ların yürüttüğü değerli faaliyetlerin yanında, bir müşavere ve fikir kulübü olarak tanımlıyoruz. Rumeli Kanaat Önderleri; bir düşünce topluluğudur. Hiyerarşik bir yapıya sahip değiliz. Tüm kurucu üyelerimiz eşittir. Bu nedenle başkan değil belirli sürelerle görev yapan icra kurulu heyeti ve sözcümüz bulunmaktadır. Rumeli camiasının tamamını kapsayan bir çerçevede tüm sorunlara eğilmeyi, her türlü etkinliğe lojistik destek sağlamayı, Rumeli’ye ve Rumeli insanına yönelik faaliyet gösteren bütün STK’lar ile dostane ilişkiler geliştirmeyi, müşavere etmeyi, birlikte çalışmayı, amaçladık.

“Birlik ve dayanışma ruhuyla katılımcı ve demokratik bir toplum yaratmak, kültürel devamlılığı sağlamak, Balkanlarda yaşayan insanlarımızla ve Balkan ülkeleriyle diyaloğu güçlendirmek için hem Balkanlar hem de Türkiye’de aktif faaliyette bulunmak.” misyonuyla bir araya geldik.

Rumeli camiasının, bu ülkenin asli unsurlarından olduğu şüphe götürmez bir gerçek olarak görmekteyiz. Bu hedef doğrultusunda ayrıştırmadan, yarıştırmadan, sıfatlandırmadan, ekonomik, sosyal ve siyasi güç temeli yaratacak, birlikten kuvvet doğuracak bir yapı oluşturmak gayretindeyiz. Hedeflerimiz doğrultusunda gerekli tüm faaliyetleri yürütmek, yol haritasını yaparak yönetim erkleri ile temasa geçip, Rumeli camiasını her alanda temsil edecek vizyon ortaya koymalıyız. Çalışmalarımızda temel hareket noktası olarak demokrasi ve insan haklarını merkeze alıp, bu değerlerin savunuculuğunu yapıyoruz.

Balkan coğrafyasında yaşayan Türkler ve akrabamız Müslüman toplulukların karşı karşıya kaldığı insanlık suçları ile bu süreçte ortaya çıkan göç, göçmen, muhacir, muhaceret sürgün vb. kelimelerin kavramsal olarak doğru algılanması ve kullanılmasını sağlayacak çalışmalarda bulunacağız. Geçmişten günümüze Balkanlarda atalarımıza karşı işlenen soykırım ve katliamlarla ilgili anma günleri tertip etmeyi, bu amaçla düzenlenen faaliyetlere destek vermeyi, yaşananları gündeme taşımayı hedefliyoruz.

Türkiye’de, çalışkan, dürüst ve başarılı Rumelililer adına faaliyetlerimize başladığımız andan itibaren; dost ve kardeş Balkan ülkeleri ile Türkiye Cumhuriyeti’nin aynı barış yarımadasında, ortak tarih, kültür, gelenek ve medeniyet mirasının ışığında daima birlikte var olması idealinde faaliyet yürüten kişi ve kuruluşları yakından takip ediyoruz. Maksadımız bu kişi ve kuruluşların Türkiye kamuoyu ve yaşadıkları ülkelerinde tanıtılıp, takdir edilmesi ve teşekküre layık olduklarının bilinmesidir. Bu geceki ödül töreni bunun somut bir göstergesidir. Buna bağlı olarak, Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel, 9 Balkan ülkesinden [Arnavutluk, Batı Trakya (Yunanistan) Bosna-Hersek, Bulgaristan, Kosova, Kuzey Makedonya, Sancak (Sırbistan, Sancak (Karadağ) ve Romanya] kişi ve kuruluşlar ödüllendirilecektir.

İnsan haklarının korunduğu, hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu, adaletin sağlandığı, demokrasinin olgunlaştığı, sınırların kalktığı refah ve huzur dolu Balkanlar en büyük hedefimiz. Balkanlarda yaşayanlar hep birlikte çalışırsa, bunun bir rüya olmadığı ve gerçekleştirilebileceği inancındayız.”

Read Previous

ABD ordusundan Kosova askerlerine eğitim

Read Next

İBU’da 2023/24 Akademik Yılı Açılış Töreni düzenlendi