Türk Milli Birlik Hareketi (TMBH) Genel Başkanı Erdoğan Saraç, nüfus sayımı, Gostivar’daki Türkçe eğitim sorunu, yerel seçimler ve pasaportlarda Türkçe kullanımı ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

TMBH Genel Başkanı Erdoğan Saraç, gündemdeki konular hakkında düzenlediği basın toplantısında şu ifadelere yer verdi:

Nüfus Sayımı

TMBH olarak Nüfus sayımı sürecinin başlamasından çok önce mevcut Nüfus Sayımı yasasıyla inanılır ve güvenilir bir nüfus sayımının gerçekleşmesinin mümkün olmayacağının altını çizdik. Nüfus sayımı yasası son haliyle bile iki başlılık ilkelerine dayanmakta ve iktidar ortaklarının istediği şekilde cereyan edecğinin işaeretlerini vermekteydi. Dolayısıyla kapsamlı bir istatistik operasyonu yerine tek düze sisteminde gerçekleşen siyasi bir operasyon olacağını vurgulamıştık.

Nüfüs sayımı başladı ve Devlet İstatistik Kurumunun Genel Müdürünün verdiği beyantlara bakıldığına’’Nüfus sayımın son derec başarılı ve hiçbir sorunla karşılanmadığı’’ ifadeleri gerçeklerle bağdaşmıyor ve sahada ciddi sıkıntıların olduğunu gözlemliyoruz. Özellikle Türkler açısından son derece güvensiz,sağlıksız bir sayım sürecinin gerçekleştiğini görmekteyiz.  Türklerle igili endişe verici hususların olduğunu ve bu hususları sayarak durum tespitini yapmanıza da sizleri de davet ediyorum.

TMBH olarak nüfus sayımında Türklerin oranının %7’ye tekabül ettiğini bildirdiklerini ve sayım sürecindeki eksikliklerin giderilmemesi halinde nüfus sayımı neticelerini reddedeceklerini belirten Saraç, “Dün Milli Sayım Koordinasyon Kurulu Başkanı Sayın Hüsrev Emin’in verdiği demeçe katıldığımızı ve ortak tutumumuzu yansıttığını belirtmekteyiz. Makedonya kamuoyunda yüzde 7 % oranla ilgili ilk tutumu sergileyen teşkilatımız olduğuna göre sebeplerini de açıklayacak konumdayız. Zira, post komunist ülkelerde Nüfus sayımı verilerine inanmak abestle iştigaldır.” diye konuştu.

Gostivar’daki Türkçe eğitim sorunu

Bugün konuşmak istediğimiz ikinci konu, Makedonya Türklerini ana dilindeki eğitimidir. Bugün asıl konu Gostıvar Belediye Lisesinde boykota baş vuran öğretmenlerin sebeplerini aydınlatmak isterim. 17 Eylül 2021 tarihiyle Gostivar Belediyesi Lisesi Türk öğretmenleri kayıtlarda öğrenci yetersayısı  temin edilmesine rağmen bir türkçe sınıfın kapatılmasını kınayarak,  sınıfın yeniden açılışına kadar dersleri boykot edeceklerine dahil bildiri yayımlayıp,eylemde bulundular.Konuşmamın başında belirtmek isterim ki Gostivar Belediyesi Lisesinde boykot kararı alan öğretmenlerimize desteğimiz tamdır ve dayanışma içerisinde olacağımız belirtmekteyim.

Bu lisede milliyetlere göre yapılan 2021/2022 öğrenci kayıtlarına göre 19 Makedon kaydını yaptırmış ve 2 sınıf açılmıştır, Arnavutlarda 102 öğrenci 7 sınıfta kaydını yaptırmış ve Türklerde 62 başvurudan 54 öğrenci iki sınıfta kaydını yaptırmıştır.

