Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları (MATÜSİTEB) tarafından Nüfus Sayımı’nda bilinmesi gereken önemli bilgileri içeren tanıtım broşürü hazırlandı.

MATÜSİTEB tarafından hazırlanan tanıtım broşüründe sayımların önemi, sayımlarla ilgili önemli bilgiler, sayımlarla kapsanacak bilgiler, dikkat edilmesi gereken hususlar, beklentiler ve Türkler açısından sayımların önemi altbaşlıklarına yer verildi.

Tanıtım broşüründe yer alan bilgiler:

  1. Sayımların Önemi

Sayım, Kuzey Makedonya Türkleri için büyük önem arz etmektedir. Sayımlardan elde edilecek sonuçlar ve bilgiler Türk Milleti için hayati önem taşımaktadır. Dolayısıyla sayım Türk Milletinin Kuzey Makedonya’daki varlığının en önemli ifadesi ve göstergesi olacaktır. Sayım, ayrıca Türk Milletinin kendi içerisinde birlik-beraberliğine ve diğer toplumlarla birlikte ortak gelecek oluşturmasına katkı sağlayacaktır.                               ***

Sayım tarihi:  1 – 21 Nisan 2021

Sayımlarda Görev Alacak Kurumlar

        1.    Devlet İstatistik Kurumu:

– Sayım Danışma Kurulu

– Bölgesel Sayım Komisyonları

– Devlet Eğitmenleri

– Bölgesel Sayım Eğitmenleri ve Saymanlar.

        2.     Dışişleri Bakanlığı:

(Diplomaside ve yurtdışında bulunanların sayımını gerçekleştirecektir)

        3.     Savunma Bakanlığı:

(Askerlik görevinde bulunanların sayımını)

        4.    Adalet Bakanlığı:

(Tutuklu ve Ceza hükmü giyenlerin sayımını)

     Sayımlar 50 sayım bölgesinde gerçekleşecektir.

2. Sayımlarla İlgili Genel Bilgiler

– Sayımlar, doğrudan doğruya sözlü mülakat yoluyla gerçekleşecektir. Alınacak bilgiler ise sayman tarafından elektronik olarak tablet veya laptop yoluyla kaydedilecektir.

– Elektronik Sayım Formu, sayıma tabi tutulan her vatandaş adına birer adet doldurulur.

– Sayıma tabi tutulan her vatandaş sorulara doğru ve tam cevap vermesi gerekir.

– Sayıma tabi tutulan her aile ve konutlar adına birer Elektronik form doldurulacaktır.

– Elektronik sayım formları Makedonca ve diğer milletlerin dillerinde ve alfabelerinde olacaktır .

– Elektronik sayım formları Türkçe dilinde de olacak. Vatandaş bunu mutlaka istemeli.

– Sayımda toplanan bilgiler resmi sır olarak özel koruma altında tutulmaktadır.

– Sayımda görev yapacak yetkililer sayman yetkili belgesine sahip olacaktır.                                                                                                       

– Elektronik sayım formunun, sayımı gerçekleşen kişi tarafından onaylanması gerekir.

– Aile hakkında bilgileri, ailenin reisi vermelidir 

– Sorulan sorulara yanıtların, ailede konuları en iyi bilen kişi tarafından verilmesi gerekir.

– Çocuklar hakkındaki bilgileri, onların ebeveynleri vermesi gerekir. 

– İşin acelesi yok, eğer sayımlar bir gün içerisinde  tamamlanmazsa ertesi gün devam edilmesi gerekir. – Sayım sırasında orduda, hastanede ve cezaevinde bulunanların sayımı bulundukları yerlerde yapılır.

3. Sayımlarla Kapsanacak Bilgiler

    Sayılan Kişilerin Hakkındaki Bilgiler:

1.   Adı, Soyadı ve Ebeveyninin Adı,

– Cinsiyeti, doğum tarihi ve vatandaşlık no.Resmi ikamet yeri

– Kişinin yaşadığı resmi adresi

Yurtdışında İkamet Ettikleri Ülkenin İsmi

– Yurtdışında bulunduğu süre

– K.M.C.’deki yabancıların geldikleri ülkenin ismi

– K.M.C.’de ikamet süresi

3.   Vatandaşlık

4. Doğum Yerinin Adı, Belediyesi ve Devleti   

– Doğum zamanında annesinin ikamet adresi

5. Medeni Hali

–     Doğum ve doğum sayısı (kadınlar için)

6. Milli Mensubiyetiniz

–     Ana diliniz

–     Evde konuşulan dil

–     Dini mensubiyetiniz

7. Eğitim Özellikleri

–     Bitirmiş olduğunuz en yüksek okul derecesi

–     Mezun olduğunuz okul (ilkokul, lise ve üniversite) 

–     Okula devam ediyor musunuz?

