Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün (NSI) hızlı değerlendirme sonucu elde edilen verileri doğrulayan ön verilerine göre, Bulgaristan ekonomisi 2021’in ilk çeyreğinde 2020’nin son çeyreğine kıyasla %2,5 büyüdü.

NSİ’nin mayıs ortasında hızlı değerlendirme sonucu elde ettiği verileri doğrulayan ön verilere göre, Bulgaristan ekonomisinin henüz koronavirüs pandemisinden etkilenmediği 2020’nin ilk çeyreğine kıyasla gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) %1,8 küçüldü, ancak bu Ekim – Aralık 2020 döneminde %3,8’lik bir düşüşün ardından kaydedildi.

Bu yılın ilk çeyreğinde Bulgaristan’ın gayri safi yurtiçi hasılası cari fiyatlarla 27 054 milyar leva (veya 13 833 milyar avro) olarak hesaplandı, kişi başına 3912 leva (veya 2 000 avro) düştü.

2021 yılının ilk üç ayında ülkenin ekonomik faaliyet kollarının yarattığı gayri safi katma değer (GSKD), cari fiyatlarla 23 128 milyar leva oldu.

2021 yılının ilk çeyreğinde tarım sektörünün gayri safi katma değer içerisindeki göreli payı, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,2’lik payını korudu. Sanayi sektörü, ekonominin katma değerindeki nispi payını 0,6 puan azaltarak %26,5’e kadar düşürdü, hizmetler alanındaki faaliyetlerle gerçekleştirilen katma değerin göreli payı ise önceki yılın ilgili döneminde %70,7’den %71,3’e yükseldi.

2021 yılının ilk çeyreğine ilişkin ön verilere göre, nihai tüketim bir önceki çeyreğe göre %2,1 arttı, brüt sabit sermaye oluşumu ise %2,0 azaldı. Ancak 2020 yılsonuna göre mal ve hizmet ihracatı %6,7, mal ve hizmet ithalatı ise %2,7 arttı.

Bu yılın ilk çeyreğinde 2020’nin aynı çeyreğine göre brüt katma değer %1,7 azaldı. Brüt katma değerin dinamikleri şu alanlarda düşüş kaydedilmesinden kaynaklandı: Kültür, spor ve eğlence; diğer faaliyetler – %7,3; ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı; nakliye, depolama ve postane; oteller ve restoranlar – % 5,8; madencilik ve işleme endüstrisinin yanı sıra elektrik ve ısı üretimi – % 6 ve inşaat – % 3,6 oranında azaldı.

Nihai kullanım bileşenleri açısından 2021’in ilk çeyreğinde önceki yıla göre GSYİH’deki reel düşüş, mal ve hizmet ihracatında %5,9 düşüşten kaynaklanırken önceki yılın aynı çeyreğine göre ithalat %1 arttı.

Kircaalihaber

Önceki Haber

Karadağ’da Müslümanlara ait mülkler, Türk arşivleri sayesinde tespit edilecek

Sonraki Haber

Sırbistan, Rus Sputnik V aşısını ihraç etmeyi planlıyor