KOBİ’ler, Yunanistan – Bulgaristan Sınır Ötesi İş Birliği Programı İzleme Komitesi’ne katılabilir

Bulgaristan ile Yunanistan arasındaki sınır bölgesinden küçük ve orta ölçekli işletmelerin temsilcileri, 2021-2027 Yunanistan – Bulgaristan Interreg VI Sınır Ötesi İş Birliği Programı Ortak İzleme Komitesi’ne katılabilir. Programın Yönetim Otoritesi tarafından Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınladığı açıklamasında  iş dünyası temsilcilerini davet ettiğini duyurdu.

Seçime katılmak isteyen şirketlerin, programın uygulandığı sınır bölgeleri Bulgaristan’ın Haskovo (Hasköy), Smolyan (Paşmaklı), Kırcaali ve Blagoevgrad (Yukarı Cuma) illeri ve Yunanistan’ın Evros  (Meriç), İskeçe, Rodop, Drama, Kavala, Selanik ve Seres bölgelerinde kayıtlı veya adresi/şubesi bulunması gerekir.

Onlar, seçim prosedürüne katılım başvurusunun sunulduğu tarihten önce en az 2 yıl boyunca faaliyette bulunan ve aktif olarak hedeflerini gerçekleştiren şirketler olmalıdırlar. Gereksinimler arasında onların, Avrupa Birliği (AB) fonlarıyla finanse edilen en az bir proje geliştirme/uygulama/izleme veya en az bir strateji/program/politika veya proje değerlendirme deneyimine sahip olmaları yer alır.

İlgilenen her küçük veya orta ölçekli işletme (KOBİ), 20 Ocak 2023 tarihine kadar programa katılım için başvuruda bulunabilir. Başvurular, bu davet mektubunun 1 nolu ekte verilen başvuru formu örneğine göre hazırlanır ve şu adreste bulunan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı’na sunulur: Sofya 1202, Sveti Sveti Kiril ve Metodiy Sokağı, No. 17-19 veya [email protected] ve [email protected] elektronik posta adreslerinden e-posta yolu ile gönderilebilir.

Yazılı başvuru formu ekinde AB fonlarıyla finanse edilen proje geliştirme/uygulama/izleme veya strateji/program/politika veya proje değerlendirme deneyimini kanıtlayan uygulanan proje, program ve/veya faaliyet listesi ile ilgili açıklama, durum belgesi ve kişisel verilere ilişkin beyan bulunmalıdır.

Başvuruların sunulması için son tarihten itibaren 5 iş günü içinde Ulusal Program Yönetim Otoritesi Başkanı kriterleri karşılayan kişileri bilgilendirir ve onları bir temsilci ve en fazla iki yedek temsilci görevine adaylar göstermeye davet eder. KOBİ temsilcileri, bildirimin kendilerine ulaşmasını takip eden 5 iş günü içinde temsilci ve yedek temsilci görevlerine adayların üç adı, kuruluş, iletişim için telefon numarası ve e-posta adresine ilişkin bilgileri ve aday gösterme gerekçesini destekleyen kanıtlayıcı belgeleri sunarak Ulusal Yönetim Otoritesi Başkanına yazılı olarak bildirmelidirler.

Kircaalihaber

Read Previous

Ukraynalı 2 bin 250 öğrenci Bulgar okullarına kaydoldu

Read Next

NATO ülkelerinin genelkurmay başkanları toplandı