• BUGÜN 16/31
 • Necati Zekeriya Anısına

  March 7, 2019 | 12:31

  Geçen Perşembe – TÜRKSOY –  TÜRK DÜNYASININ ÖNCÜLERİ –  Programı  dahilinde, Doğumunun 90. Yılında Makedonya  Türk   Edebiyatında Bir  Dünya  Klasiği  olan   NECATİ ZEKERİYA’ nın anısına  ANKARA’ da   toplantı  düzenledi. Toplantıda, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sayın Zvonko Mucunski, TÜRKSOY  Genel  Sekreteri , Büyükelçi  Sayın  Düsen  KASEİNOV   ve çok sayıda dinleyici hazır bulundular.

  Makedonya   Türk Edebiyatının  değerli  yazarı  Necati  Zekeriya’nın  eserleri  hakkında konuşmacı olarak, Prof.Dr.  Mehmet Zeki İBRAHİMGİL, Dr. Öğr.Üyesi Nazlı Rana GÜREL, Dr.Öğr.Üyesi  Zeki GÜREL birer araştırma sundular.Bendeniz ise Necati Zekeriya ile gazetecilik anılarımı  anlatmaya çalıştım. Yazımın sonunda yazacağımı başta anlatayım. Toplantı gerçekten de  harika hazırlanmıştı. Derken  böyle  değerli toplantıyı hazırlayan ekibi  ve  ekibin  koordinatörü olan memleketimin  değerli   doktora  öğrencisi  FATİH   ALİ’yi  kutlarım.   Neden  FATİH  ALİ , diyorum, bir ülkede kendinizi  nekadar  yakın bulursanız, sizi tepeden bakan, ya da kucak açanlar olsa bile yine de yabancısınız, eh böylesi ortamda başarmak güç de olsa faaliyetleriniz çabalarınızın sonucudur. Bundan hareketle FATİH ALİ yolun açık başarıların daim olsun demeden yapamıyorum.  Bir gerçek varsa o  da memleketimin gençleri her nerede olurlarsa olsun yaptıkları çalışmalarıyla başarı kaydetmişlerdir. Bir ülkenin böyle örnek gençleri varken, ülkede   iz bırakan değerler geride kalmaz. Gençler sizleri tebrik eder ve böylesi dikenli yollarda attacağınız adımlarla daha nice başarılar kaydetmenizi    yürekten dilerim.

  Toplantının başarılı geçtiğini yazarken, TÜRKSOY  Hakkında da bilgi vermeyi uygun buldum: “  Türk Dünyasının  UNESKO’su  olan TÜRKSOY- 1993 yılında  AZARBAYCAN,KAZAKİSTAN, KIRGIZİSTAN, ÖZBEKİSTAN, TÜRKMENİSTAN VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ  KÜLTÜR  BAKANLARI  TARAFINDAN İMZALANAN  ANLAŞMAYLA  KURULMUŞTUR. Böylece TÜRKSOY kurulduğu  günden  bu  yana Türk halkların gönül  birlikteliğini ve kardeşliğini  güçlendirmek, ortak Türk  Kültürünü  gelecek nesillere aktarmak ve Dünyaya  tanıtmak için çalışmaktadır. TÜRKSOY’un  faaliyetleri  günümüze dek  çok başarılı geçmiş ve  dünyaya  anlaşmayı    imzalayan  ülkelerle  ortak  Türk  Kültürümüzün  değerlerini tanıtmaya başarmıştır. Derken, TÜRKSOY’un  geleneksel  etkinlikleri  Ressamla Buluşmalar, Edebiyat Kongreleri, Türk Dünyası Bilim Adam  ve Sanatçılarının tecrübe alışverişine imkanlar sağlamaktadır… Böyle değerli etkinlikler arasında, Geçen Perşembe günü Ankara’nın TÜRKSOY  merkezinde Makedonya  Türk  Edebiyatının  değerli   yazar   Necati  ZEKERİYA’nın  anısına düzenlenen toplantı, memleketimin Türk edebiyatının gururuydu …

  Necati ZEKERİYA   Makedonya  Türk  Edebiyatının  öncüleri arasında  değerli  bir yazar olduğunu  ölümünden  sonra anılması,   Biz  Makedonya  Türklerinin  unutulmayan    yazarı olduğunu bir kez daha vurgulamıştır. Bir gerçek var o da şudur:  insanlar eserleriyle anılır. Hayatta herşey geçicidir, ancak edebiyatımızın çınarları, bizlere  ve gelecek nesillere bıraktıkları eserleriyle yol gösterenlerdir. Edebiyatımızın işte böyle bir çınarı da Necati ZEKERİYA’dır. Bugün kendileri aramızda olmasa bile, eserleri   gençlerimize örnek olarak hayat  boyunca   yol  göstergesidir. Necati  ZEKERİYA’nın yarattığı eserler yaşamı boyunca sevgi, insana değer, insan arasında fark yapmayan biri olarak hatıralarımızda kalacaktır. Kendileri  yaşamı boyunca  insanları seven, insana bırakın eserleriyle kişiliğiyle hep  doğruluktan  yana olan , insanların gönlünde  taht  kuran biri  olarak hatıralarımızda, (tabiki onu yakından tanıyanlar için)kalacaktır.

