Kâmil Müminin Vasıfları

Yüce Allah, insanı karakter, sorumluluk, üstünlük ve kabiliyet bakımından diğer varlıklardan farklı biçimde yaratmış ve yeryüzünün halifesi yapmıştır. İmanın gereğini yaşayabilmek, Allah ve Rasûlü'nün emrettiği şekilde kâmil mü’min olabilmek için Kur’an ve Sünnet'te tavsiye edilen