Ortalama olarak makedonlarda 8 öğrenci için bir sınıf,arnavutlarda 14 öğrenci için bir sınıf maalesef Türklerde ise 27 öğrenci için bir sınıf açılmıştır. Geçen 2020/2021 eğitim yılına  göre Türklerde 51 öğrenci ile 3 sınıf faaliyette iken bu yıl daha  3 öğrencinin  katılmasına rağmen yani öğrenci sayısının yüzde 6% artmasına rağmen sınıf sayısı 2 ye düşmüştür. Bu rakamlar milli mensubiyete göre kıyaslandığı zaman, Türklere karşı yapılan adaletsizlik ve etnik ayrımcılığı bütün çıplaklığı ile ortaya çıkmaktadır. Bu davranış temel hak ve özgürlüklerin çiğnendiğini göstermektedir.

Bu durumdan yola çıkarak Eğitim ve Bilim Bakanlığında Devlet sekreteri konumunda olan Sayın Gönül Bayraktar’ı ve Azınlıkların Eğtimi Ajansında Genel Müdür olan sayın Zekeriya Hasipi’yi göreve davet ediyoruz. Onlar Türkler için orada bulunduklarını hatırlatıyoruz ve derhal bu durumun atlatılması için gerekenleri yapmalarını bekliyoruz.

Makedonya Eğitim ve Bilim bakanlığından ivedilikle , adalet ve yasalara dayanan hak ve özgürlüklerimiz kaale alarak sorunun çözmesini talep ediyoruz. Ayrıca öğretmenlerimizin iş hak ve hukukunu gasp etmeden soruna yaklaşımını bekliyoruz.Bu talebimizin gerçekleşmemesi halinde TMBH olarak, türkçe eğitim veren diğer okullarda da Gostivar Lisesi ile ilgili dayanışma içinde olunması çağrısında bulunup, dayanışmanın ve boykotun kapsamını genişleteceğiz.

Dolayısıyla Gostivar Belediyesi Lisesi öğretmenleri, velileri ve öğrencilerin yanında olarak haklı taleplerinin gerçekleşmesine kadar bu durumları sürdüreceğiz. Bu bağlamda bütün demokratik ve hukuki haklarımızı savunmak için meşru olan bütün yolları deneyeceğiz.

Pasaportlarda Türkçe kullanımı

Prespa anlaşmasına binaen yeni pasaportlarımızın şekli ve muhtevası değişmesi söz konusudur. TMBH olarak Prespa anlaşmasını kabul etmediğmizi ve bu anlaşamnın bütün Makedonya için zararlı olduğunu bir kez daha altını çizmek isterim. Başbakan Zaev’in verdiği demeçlere dayanarak seyahat belgemiz olan pasaportlarımızda uyrukluk olarak ’’makedonsko’’ duracağına defalarca vurgu yaptı ve bu pasaportların milli kimliğe göre yazılımın temin edildiğinin altını çizdi. Bugün bu pasaportların hizmete geçmesiyle biz Türklere karşı büyük bir haksızlık ve adeta özümseme yapıldığını görmekteyiz. Devlet eliyle milli mensubiyetimizi değiştirmek isteyen İçişleri bakanlığının bu tutumunu kınıyoruz ve derhal düzeltme yapmasını talep ediyoruz. 110 yıl sonra devlet eliyle milli mensubiyetimize dokunulmaktadır.

Biz Türkler olarak bir pasaport için milli mensubiyeti değiştirenlerden değiliz. Makedonlar için ‘dırjavyanstvo’’ ’‘makedonsko’’ ise, arnavutlar için ‘’makedonıse’’ ise bizim için yani Türkler için uyrukluk, makedonyalı olmalıdır. Fakat elimizde sözde türkçe olan pasaport örneğinde dırjavjanstvo(uyrukluk) makedon olarak yazılmıştır. Biz makedon değiliz ,öz be öz Türküz ve makedonyalı Kuzey Makedonya vatandaşıyız.

