• BUGÜN 16/31
 • Bulgaristan’ın AB’de ana ticaret ortakları belirlendi

  February 10, 2018 | 12:08

  Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün (NSİ) 2017 yılının Ocak – Kasım döneminde Bulgaristan ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticarete ilişkin ilk verilere göre Bulgaristan’ın AB üyesi ülkeleri arasında ana ticaret ortakları Almanya, İtalya, Romanya, Fransa ve Belçika’dır. Bu ülkeler, Bulgaristan’ın AB üyesi ülkelere yaptığı ihracatının yaklaşık yüzde 70’ini oluşturmaktadır.

  Belirtilen dönemde ülkemizin AB’ye olan ihracatı, 2016 yılının aynı zaman aralığına kıyasla yüzde 11, 4 oranında arttı. Ülkenin ihracat değeri 31 979, 9 milyon levaya ulaştı.

  İhracatta en yüksek oranda artış, başlıca malzeme türüne göre sınıflandırılan ürünler (yüzde 15,2) ve hayvansal ve bitkisel kökenli yağlar ve mumlar (yüzde 21,2) sektörlerinde kaydedildi. İhracatta en yüksek oranda düşüş ise alkolsüz ve alkollü içecekler ve tütün sektörlerinde kaydedildi.

  Ülkemizin belirtilen dönemde AB üyesi ülkelerden yaptığı ithalat yüzde 11,4 oranında artarak, 43 436, 6 milyon levaya yükseldi.

  Almanya, İtalya, Romanya, İspanya ve Yunanistan’dan ithal edilen malların değeri en yüksektir.

  İthalatta en yüksek oranda artış, yakıtlar hariç tüketim için uygun olmayan işlenmemiş (ham) malzemeler (yüzde 45,5) ve mineral yakıtlar, yağlar ve benzeri ürünler (yüzde 36,1) sektörlerinde kaydedildi. En yüksek oranda düşüş ise hayvansal ve bitkisel kökenli yağlar ve mumlar (yüzde 3,9) sektörlerinde gözlendi.

  NSİ’nin 2017 yılında Bulgaristan ve üçüncü ülkeler arasındaki ticarete ilişkin ilk verileri, ihracatın 2016’ya göre yüzde 10, 7 arttığını gösteriyor. Üçüncü ülkelere olan ihracatımızın değeri 17 744,6 milyon levaya ulaşmaktadır.

  Bulgaristan’ın AB dışındaki ana ticaret ortakları Türkiye, Rusya, Çin, Sırbistan, eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti ve Mısır’dır. Bu ülkeler, Bulgaristan’ın üçüncü ülkelere yaptığı ihracatının yüzde 51,6’sını oluşturmaktadır.

  2017’de üçüncü ülkelere ihracatta en yüksek oranda artış, başlıca malzeme türüne göre sınıflandırılan ürünlerde (yüzde 42,1) ve çeşitli hazır ürünler (yüzde 23,2) sektörlerinde gözlendi. En yüksek oranda düşüş ise alkolsüz ve alkollü içecekler ve tütün (yüzde 11, 9) sektörlerinde kaydedildi.

  Ülkemizin üçüncü ülkelerden yaptığı ithalat ile ilgili olarak NSI, 2017’de 2016’ya kıyasla yüzde 24, 1’lik bir artış olduğunu bildirdi. Üçüncü ülkelerden ithalatımız 21 368,3 milyon leva olarak gerçekleşti.

  Rusya, Türkiye, Çin ve Sırbistan’dan ithal edilen malların değeri en yüksektir.

  Sektörler bazında Bulgaristan’ın üçüncü ülkelerden yaptığı ithalatta en yüksek oranda artış, yakıtlar hariç tüketim için uygun olmayan işlenmemiş (ham) malzemeler (yüzde 42,3) ve hayvansal ve bitkisel kökenli yağlar ve mumlar (yüzde 40,1) sektörlerinde gözlendi.

  Kircaalihaber.com

  Yorum Yap