Türk-İslam eserlerinin korunmasında ciddi sorunlar yaşanan Yunanistan’da binlerle ifade edilen cami, hamam ve külliye gibi tarihi yapılardan çok azı bugüne kadar varlığını koruyabildi.

Yunanistan’da, Türk-İslam eserlerinin korunmasında ciddi sorunlar yaşanırken, Osmanlı dönemine ait ve bugüne kadar ayakta kalmayı başarmış eserlerin büyük çoğunluğu yıllardır amacı dışında kullanılmaya devam ediliyor.
Yunanistan’ın bağımsızlığını kazanmasını takip eden yıllarda, birçok Türk-İslam eseri askeri hapishane, sinema ve sergi salonu, konaklama yeri, vilayet binası ya da depo olarak kullanılmaya başlanırken, ülkenin dört bir yanında onlarca cami ibadete kapatıldı, bazıları ise kiliseye dönüştürüldü.Osmanlı döneminde inşa edilen bazı eserler restore edilerek üzerine “Bizans” damgası vurulurken, kendi kaderlerine terk edilen birçok eser de geçen zaman içinde harabeye döndü.

Başkent Atina’daki Osmanlı dönemine ait eserlerden 1458’de Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırıldığı kabul edilen Fethiye Camisi sergi salonu olarak kullanılırken, yılın büyük bölümünde kapalı tutulan tarihi Cizderiye Camisi ise seramik müzesi olarak faaliyet gösteriyor.

Arşiv ve salnamelerde kayıtlı Atina’daki Türk-İslam eserlerinden Yeni Cami, Kubbeli Cami, İç Kale Camisi, Mehmet Voyvoda Muallimesi, Hüseyin Efendi Tekkesi ve Hacı Ali Hamamı gibi yapıların ise bugün izine dahi rastlanmıyor.

Yunanistan’ın ikinci büyük şehri Selanik’te yüzyıl öncesine kadar yüzlerle ifade edilen camilerden bugün çok azı ayakta kalmayı başarsa da onlar da ibadete kapalı tutuluyor.

İbadete açık camisi bulunmayan Selanik’te, 1467’de inşa edilen ve şehrin en eski camisi olan Hamza Bey Camisi, uzun yıllar sinema salonu olarak kullanılırken, son yıllarda müzeye dönüştürme çalışmaları nedeniyle kapalı durumda.

Selanik’te 1484’te inşa edilen ve bugüne kadar ayakta kalmayı başarabilen Osmanlı eserlerinden Alaca İmaret Camisi ise müze olarak hizmet veriyor.

1904’te yaptırılan Yeni Cami, Selanik’in Yunan idaresine geçmesinin ardından minaresi yıkılarak ibadete kapatılırken, mübadele yıllarında göçmenler için konut olarak kullanıldı, bugün ise belediyenin sergi salonu olarak hizmet görüyor.

Selanik’teki en önemli Osmanlı eserlerinden biri olan Beyaz Kule ise şehrin sembolü olarak “Bizans eseri” diye tanıtılıyor.

Diğer şehirlerdeki eserlerin kaderleri de birbirine benziyor

Yanya, Girit, Larisa ve Kavala gibi gibi birçok önemli Yunanistan şehrindeki camiler ve tarihi yapılar da aynı kaderi paylaşmaya devam ediyor.

Karaferya’da 1716 öncesinde inşa edilen Eminzade Hacı Ahmet Ağa Camisi ve Karaferya Musalla Namazgahı, sonraki yıllarda mimarisinde yapılan değişikliklerle bir Ortodoks mekanına dönüştürülürken, Kavala’da 1530’da inşa edilen İbrahim Paşa Camisi ise kilise yapıldı.

Yunanistan’ın ilk başkenti Nafplio’da ise bir süre meclis binası olarak hizmet veren ve bugün kültür merkezi olan Ağapaşa Camisi’nin yanı sıra Vuleftiko Camisi de sinema ve konferans salonuna çevrildi.

Serez’de 1385’te inşa edilen Eski Cami, 1937’de yıktırılırken yerine alışveriş merkezi yapıldı.

Rodos’ta ise 1578’de Sultan 3. Murat tarafından yaptırılan Sultan Mustafa Camisi bugün nikah salonu olarak kullanılıyor.

Osmanlı dönemine ait birçok cami müze yapıldı

Yanya’da 1618’de inşa edilen Aslan Paşa Camisi, Nafpaktos’da 1499’da inşa edilen Fethiye Camisi, Kandiye’de 1789’da inşa edilen Veli Paşa Camisi ve Serez’de 16. yüzyılda inşa edilen Zincirli Camisi ise bugün müze olarak hizmet veriyor.