Konunun uzmanlarıyla yaptığımız bütün üzman kişilerle yani ,dilcilerle,şarkiyatçılarla, Türk dili uzmanlarıyla ‘’makedon’’ isminin, teriminin türkçe karşılığı makedon milli mensubiyetine ait kişi demektir, dolayısıyla bu kelime milli mensubiyeti belirler. Bizim milli kimliğimiz ve özbenliğimiz Türktür ve Türkçedir. Dolayısıyla ‘’dırjavjanstvo’’nun karşılığı ‘’makedonyalı’’ olmalıdır. Ayrıca bizim yapımızda, hafızamızda Skopje yoktur. Bizim için toponimler açısından geçerli Üsküp’tür. Dolayısıyla pasaportlarda Üsküp yazacaktır, Kalkandelen yazacaktır, Manastır yazacaktır v.s. Bu yüzden yeni pasaportların dağıtımı durdurulmalıdır ve en tez bu sorumsuzluk, bilgisizlik kaldırılmalıdır. Ayrıca soydaşlarımızı da bu konuda uyanık olmalarını tafsiye ederiz.

Yerel Seçimler

Bildiğiniz gibi Türk Milli Birlik Hareketi muhalefet cephesinde, Makedonyanın İmarı koalisyonunda yer almaktadır. VMRO-DPMNE ile  son derece iyiilişkiler içerisndeyiz. Yerel seçimlerle ilgili ittifak konusunda VMRO-DPMNE ye  bir teklif gönderdik ve yerel seçimler için bu platform üzerinde duruyorduk. Yaptığımız yazılı teklif üzere VMRO-DPMNE  DSK listeleri teslim etmeye 3 gün kala  verdiği ortaklık teklifini yetersiz bulduk ve memnun değiliz. VMRO-DPMNE ile ortak listelerimiz Radoviş ve Vasilova belediyelerinde garantili yerler olarak bilinmekte ve beraber yarışta bulunacağız. Kendi başımıza Merkez Jupa Belediye başkan adayı ve Belediye Meclis Üyeleri listeleriyle, Merkez Jupa, Gostivar Dolneni, Çair ve Butel Belediyelerinde yarışta bulunacağız. Ayrıca ortaklarımız tarafından verilen yerlerle ilgili Kırçova ve İştipte ortak listelerde bulunmayı reddettik. Valandova, Resne, Demir Kapı ve Debre Belediyelerinde garantili yerlerden adaylarımızın listelerde olması karalaştırılmışken , ortaklarımızın şubelerindeki gelişmelerden dolayı son anda listeler bizden habersiz değiştirilmiştir.

Bütün bu olumsuzluklara rağmen biz ortaklık konusunda samimiyetimizi ve ciidiyetimizi koruyarak her yerde VMRO-DPMNE Belediye başkan adaylarına ve listelerini desteklayceğimizi belirtmekteyiz. Küçük hesaplar, ilişkilerimize gölge düşürmesine izin vermeyeceğiz. Özellikle iktidarı al aşağı etmek için elimizden gelen gayreti ortaklaşa sürdüreceğimizden herkesin emin olmasını isteriz.

Bu konular üzere muhalefet lideri Hristiyan Miskoski ile son derece yapıcı ve samimi görüşmeler yapılmıştır ve ortaklık dayanışmamız perçinleşmiştir. Bu anlamda ayrıca Üsküp Büyükşehir Belediye başkanı  adayı Sayın Danela Arsovska ile de son derece samimi ve yapıcı bir görüşme gerşekleştirilmiştir. Danela Hanımefendinin Türklere karşı olan samimiyeti ve anlayışı bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir.  Ayrıca Üsküp’ün yeni tarihinde ilk defa bir Türkün Üsküp Belediye başkan yardımcısı olacağının garantisini vermiştir. Bu yüzden Danela Hanımefendi bizim de adayımızdır ve Makedonya Türklerinin milli refleksi ve vicdanı olarak desteklediğimizi ve soydaşlarımızın da desteklemesini bekliyoruz.

Önceki Haber

Sırp plakalı araçların Kosova’ya girişi yasaklandı

Sonraki Haber

Vardar: Peak Health ile yakın ilişkileri sağlık turizmi boyutuna taşımak istiyoruz