Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İş Birliği Programı’nın 1.önceliğine yönelik başvuru kılavuz taslağı yayınlandı

Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İş Birliği Programı (2021-2027) Yönetim Otoritesi tarafından geliştirilen 1. Çevre Dostu Sınır Ötesi Bölge Öncelik Ekseni kapsamındaki başvurular için yönergeleri içeren bir kılavuz taslağı kamuoyunda tartışılması üzere yayınlandı.

Proje teklif çağrısının amacı, enerji verimliliğinin teşvik edilmesine, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına ve döngüsel, kaynakların verimli bir şekilde kullanımına dayalı ekonomiye geçişin desteklenmesine katkıda bulunacak proje önerilerini belirlemektir.

Uygun faaliyetler, endüstriyel yaşam döngüsü boyunca sera gazı emisyonlarını ve enerji tüketimini azaltmaya yönelik yatırımları içerir. Bu yatırımlar, eski ekipmanları daha enerji verimli olan yenileriyle değiştirerek yapılabilir. İşletmelerin bina stoklarında üretim yaptıkları durumlarda enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik yatırımları da desteklenecek. Uygun faaliyetler arasında, enerji verimliliği alanında teknik bilgi, iyi uygulamalar ve bilgi alışverişi de yer almaktadır. Yararlanıcılar ayrıca teknolojik ekipman alımı ve yeni iş modellerinin geliştirilmesi ile ilgili faaliyetler yoluyla döngüsel üretim süreçlerini teşvik edecek önlemleri uygulayabileceklerdir.

Her yararlanıcı için maksimum mali yardımın tamamen hibe olarak 200 000 avroya kadar olması planlanmaktadır. Bu program önceliği kapsamında uygun başvuru sahipleri, sınır ötesi bölgede kayıtlı ve imalat veya hizmet sektöründe faaliyet gösteren mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler olacaktır.

İlgili taraflar, belgelerin yorumlanmış metinlerinin revizyonu için özel tekliflerle desteklenen yorumlarını 20 Eylül 2023 tarihine kadar şu e-posta adresine gönderebilirler: [email protected].

Başvuru kılavuz taslağı Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı‘nın internet sitesinde Kamuoyunda Tartışılmak Üzere Bölümü’nde yayınlandı.Kaynak: Kırcaalihaber

Read Previous

İrlanda’da fazla para veren ATM’lerde kuyruk oluştu

Read Next

Türkiye, Bulgaristan ve Sırbistan’dan 350 basketbolcu sezona Edirne’de hazırlanıyor