Bulgaristan’da Milli Güvenlik Danışma Konseyi mevcut riskleri ve tehditleri tartıştı

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in Cumhurbaşkanlığı konutunda düzenlediği Milli Güvenlik Danışma Konseyi (KSNS) toplantısı 5 saatten fazla sürdü. KSNS toplantısında ülke savunması ve Bulgaristan Silahlı Kuvvetleri’nin durumuyla ilgili milli güvenliğe yönelik mevcut riskler ve tehditler tartışıldı.

Radev, toplantının ardından yaptığı basın açıklamasında, “Konsey üyeleri, Karadeniz bölgesinde artan gerilim, Ortadoğu ve Asya’da devam eden çatışmalar, uluslararası terörizm ve göç akımlarının ülkemiz için önemli sorunlar oluşturduğu görüşünde birleşti. Bölge ülkeleri yeniden silahlanmaya giderek daha fazla kaynak ayırıyor. Yeni yetenekler edinme ve yüksek teknolojili askeri güçleri koruma süreci giderek daha net hale geliyor” diye kaydetti.

Cumhurbaşkanı, “Toplantıda egemenlik, güvenlik ve bağımsızlığın yanı sıra ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasındaki rolleri açısından Bulgaristan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri’nin durumuna ilişkin bilgiler güncellendi. Yetersiz finansman ve düzenleyici çerçevedeki sınırlamalardan kaynaklanan gelişimlerinde belirli yetenek eksiklikleri ve teknolojik geriliği olan alanların ana hatları çizildi. Bulgaristan ordusunun modernleşme hızı, modern zorluklara uymuyor. Silahlı Kuvvetlerin modernizasyonuna yönelik projeler dengeli bir şekilde gelişmemektedir” diye belirtti. Radev, “Yeni bir savaş uçağı alımı projesinin uygulanmasında bir gecikme olduğu ve piyade savaş aracı projesi kapsamında savaş aracı alımı ihale prosedürünün sonlandırıldığı tespit edildi” dedi.

Cumhurbaşkanı, “Yapılan sözleşmeler, 44. Dönem Halk Meclisi tarafından kabul edilen kamu yatırım projelerinde başlangıçta belirlenen bazı yetenekleri ihmal etmektedir. Yeniden silahlanma ve modernizasyon sürecini daha da engelleyen ve yavaşlatan düzenlemeler var – tüm bunlar yetenek kaybına, müttefik taahhütlerinin yerine getirilmemesine, sağlık ve askerlerin yaşam risklerinin artmasına neden oluyor ve mevcut ekipmanı korumak için gerekli kaynakların sağlanmasını ve yenileri gelene kadar silahlanma gerektiriyor. Silahlı kuvvetlerdeki personel eksikliği, yıllar içinde gösterilen çabalara rağmen üstesinden gelinemeyen önemli bir yetenek eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Kaynak güvensizliği ve gecikmiş modernizasyon dışında eksikliğin önemli bir nedeni de sık sık değişen düzenleyici çerçevedir” diye ekledi.

Radev, “Konsey üyeleri, askerlik mesleğine olan ilgiyi artırmak ve ordudan ayrılmaya yönelik olumsuz eğilimi durdurmak için etkili önlemlere ihtiyaç olduğu konusunda hemfikirdiler” diye bildirdi.

Cumhurbaşkanı, “Yetenek açıklarının üstesinden gelinmesi ve Bulgaristan Cumhuriyeti’nin AB ve NATO dahilinde modern savunma potansiyelini geliştirmesi gerektiği konusunda bir fikir birliğine varıldı” dedi. Radev’in verdiği bilgiye göre, Milli Güvenlik Danışma Konseyi üyeleri hükümete ve Meclise yönelik aşağıdaki önerileri kabul etti:

– Hükümetin aşağıdakilere izin veren yasal çerçevedeki değişiklikleri teklif etmesi, Meclisin ise tartışması:

– Silahlı Kuvvetlerin modernizasyonu ve mevcut silah ve teçhizatın bakımı ile ilgili işlemlerin hızlandırılması;

— personel eksikliğinin giderilmesi ve askerlik mesleğinin prestijinin yükseltilmesi;

– Hükümet tarafından 2032 yılına kadar Bulgaristan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinin kalkınma hedefleri ve planlarıyla uyumlu öncelikleştirilen, kaynak sağlanan ve modern teknolojilerin geliştirilmesindeki eğilimlere uygun 2022-2032 Dönemi Yatırım Programı hazırlaması;

– Bakanlar Kurulunun, 2017 yılında kabul edilen Savunma Harcamalarının 2024 Yılına Kadar Bulgaristan Cumhuriyeti’nin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası’nın %2’sine Çıkarılmasına Yönelik Ulusal Plan’ın 2023’te nihai hedefe ulaşılabilmesi için güncellenmesi olasılığını analiz etmesi;

-Bakanlar Kurulunun, Bulgaristan’ın hava ve deniz sahasının kontrolü için yetenek kaybının önlenmesine öncelik verilerek, mevcut silah ve askeri teçhizatın bakımı için mali kaynak sağlaması;

-Hükümetin, Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetlerinin modernizasyonu için mevcut sözleşmeler kapsamında gecikmenin üstesinden gelmek ve yeni ekipman alımını hızlandırmak ve ayrıca Kara Kuvvetlerinin modernizasyonu projesini başlatmak için harekete geçmesi;

– Bakanlar Kurulunun, daha önceki yıllarda modernizasyon yatırım projeleri için kullanılmayan fonları ve Savunma Bakanlığının bütçesinin gelirlerinden ayrılan fonları içerecek olan Silahlı Kuvvetlerin Modernizasyonuna Yönelik Güven Yatırım Fonu oluşturma olasılığını değerlendirmesi;

– Hükümetin, Bulgaristan’ı NATO’nun İnovasyon Fonu’na tam üye olarak dahil edilmesi ve NATO’nun Kuzey Atlantik İçin Savunma İnovasyon Hızlandırıcısı (DIANA) girişimine katılımından tam olarak yararlanması için adımlar atması.

Kaynak: Kircaalihaber

Read Previous

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri arasında Kosova Bağımsızlık Günü tartışması

Read Next

Biden, bağımsızlık yıldönümü vesilesiyle Kosova Cumhurbaşkanı Osmani’ye tebrik mektubu gönderdi