Eurostat tarafından yakın zamanda yayımlanan pandemi öncesi 2019 için karşılaştırmalı veri analizi sonuçları, Avrupa Birliği’ne (AB) katıldıktan on iki yıl sonra Kuzeybatı Bulgaristan, kişi başına düşen ortalama gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) yalnızca % 32 seviyesi ile AB’de en yoksul bölge olmaya devam ettiğini gösteriyor. Sadece Fransa’nın denizaşırı ili olan Hint Okyanusu’ndaki Mayotte Adası’nın sakinleri bu kadar düşük bir satın alma gücüne sahip.

Bölgesel GSYİH verileri ve istihdam göstergelerini sunan Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün (NSİ) açıklamasında, hem AB içindeki ülkeler arasında hem de AB üye devletlerinin içinde önemli farklılıklar olduğu belirtildi.

Bu bölgelerde kişi başına düşen GSYİH’nin yüksek seviyede olması kısmen, diğer bölgelerden iş yerine (Lüksemburg, Prag, Brüksel ve Hamburg) seyahat eden işçilerin yüksek akışı veya merkezi bu bölgelerde (İrlanda’da Güney, Doğu ve Orta Bölgesi) bulunan bazı çokuluslu şirketlerin sahip olduğu büyük sermaye varlıklarıyla açıklanabilir.

Bulgaristan’ın Kuzeybatı Bölgesi ve Mayotte Adası’ndan sonra en düşük ekonomik seviyeye (AB ortalamasının % 32’si) sahip diğer bölgeler yine Bulgaristan’da yer alıyor: Kuzey Merkez (% 35), Güney Merkez (% 37), Güneydoğu (40 %) ve Kuzeydoğu (% 41) Bulgaristan.

AB içinde işgücü verimliliğindeki bölgesel farklılıklar da büyük ölçüde değişiklik göstermektedir

2019’da çalışan başına bölgesel GSYİH, Bulgaristan’ın Kuzey Merkez Bölgesinde 12 700 avrodan İrlanda’nın Güney Bölgesinde 205 500 avroya kadar değişiyor. İşgücü verimliğini gösteren AB için ortalama seviye çalışan başına GSYİH değeri 66 800 avro.

İrlanda’nın Güney Bölgesinden (205 500 avro) sonra 2019’da çalışan başına bölgesel GSYİH sıralamasında önde gelen bölgeler şunlardır: İrlanda’nın Doğu ve Orta Bölgesi (156 900 avro), Lüksemburg Bölgesi (136 600 avro), Belçika’nın Walloon Brabant (123 400 avro) ve Brüksel Bölgesi (121 200 avro).

Bu bölgelerden farklı olarak en düşük işgücü verimliliği seviyeleri Bulgaristan’ın üç bölgesinde kaydedilmiştir: Kuzey Merkez (12 700 avro), Güney Merkez (13 000 avro) ve Kuzeybatı (13 400 avro) Bulgaristan.

Kircaalihaber

Önceki Haber

Bitlis şehitlerine veda

Sonraki Haber

Yunan ekonomisi yüzde 8,2 küçüldü