Rodos’taki Recep Paşa ve Murat Reis camileri, Koniçe’deki Süleyman Camisi, Drama’daki Arap Camisi, Kesriye’deki Kurşunlu Camisi, Halkida’daki Emirzade Camisi ve Gümülcine’deki Selvili ile Yunus Bey camileri ise harabe halinde bulunuyor.

Balkanlar ve Avrupa’daki en önemli mimari ve dini eserlerden biri olan Dimetoka’daki tarihi Çelebi Sultan Mehmet Camisi, 2017’de çıkan yangında büyük hasar görürken hala restore edilmeyi bekliyor.

Gümülcine’de Sultan Murat Hüdavendigar zamanında inşa edilen ve yüzyıllarca misafirhanesi, aşevi, mescidi ve sebili ile yolda kalmışlara hizmet vermiş Poşpoş Tekkesi ise Gümülcine Belediyesi tarafından 1990’lı yıllarda Pontuslu göçmenlere konut yapılmak üzere yıktırıldı.

Gümülcine merkezinde bulunan Gazi Evrenos Bey İmareti de duvarı yıkılarak önce elektrik santraline dönüştürüldü, ardından restore edilerek girişine eklenen Helenistik dönemden kalma bir heykel başı ile Bizans damgası vuruldu.

Yunanistan Gümülcine’de 1370/1380 Tarihli Gazi Evrenos Bey imareti’nde Tamirat Sona Erdi? Sonuç: İmaret(Aşevi) Kilise Yapıldı

İmaret nedir?

Önce bunu açıklayalım: İmaret kısaca aşevi ihtiyaç sahiplerinin yolcuların misafirlerin ağırlandığı vakıf idaresinde olan kurumdur. Bünyesinde bulunduğu külliye içerisinde cami, mektep, kütüphane v.b. Yapılar bulunduran tam bir komplekstir. Osmanlı döneminde büyük önemi olan ve verilen hizmetlerle örnek olarak gösterilen vakıfların gerçek anlamını anlatan bir sosyal kurumdur.

Bu kurumlarda Hıristiyan, Yahudi, Ermeni dil, din ayrımı yapılmadan herkese hizmet vermek esas alınırdı. Bütün imaretlerde her şeyden önce mektep ve medrese talebesinin ihtiyaçları temin ediliyordu. Bu da imaretlerin geçmiş kültür hayatımızda nasıl bir fonksiyon icra ettiklerini göstermektedir. Her imaretin, vâkıfın şartlarına uygun olarak hazırlanan bir nizamnamesi (yönetmeliği) bulunur. Bu bakımdan, öğrencilerin imaretlere nasıl girecekleri, ne kadar yemek alacakları, nerede ve nasıl oturmaları gerektiğine varıncaya kadar her türlü hareketleri bir nizama bağlanmıştır. Gazi Evrenos Bey İmareti: Gümülcine şehir merkezine yakın Eski Camii’nin arka tarafında kalan imaret Osmanlı Türk mimarisinin ilk örneklerindendir. Gümülcine’nin fethinden hemen sonra, 1365-1385 yılları arasında yaptırıldığı düşünülmektedir.

Avrupa’da ayakta kalmış en eski Osmanlı Türk yapısı olmasıyla da ayrı önem kazanır. İçinde camii ve mektepte bulunmaktadır. yakınlarındaki hamamında imarete ait olduğu bilinmektedir. Evliya Çelebi seyahatnamesinde Gümülcine’deki İmaretin şehir çarşısında bulunduğunu ve gayet mamur bir kurum olduğu, imaretin misafirhane yemekhane ve hamam gibi kısımları olduğu, ayrıca buradaki misafirlerin hayvanlarına da vakıf tarafında yulaf verildiği bilinmektedir. Yapı erken Osmanlı mimarisin tipik bir örneğidir. T planlı camiler kategorisine girer fakat türünün tek örneğidir. Bu önemli eser yıllarca elektrik idaresi(ΔΕΗ) tarafından santral olarak kullanılır.

Bu dönemde çok büyük hasar gören yapı orijinalliğini azda olsa yitirmiştir. Günümüzde kiliseye bağlı Hıristiyanlık müzesi olarak faaliyet göstermekteydi. Son aylarda yapılan restorasyonla yapının yan cephesine mum yakılması için nişler(oyuklar) açılmış ve ikonlar asılmıştır. Bugün itibariyle mum yakılmaya başlanmıştır. Çoğunlukla kapalı olan yapının dış kapısı ve 4m. İçeride yeni takılan ikinci bir kapıda açılmıştır.

 

Kaynak: milletgazetesi.gr

Önceki Haber

Kovid-19 Kuzey Makedonya’da siyasi ve dini çekişmelerin aracı oldu

Sonraki Haber

Yunanistan’daki Türk-İslam eserlerinin büyük çoğunluğu yıllardır amacı dışında kullanılıyor

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

14 + 1 =