Balkan camiası yeni bir bilim doktoru kazandı

Balkan Türk Edebiyatı üzerine yaptığı çalışmalar ve yazdığı edebî eserlerle gündeme gelen Türkolog, Şair-Yazar Mümin Ali, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yapmış olduğu “BALKAN TÜRK EDEBİYATININ DİJİTAL MEDYADA GÖRÜNÜMÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME” başlıklı tezi ile bilim Doktoru ünvanını almaya hak kazandı.

Ali, çalışmasında Dijital Edebiyat ve Dijitalleşen Edebiyat kavramlarını tartışıp Balkan Türk Edebiyatı üzerine değerlendirmeler ile Balkanlarda Türkçe yayın yapan ve edebî ürün içeren dijital mecraları (dergi ve gazeteleri) mercek altına alarak incelemeye tâbi tutup bilim dünyasının istifadesine sundu.

Ali, bu alanda bir ilki gerçekleştirerek Balkan Türk Edebiyatı, Balkan Türk Basını ve Balkan Türk Dijital Medya Mecralarını aynı çatı altında çalışarak analiz ve değerlendirmeler yaptı. Çok boyutlu bir çalışma gerçekleştiren Ali, tezinde otuzu aşkın dijital mecrayı incelemeye tâbi tutmuştur.

Nitel bir araştırma hazırlayan Ali, Balkan Türk Edebiyatının dijitalleşme sürecini ele alırken çalışmasında söz konusu olan dijital mecra (dergi-gazete) yöneticileriyle de mülakatlar gerçekleştirerek süreci detaylandırmıştır.

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk danışmanlığında yazmış olduğu tezini Prof. Dr. Mehmet Samsakçı, Prof. Dr. Ahmet Koçak, Dr. Öğr. Üyesi Çilem Tercüman, Dr. Öğr. Üyesi Mesut Koçak, Prof. Dr. Turgay Anar ve Dr. Öğr. Üyesi Fırat Karagülle’ye takdim etmiştir.

Dr. Mümin Ali Kimdir?

Özet Biyografi: Türkolog, şair-yazar Mümin Ali,  Kuzey Makedonya Radoviş’te doğdu. İlköğretimini doğduğu şehirde bitirdi. Lise eğitimini İştip şehrinde tamamladıktan sonra Tetova Devlet Üniversitesinde Türkoloji bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını İstanbul Üniversitesinde tamamladı. Hakeza doktora eğitimini İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalında “Balkan Türk Edebiyatının Dijital Medyada Görünümü Üzerine Bir İnceleme” başlıklı çalışmasıyla doktora eğitimini başarılı bir şekilde tamamlayarak Bilim Doktoru ünvanını aldı. KMK Bakanlığı destekleri ile Mümin Ali’nin “EMANET-Kelimeler Ötesi” şiir kitabı 2019 yılında neşredildi. Aynı şekilde ikinci kitabı “Köprü Dergisi Ekseninde Teşekkül Eden Makedonya Türk Edebiyatı” adıyla akademik çalışması 2022’de yayımlandı. 2023 yılında “Güneşi İpe Astık” adlı şiir kitabı neşredildi. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü-Ansiklopedisinde madde yazarlığı yaptı. Balkanlar üzerine ve farklı disiplinlere dair TV, radyo, sempozyum ve konferanslara konuşmacı olarak katıldı. Ali, köşe yazarlığıyla, Türk Dili, Bağ-lar vb. dergilerde şiirler, düşünce yazıları kaleme alarak eş zamanlı yerel ve uluslararası bilimsel-hakemli dergilerde makaleler de yayımladı. Bazı dergilerde alan editörlüğünün yanında, YTB-Heybe TV YouTube kanalında dijital içerik üreticisi ve program sunucusu görevlerinde bulundu. Hâlihazırda üçüncü şiir kitabı ve bir araştırma kitabını da yayın sürecine hazırlamaktadır.

EDEBÎ VE BİLİMSEL YAYIMLARINDAN BAZI ÖRNEKLER

Mümin Ali, Balkan Türk Edebiyatının Dijital Medyada Görünümü Üzerine Bir İnceleme, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023.

Mümin Ali, Çağdaş Makedonya Türk Edebiyatına Katkısı Bakımından Köprü Dergisi’nde Çıkan Şiirler Üzerine Tematik Bir İnceleme (2002-2017), Yüksek Lisans Tezi (yayımlandı), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019.

Mümin Ali, Güneşi İpe Atık – Şiir, Çıra Yayınları, İstanbul, 2023.

Mümin Ali, Köprü Dergisi Ekseninde Teşekkül Eden Makedonya Türk Edebiyatı, Divan Yayıncılık, Üsküp, 2022.

Mümin Ali, Emanet/Kelimeler Ötesi, Divan Yayıncılık, Üsküp, 2019.

Mümin Ali, “Balkan Türk Edebiyatının Taşıyıcısı Olarak Balkan Türk Yazılı Basınının Rolü Üzerine”  Balted/ Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 5/1, 2023.

Mümin Ali, “Kuzey Makedonya Türk Edebiyatının Geçmişi ve Bugünü Üzerine Ana Hatlarıyla Bir Değerlendirme” (Eleştiri/İnceleme) Türk Dili dergisi, Ocak 2023, s. 853.

Mümin Ali, “Kosovalı Şair Zeynel Beksaç’ın Şiirlerinde Rumeli” International Journal Of Education & Philology, Cilt 4 Sayı 1, 2023, s.142-149.

Mümin Ali, “Türk Edebî Yaratıcılığında Kelime Nüansları Üzerine Tematik Bir Yaklaşım” HİKMET/Uluslararası Hakemli İlmi Araştırma Dergisi,  2022, S. 38, s.54-72.

Mümin Ali, Uluslararası Fettah Efendi Sempozyumu (Balkan Studies Foundation) “Üsküplü Şair Abdülfettah Rauf’un Şiirlerinde İstanbul” Bildiri (9-10 Haziran 2023) İstanbul.

Mümin Ali, Uluslararası Konya’da Vuslat Sempozyumu-(RTÜK) “Doğu Makedonya Yörük Türkleri ve Konya Yörük Türklerinde Düğün Ritüeli” –Bildiri ( 19-22 Ocak, Konya).

Mümin Ali, Melahat Engüllü”, “Yusuf Edip”, “İrfan Bellür”, “Burhan Sait” ve “Sebahattin Sezair” maddeleri, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı/Ahmet Yesevî Üniversitesi, 2019.

Read Previous

Konya Genç KOMEK’le Balkanlar’da da iz bıraktı

Read Next

Yunanistan’da geçen hafta yaşanan selde ölü sayısı 17’ye yükseldi