Bulgaristan’da Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı (MRRB) Büyüyen Bölgeler Operasyonel Programı (OPRR) Stratejik Planlama Dairesi Başkanı İvaylo Stoyanov, programın yeni dönemine ilişkin çevrimiçi tartışma toplantısı sırasında, “Büyüyen Bölgeler Operasyonel Programının 2021-2027 yıllarını kapsayan üçüncü dönemi başlıyor. Hedefi, şehirlerinin ve bölgelerinin gelişimi” diye kaydetti.

Stoyanov, ilk iki dönemi için programın eğitim, sağlık, turizm olmak üzere sektörel bir yaklaşıma göre yapılandırıldığını ve kesin olarak tanımlanmış öncelikler doğrultusunda finanse edildiğini belirtti.

Uzman, “Yeni dönem, bölgelerin dengeli bölgesel kalkınması açısından farklı, özellikle demografik dengelerle ilgilidir. Demografik sorun en ciddi sorunlardan biri – nüfusun bölge bölge azalması, nüfusun yaşlanması. Mevcut program oldukça geniş bir faaliyet yelpazesine odaklanıyor, mantık, 5 numaralı politika hedefi olan bölgesel bir odaklanma ile “Avrupa vatandaşlara daha yakın” hedefini kullanma olasılığını önceden belirleyen yeni Avrupa Komisyonu düzenlemelerine dayanıyor” dedi.

Programın yapısının üç ana önceliği var. Hem birinci hem de ikincisi tematik hedef altında programlanmıştır. Üçüncü öncelik en yeni – Adil Geçiş Fonunun desteğiyle önlemlerin uygulanmasıyla adil bir geçişin sağlanması öngörülüyor.

Bölgelerin kalkındırılmasına yönelik destek

İlk olarak büyüme merkezleri olarak tanımlanan Vidin, Pleven (Plevne), Ruse (Rusçuk), Veliko Tırnovo, Varna, Burgaz, Stara Zagora (Eski Zağra), Plovdiv (Filibe), Sofya, Blagoevgrad (Yukarıcuma) olmak üzere 10 şehir belediyesine destek sağlanıyor. Şu anda tüm bu belediyeler kalkınma planları üzerinde çalışıyor.

Programın bütçesi yaklaşık 1,1 milyar leva. Yeni program döneminde her bir belediye için ayrı ayrı finansman olmayacak, hedef ayrı ayrı şehirlerin değil, bir bütün olarak bölgeyi güçlendirmek, örneğin Vidin şehri, Pleven şehri ile birlikte finanse edilecek.

Yeni bir kavram olan “kırsal alan” kullanılacak. Nüfusu 15 000’den fazla kişiyi geçmeyen ilçeler kırsal alan olarak tanımlanacak. Böylece 50 şehir belediyesi, yani 10 büyük ilçe ve 40 kırsal alan oluşturuluyor. Onlar için öngörülen bütçe 2 milyar levanın üzerinde.

Programın yeni döneminde AK tarafından Adil Enerji Dönüşümü Fonu kurulacak. Fonun kurulmasının hedefi bölgelerin yeşil ekonomik düzene geçiş yapması.

Kircaalihaber

Önceki Haber

Vakıflardan ecdat coğrafyası Balkanlar ve KKTC’ye 20 tırlık ramazan yardımı

Sonraki Haber

Türkiye’nin Yeni Pazar Başkonsolosluğu resmen hizmete başladı