Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, daha temiz bir ekonomiye geçişine yardımcı olmak için 2021-2027 yılları arasında AB bütçesinden Bulgaristan’a 458 milyon avro tahsis etmeyi planlıyor.

Bu, Avrupa Komisyonu’nun çarşamba günü Brüksel’deki AB ülkelerinin büyükelçilerine verdiği bir rapordan anlaşıldı. Rapor, Avrupa Komisyonu’nun Avrupa Yeşil Anlaşması’nı finanse etmek için AB bütçesinden istediği Adil Geçiş Fonu’nda bulunan 7,5 milyar avronun üye devletler arasında nasıl paylaştırılacağını açıklıyor.

Bulgaristan için ayrılan miktar, Polonya, Almanya, Romanya ve Çek Cumhuriyeti için öngörülen miktardan sonra büyüklüğe göre beşinci sıradadır. Komisyon, yaklaşık 4,5 milyar avro miktarındaki fonun dört ülke arasında paylaştırılmasını planlıyor.

Bir Komisyon sözcüsü, paranın paylaştırılmasının, hedeflere ulaşmak için gerekli çabalara ve kişi başına GSYİH’ye göre açık sosyal ve ekonomik göstergeler üzerine yapıldığını söyledi. Göstergeler, ülke ekonomilerinden kaynaklanan CO2 emisyonlarını, kirlilik yaratan endüstrilerin varlığını, kapatıldıklarında kaybedilecek iş yerleri ve kirletici endüstrilerin ekonomisindeki payını içerir.

Dağıtımlara göre, 2021-2027 arasında Polonya’ya 2 milyar avro, Almanya’ya 877 milyon avro, Romanya’ya 757 milyon avro, Çek Cumhuriyeti’ne 581 milyon avro verilecek. Bulgaristan’ın ardından 402 milyon avro ayrılan Fransa geliyor. En az miktarda para, Litvanya için 4 milyon avro ve Malta için 8 milyon avro olarak planlanmaktadır.

Adil Geçiş Fonu’ndan gelen paranın her bir avrosu için Bulgaristan, Avrupa Komisyonu’nun Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu ve Sosyal ve Uyum Fonu’ndan kendisine tahsis edeceği fonlardan 1.5 avroluk miktarını yönlendirmelidir. Ülkemiz böylece ekonomisini, kömüre bağımlı olmayacak ve karbon gazlarını azaltacak şekilde dönüştürmek için yedi yıl içinde 1,71 milyar avroya sahip olacak. Böylece bütçeden ayrılan kaynaklar, AB fonları ve ulusal eş finansman ile birlikte, Avrupa Komisyonu’nun tahminlerine göre, yedi yıl içinde 6,1 milyar avro tutarında bir yatırım sağlamalıdır.

Avrupa Komisyonu, üye devletleri, bir dizi 49 önlem yoluyla 2050 yılına kadar ekonomilerini karbon nötr hale getirmekle yükümlü kılma niyetini açıkladı. Bu, kömür, turba ve şeyl gazı üretimi yerine temiz teknolojilerin geliştirilmesi pahasına olacaktır. Önlemler, aynı zamanda karbon salınımı fiyatlarında artış, havacılık sektöründe vergilendirme, otomobil ve enerjiden kaynaklanan emisyon standartlarının azaltılması, kirletici teknolojilerle üretilen malların ithalatına ilişkin vergi uygulanmasını ve başka önlemler içerir.

7.5 milyar avro, ülkelerin ekonomilerini modernize etme ve temizleme maliyetini karşılamak için Adil Geçiş Fonu’ndan sağlanacak. Geri kalan fonlar, 7 yıl boyunca Avrupa Yatırım Bankası’ndan alınacak kredilerden ve şimdi Avrupa İçin Yatırım Planı olarak adlandırılan eski Juncker Fonu kaynaklarından oluşan 100 milyar avro değerinde olacak.

Bütçe hibelerine erişim elde etmek için üye devletlerin projelere eş finansman katkısı sağlaması ve Yapısal ve Uyum Fonu’ndan tahsis edilen kaynakların toplam 11,25 milyar avroluk miktarını yeniden yönlendirmeleri gerekecektir. Yapısal ve Uyum Fonu kaynakları sadece 14 üye devlet arasında dağıtıldığından AB fonları ile finanse edilen diğer programlardan fonların yeniden tahsis edilmesinden en çok etkilenen onlar olacaktır.

Avrupa Komisyonu sözcüsü, hibe bütçesine erişimin Avrupa Yeşil Anlaşması’nın hedeflerine ulaşmasıyla bağlantılı olacağını açıkladı. Hibe bütçesinden en büyük pay alacak olan Polonya, aralık ayında yapılan AB zirvesinde projeyi onaylamayan tek ülkedir.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawetski, hafta sonu yaptığı açıklamada enerjisi % 80 oranında kömüre bağımlı olan ülkelerin daha temiz bir ekonomiye geçiş yapmak için diğer ülkelere göre 30 yıldan daha fazla zamana ihtiyacı olacağını söyledi.

 

Kırcaalihaber.com

Önceki Haber

Yunanistan, Libya’da saf dışı kaldı

Sonraki Haber

Avustralya’da yangınlarda ölen hayvanların sayısı 1,25 milyar

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

18 − four =