Bulgaristan’da aile içi şiddete karşı 15’i aşkın somut önlem

Bulgaristan’da Eğitim ve bilim, çalışma ve sosyal politikalar, adalet ve içişleri olmak üzere dört bakanlık, şiddetle mücadele çabalarını birleştiriyor.

Dün dört bakanlığın temsilcileri, bir hafta önce Başbakan Akademisyen Nikolay Denkov tarafından kendilerine verilen göreve cevaben 15’ten fazla somut önlem sundular. Amaç, şiddeti önleme ve ihtiyacı olan her kişiye destek vermektir. Arabulucu ekipleri oluşturmak, her idari bölgede mağdurlara yönelik en az bir sosyal hizmet merkezi kurmak, mağdurlara hukuki destek sağlamak devletin hedef aldığı uygulamalardan sadece birkaçıdır.

Başbakan, “Tedbirlerin neredeyse tamamı bakanlıklar ve Bakanlar Kurulu düzeyindedir. Bir ay içinde onları çalışır hale getirmeye çalışacağız. Mevzuat değişikliği ile ilgili teklifler de var, ancak bunlar ana teklifler değildir” diye belirtti. Kanunda yapılması gereken bir değişikliğe örnek olarak, çocuklar arasında erken evliliklerle ilgili kanun hükümlerinin revize edilmesine işaret etti.

Eğitim ve Bilim Bakanı Prof. Dr. Galin Tsokov, “Anaokulları ve okullarda saldırgan davranışları önlemek için ailelerle birlikte çalışmak özellikle önemlidir” diye vurguladı. Bakanlık, bölgesel düzeyde eğitim kurumlarında çatışma arabuluculuk ekipleri oluşturacak. Ekiplerde çeşitli durumlarda ebeveynlerle birlikte çözüm arayan psikologlar, avukatlar ve uzman pedagoglar yer alacak. Saldırganlıkla başa çıkmak için mentorlar da bölgesel düzeyde devreye girecek. Çocuğa, öğrenciye ve öğretmenlere yönelik şiddetin arttığı okul ve anaokullarına daha fazla psikolog atanması için fırsatlar aranacak. Bakan, “Her çocuğa ve öğrenciye psikolojik yardım olanağı sağlamalıyız” dedi. Bunun ücretsiz olmasını amaçlıyoruz.

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Maya Vasileva, “Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, ülkenin 28 ilinde gelecekte kurulacak sosyal hizmet merkezlerinin tıbbi, hukuki, sosyal, psikoterapik ve diğer yardımları sunmasını planlıyor” diye belirtti. Bakanlık, şiddet olaylarında özel destek sağlamak için ülkenin ekonomik bölgelerinin her biri için bir tane olmak üzere altı uzman ekipler oluşturacak. Bakan Yardımcısı Vasileva, mağdurlar, şiddet uygulayanlar, sağlanan hizmetler, yardım edilen kişi sayısı ve elde edilen sonuçlara dair veri tabanına sahip birleşik bir bilgi sisteminin oluşturulması yoluyla İçişleri Bakanlığı (MVR), Sosyal Yardımlar Müdürlüğü, Devlet Çocuk Koruma Ajansı ve diğer kurumlar arasında zamanında bilgi alışverişine duyulan ihtiyacı vurguladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İvelina Dundakova, “10 yılı aşkın bir süredir İçişleri Bakanlığı’na bağlı tüm bölge müdürlüklerinde aile içi şiddeti önleme ve aile içi şiddetten koruma bölge koordinatörleri görev yapmaktadır” diye kaydetti. Bölge koordinatörlerinin metodik olarak yönetilmesi için Genel Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Aile İçi Şiddet Dairesi oluşturuldu. Dundakova, “Bu birimin amacı, İçişleri Bakanlığı’nın faaliyetlerini optimize etmek ve bölge müdürlükleri tarafından bu alandaki tüm faaliyet, program ve tedbirlerin başında yer almaktır” diye açıklık getirdi. Aile içi şiddet vakalarında emniyet makamlarının eylemlerine ilişkin metodolojik yönergeler uyarlanacak.

İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Ulusal Adli Yardım ve Hukuki Danışmanlık Bürosu arasında imzalanan iş birliği ve ortaklık mutabakat muhtırası sayesinde aile içi şiddet mağdurları hukuki tavsiye alabilirler. Şimdiye kadar ülkedeki 28 barodan 18’i ortaklığa katıldı. Adalet Bakan Yardımcısı Emil Deçev diğerlerini de ortaklığa katılmaya çağırdı. Adalet Bakan Yardımcısı Emil Dechev diğerlerini belgeye katılmaya çağırdı. Aile içi şiddeti önleme ve şiddetten korunma alanında çalışan 17 sivil toplum kuruluşu aynı amaç doğrultusunda ulusal bir program kapsamında 340 000 leva ile desteklendi. Faaliyetleri arasında hukuki ve sosyal destek, psikologlarla çalışma, 9, 10, 11 ve 12. Sınıf öğrencileri ve üniversite öğrencilerine yönelik aile içi şiddeti önleme eğitim programlarının uygulanması yer alır.


Kaynak: Kırcaalihaber

Read Previous

Bosna Hersek’te canlı yayında silahlı saldırı: 2’si Türk 3 ölü

Read Next

Prizren’de Dokufest’e karşı düzenlenen prostesoda bir gazeteci saldırıya uğradı