Sırp halkına göre Batı “ahlaksızlığı teşvik ediyor”

Sırbistan’da gerçekleştirilen bir anket, Sırp halkının üçte ikisinin Batı ülkelerinin “kişisel özgürlük” söylemi altında ahlaki olarak yozlaşmış bir hayat tarzını teşvik ettiğini düşündüğünü ortaya koydu.

Belgrad merkezli Uluslararası ve Güvenlik İşleri Merkezi (ISAC) tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarına göre Sırbistan halkı Batı’ya mesafeli iken Çin ve Rusya’nın Sırbistan’ın tabii ortakları olduğunu düşünüyor. Ankete katılanların %84’ü Çin’in Sırbistan için tehdit oluşturmadığını düşünürken katılımcıların %59’u Çin ve Rusya’nın Sırbistan’ın en önemli stratejik ortakları olduğu yönünde görüş bildirdi.

Katılımcıların %71’i Batı’nın adil olmayan bir şekilde birçok problem için Rusya’yı suçladığını düşünüyor.

Anket katılımcılarının yarısından fazlası Sırbistan’ın Avrupa’ya entegrasyonunu desteklerken aynı zamanda katılımcıların %55’i de Avrupa’ya entegrasyon sürecinin demokrasi ve geleneksel değerlere zarar verdiğini düşünüyor.

Sırbistan vatandaşlarının çoğunluğu Avrupa Birliği’ni yaşam standartlarının yükseltilmesi için bir fırsat olarak değerlendirirken Sırp halkının sadece %18’i Avrupa Birliği’ni stratejik ortak olarak görüyor.

Kaynak: Balkan News

Read Previous

Yunanistan Başbakanı 60 yaş üstü aşı sertifikası için 3 doz zorunluluğunu önerdi

Read Next

Kosova Dışişleri Bakanı Gërvalla, Zagreb’deki ABD-Adriyatik Haritası toplantısına katıldı