  Toplantıya katılan  yukarıda adlarını yazdığım katılımcılar, Necati  ZEKERİYA’nın eserleri hakkında  konuştular.  Böylece     Necati Zekeriya’nın  eserlerinin bilimsel değerlendirilmesini   yaptılar. Güzel bir inceleme yapılmış.  Katılımcı Türkologlar, Necati Zekeriya eserlerini  dünyaca bazı  ünlü yazarların eserleriyle kıyaslamıştı. Necati  Zekeriya’nın eserleri  hakkında tabiki  yazılıp, kıyaslanacak çok edebi özellikleri  vardır. Ancak Necati Zekeriya’nın  memleketimin insanlarına, özellikle de gençlere emeği çok  geçmiştir. Derken, belirteyim ki,  yazar,edebiyatçı   Necati  Zekeriya, yazdığı  eserlerinden ziyade,  Türk Dili ve Türk Dilinin gazete ve yazılarda kullanımı için unutulmaz emeği geçmiştir. Böylece, “BİRLİK” gazetesinin haftalık yayınlanmasından sonra  gösterdiği emeğiyle haftada üç defa yayınlanmasını sağlamıştır. Bununla birlikte sayısı çok  gence gazetede  iş imkanlarını da sağlamıştır ki bu gençlerden    bazıları    yazı  ve şiirleriyle , Makedonya   Türk  Gazeteciliğine ve Edebiyatına  damgasını  vurmuş  genç   şair   ve  gazetecilerdir.  Gazetecilikte ve yazarlıkta yetiştirdiği gençlerin  birçoğu    günümüzde de  Makedonya  Türk  Edebiyatını ve gazeteciliğini  yaşatmaktalar. Yazarları anarken   memleketimin  değerli  üçüncü  nesil  yazarların  gün ışığına çıkmasının öncüllüğünü de yapmış bir edebiyatçıdır…  Necati  ZEKERİYA      kendi   edebiyat  çalışmaları dahilinde yarattığı eserlerini (çoğu yazarlar gibi)  öne  getirmemiş  ancak   edebiyat  dalında  sayısı çok  gençlerin  yolunu   açmayı başarmıştır. Bu tür faaliyetleri  herşeyden önce insana olan sevgisini  ,insana verdiği  değeri  de göstermektedir. Kendi  ana  dili olan Türkçeyi   en duru kullanan bir yazar- edebiyatçı  olarak     gençlere   örnek olmayı  başarmıştır.  Bu yüzdendir ki yaratmış olduğu eserleri kadar Türk gençlerinin  yetiştirilmesinde değerli  payı vardır ve   bu çalışmaları da  kendilerinin yaratmış olduğu  edebiyat eserleri kadar  değer ve önem  taşımaktadır. Necati ZEKERİYA  insanlar arasında ayırım yapmadan, sevgiyi aşılayan biri olduğunu tüm eserlerinde dile getirmiştir. Necati  ZEKERİYA’nın  eserlerini  okuyanlar herşeyden önce sevginin  güçlülüğünü hissedecektir. Bu yüzden de  Necati ZEKERİYA  1950 yılında  Makedonya Halk  Cumhuriyeti  ödülünü  kazanan ilk Makedonya Türk yazarıdır…

  Necati ZEKERİYA’nın eserlerinden bazılarını da anmayı uygun buluyorum: 1950  “ŞİİRLER”, 1952 “OKUL ÇANI”, “SİLAHŞÖR TAVŞAN” (1953), “GELİNCİK”(1954), “KIRMIZI KÜPELER”(1958), 1984 “ÇAĞDAŞ YUGOSLAV ANTOLOJİSİ”, “ –ÇİĞDEM-ÇOCUK ŞİİRİMİZİN GÜLDESTESİ ANTOLOJİSİ”(1985), “ORHAN”, “BİZİM SOKAĞIN ÇOCUKLARI”, eserleri hakkında düzenlenen toplantıda edebiyat bilim adamları uzunca konuşup, Türk Dünyası Edebiyatında önemli yeri olduğunu da vurguladılar. En çok da insanlar arasında ayırım yapmadığından dolayı  Necati ZEKERİYA’NIN  Makedonya’da olduğu kadar Türk Dünyası’nda da yarattığı eserlerinin önemle izlendiğini vurgulandı.

  Yazıma Necati Zekeriya’nın bir şiiriyle noktayı koymak istiyorum.

  ANNE

  Anne,

  Kış  gelince yeşil nerde

  Onun da elleri üşür mü

  Taşır mı eldiven?

  Anneciğim

  Güneş neden ısıtmaz kışın?

  Neden kışın bizden çok uzaklara kaçar güneş

  Neden konmaz tepelerine kavakların

  İnmez evlerin damlarına?

  Güneş bulutlardan mı fazla korkar

  Yoksa sisten mi?

  Yağmurdan ıslanırsa

  Nerde kurutur  giysilerini?

  Anneciğim

  Güneş neden ısıtmaz kışın ?

  (Yeşil Nerede,Üsküp 1975,s.5-6)

   

  Yorum Yap