–     Okuma yazmayı biliyor musunuz?

8. Ekonomik Özellikler

–     Şahıs çalışıyor mu?

–     Mesleği, tüzüğü, işinin şifresi, çalıştığı yerin

adı ve unvanı, haftalık çalışma saatleri…

–     İşsizler için: İş verme kurumunun adı

9.   Geçiminizi Nasıl Sağlıyorsunuz

– Size bakan kişi kimdir?

10. Yaşanacak Yerin Hakkında Bilgiler…

11. Konut Hakkında Bilgiler…

12. Bina Hakkında Bilgiler…

13. Aile Hakkında Bilgiler…

4. Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

–  Sayımlardan önce vatandaşın sayımlarla ilgili bilinçlenmesi gerekir.

–  Gerekli evrakları hazırlaması gerekir.

(Kimlik Kartı, Pasaportu, Vatandaşlık Belgesi, Fertlerin Doğum Kağıtları, Senet veya Tapu, Mülkün, evin, dairenin alım-satım sözleşmesi, Miras kararı ya da Muhakeme Kararını önceden hazırlaması gerekir)

–  Vatandaşın, saymandan en evvela yetkili belgesini, kimliğini ve sayımla ilgili bilgi vermesini istemesi gerekir.

–  Vatandaşın, elektronik sayım formlarının Ana dilinde (Türkçe) olması talebinde bulunması gerekir. Hiçbir başka teklif kabul edilmemeli. Eğer ısrarla başka dilde sayım yapılması istenirse o durumda bir an evvel gerekli kurumları haberdar etmesi gerekir.

–  Saymanın sorulara müdahale etmesine,

etkilemesine ya da yönlendirmesine izin verilmemelidir.

– Vatandaş, saymana, soruların sözlerini ve sırasını değiştirmesine izin vermemelidir.                                                                                                        

– Vatandaşın, sorulara cevap verirken dikkatlı olması gerekir, sorunun açıklamasını isteyebilir.

–  Sayım günlerinde ikamet ettiği adreste bulunması gerekir.

– Onaylamadan önce Elektronik Sayım Formunu bizzat kendisinin okuması gerekir.

– Vatandaş, haksızlık, suistimal ve hukuka aykırı işlem tespit eder ise, o durumda bir an evvel sayımla ilgili yetkilileri haberdar etmesi gerekir.  

5. Beklentiler Ne Olmalı:

– Sayımların adil bir şekilde gerçekleşmesi .

– K. M.C.’de hakiki demografik yapının açıklanması.

– Pasif sayımı yapılmayan kitleye ulaşmak 

      (Değişik sebeplerden dolayı halkımızın %10 sayımlarla kapsanılmadığı düşünülmektedir )

– Yurtdışında sayımlara tabi tutulanların sayısının tam olarak gösterilmesi .

6. Türkler Açısından Sayımların Önemi

– Sayım sonuçlarının hayati önemi vardır.

– Sayımlar, seçimlerden çok daha fazla önem taşımaktadır.

– Ohri Çerçeve Anlaşmasından sonra haklar ve temsiller sayı orantısına bağlıdır, o yüzden her ferdin sayısı hayati önem taşımaktadır.

– Sayımlarla bir Milletin milli ve manevi varlığı ve büyüklüğü gösterilmektedir.

–  Bir başka önemi de milletlerin Hakça Temsil edilmesidir.

– Pozitif ayrımcılığın ayrımcılığın geliştirilmesinde önemi çok büyüktür.

– Sayımlar, seçimleri doğrudan etkilemektedir.

–  Hedefimiz, Kuzey Makedonya Türklerinin nüfus oranının en az %7 olarak çıkmasıdır.

– Milli mensubiyet, anadili ve dini mensubiyeti sorusuna gelince mutlaka ve mutlaka cevap verin. Bu soruya cevap hepimiz için zorunlu olsun. Hepimiz için bu soruya cevap vermek hayati önem taşımaktadır.

Önceki Haber

DSÖ’nün Kovid-19’u ‘salgın’ ilan etmesinin üzerinden 1 yıl geçti

Sonraki Haber

Simovski: Sayım sadece Bulaşıcı Hastalıklar Komisyonu bunun yapılmasının güvenli olmadığını değerlendirirse ertelenecek