Kalkandelen Osmanlı kültür mirası hakkında doktora tezi   

Behicuddin Şehabi, Kiril ve Metdodiy Üniversitesi’ne bağlı Milli Tarih Enstitüsü’nde “Kalkandelen’de Osmanlı Kültür Mirası ve 19. Yüz Yılın İlk Yarısında Abdurrahman Paşa’nın Rolü” başlıklı doktora tezinin savunmasını yaptı.

Kalkandelen Alaca Camii’nin banisi ve 19. asırda bu şehirde mutesarrıflık görevinde bulunup büyük icraatlar yapan Abdurrahman Paşa’nın Osmanlı Arşivi’ndeki belgelere dayanarak renkli kişiliğini ortaya çıkaran Behicuddin Şehabi, çok hareketli geçen 19. asır Osmanlı döneminin bu topraklardaki kültürel gelişimine vurgu yaptı.

Dr. Ahmet Şerif’in danışmanlığında Dr. Dragi Georgiev, Dr. Kani Nesimi, Dr. Lyubica Popovska ve Dr. Vladimir Yanev’den oluşan savunma komisyonu, bu doktora çalışmasına tam not vererek bir an önce kitap haline donüştürülmesini talep etti.

Read Previous

Genç Diplomat Akademisi – Balkanlar programı başladı

Read Next

Bulgaristan’da iş dünyasına elektrik desteği devam edecek